/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1927-VI від 19.04.2012р.

№1927-VI від 19.04.2012р.

Про надання згоди на створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі

Рішення
Одеської міської ради
№1927-VI від 19.04.2012р.

Про надання згоди на створення органу самоорганізації населення
квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Конституції України, ч. 1 ст. 14, п. 20 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про органи самоорганізації населення», на підставі заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі, протоколу конференції частини членів територіальної громади міста Одеси, що відбулася 19 березня 2012 р., беручи до уваги клопотання Київської районної адміністрації Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі.

2. Визначити наступні основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі:
– створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
– задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
– участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

3. Надати органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Дерибасівка» в місті Одесі такі власні повноваження:
– сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
– вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси та проектів міських бюджетів;
– організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
– організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
– здійснювати контроль за якістю надаваних мешканцям, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу СОН, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
– надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
– організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
– надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
– сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
– розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
– вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу СОН;
– сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
– інформувати мешканців про діяльність органу СОН, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

4. Визначити, що діяльність органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі розповсюджується на територію в межах будинків:
№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 12, 12-а, 13, 14, 14-а, 15, 16, 16-а, 17, 17-а по вулиці 1-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 1-а, 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 14-а, 15, 16, 16-а, 26, 28, 30, 32, 34 по вулиці 2-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 2, 2-а , 2-б, 3, 4, 4-ж, 5, 5-а, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 30-а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37-а, 38, 39, 41 по вулиці 3-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 4-б, 5, 6, 6-а, 6-б, 8, 8-а, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 14-а, 18, 18-а, 20, 20-а, 22, 24, 29, 30, 32, 32-а, 33, 33-а, 34, 35, 35-а, 36, 37, 37-а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 по вулиці 4-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 24, 24-а, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 32, 32-а, 34, 35, 35-а, 36, 37, 37-а, 38, 38-а, 39, 40, 41, 41-а, 42, 42-а, 43, 43-а, 44, 44-а, 45, 46, 47, 47-а, 48 по вулиці 5-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 14-а, 14-б, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 25-а, 27, 31, 31-а, 33, 35, 35-а, 37, 39, 39-а, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 47 по вулиці 6-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 2, 6, 8, 10, 10-а по вулиці 6-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги (площа Тульська); №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 12-а, 13, 13-а, 14, 14-а, 16, 17, 18 по вулиці 7-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 2, 2-а, 3, 3-а, 5, 5-а, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10 по вулиці 8-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 10, 12, 20 по вулиці 9-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 15 по вулиці 11-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№4 по вулиці 14-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 16, 16/1, 18, 20, 21, 22, 22/2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29/2, 30, 30/1, 31, 32, 33, 36, 36-а, 37, 37-а, 38, 39, 39-а, 40, 41, 41-а, 41-б, 42, 42-а, 43, 43-а, 43-б, 44-46, 45, 47, 47-а, 48, 49, 49-а, 50, 50-а, 51, 51-а, 52, 52-а, 53, 54, 55, 100 по вулиці Тульська; №№ 36, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 52-а, 58, 58-а, 60, 60-а, 60-б по вулиці Левітана; №№ 126, 130, 134, 141, 141-а, 143, 149, 151, 153, 155 по вулиці Костанді.
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу.
 
Міський голова                       О. КостусєвPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
04.05.2012 14:24

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/41093/