12:18:05   |   22 october 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2150-VI від 05.07.2012р.

№2150-VI від 05.07.2012р.

Про здійснення реструктуризації боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року

Рішення
Одеської міської ради
№2150-VI від 05.07.2012р.

Про здійснення реструктуризації боргових зобов’язань

за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, підпунктів 26 та 27 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року №110, рішення Одеської міської ради №1119-V від 05.04.2007р. „Про здійснення зовнішнього запозичення до бюджету м.Одеси у 2007 році”, з метою ефективного управління місцевим боргом, досягнення збалансованості бюджету та оптимізації боргового навантаження, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити реструктуризацію боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року в рамках строкового кредитного договору від 20 грудня 2007 року між Одеською міською радою та BNP PARIBAS FINANCE PLC на умовах визначених у додатку, який є невід’ємною частиною цього рішення.
 

2. Визначити уповноваженою особою Одеської міської ради Одеського міського голову – Костусєва О.О. та доручити йому підписувати всі документи, пов’язані із реструктуризацією боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року.
 

3. Визначити уповноваженим органом Одеської міської ради – департамент фінансів Одеської міської ради, якому надаються повноваження виконувати всі організаційно-правові дії та інші правочини, які пов’язані із реструктуризацією боргових зобов’язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року.
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                           О.Костусєв

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради
від 05.07.2012р. №2150-VI

 

Умови здійснення реструктуризації боргових зобов'язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року

 

1. Істотні умови здійснення реструктуризації боргових зобов'язань:
Обсяг реструктуризованих боргових зобов'язань 30,0 млн. швейцарських франків, з яких:
-50% (15,0 млн. швейцарських франків) залишається в швейцарських франках;
-50% (15,0 млн. швейцарських франків) переводяться в гривню за курсом міжбанківського валютного ринку України, що підтверджується даними терміналу ЕІКОМ інформаційного агентства ТЬотзоп Кеііїегз за кодом СНР/ОАН на дату виникнення прав та обов'язків у сторін за договором про реструктуризацію боргових зобов'язань Одеської міської ради.
Валюта боргових зобов'язань - швейцарський франк та гривня
Терміни погашення:
-2013 рік - 5,0 млн. швейцарських франків та гривневий еквівалент 5,0 млн. швейцарських франків;
-2014 рік - 6,0 млн. швейцарських франків та гривневий еквівалент 6,0 млн. швейцарських франків;
-2015 рік - 4,0 млн. швейцарських франків та гривневий еквівалент 4,0 млн. швейцарських франків;
Дата остаточного погашення - не пізніше 15 грудня 2015року
Періодичність погашення відсотків - щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідним договором
Періодичність погашення боргових зобов'язань - щоквартальними
платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідним договором
Відсоткова ставка у гривні 19,65 % річних.
Відсоткова ставка у швейцарських франках 7,5 % річних.
 

2. Мета здійснення реструктуризації боргових зобов'язань за зовнішнім запозиченням Одеської міської ради 2007 року - створення умов для ефективного управління місцевим боргом, досягнення збалансованості бюджету та оптимізації боргового навантаження у частині обслуговування траншу А зовнішнього запозичення 2007 року.
 

Секретар міської ради                                   О.Б. БриндакPage is created: 05.07.2012 16:54
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More