12:10:03   |   22 october 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1927-VI від 19.04.2012р.

№1927-VI від 19.04.2012р.

Про надання згоди на створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі

Рішення
Одеської міської ради
№1927-VI від 19.04.2012р.

Про надання згоди на створення органу самоорганізації населення
квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Конституції України, ч. 1 ст. 14, п. 20 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про органи самоорганізації населення», на підставі заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі, протоколу конференції частини членів територіальної громади міста Одеси, що відбулася 19 березня 2012 р., беручи до уваги клопотання Київської районної адміністрації Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі.

2. Визначити наступні основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі:
– створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
– задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
– участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

3. Надати органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Дерибасівка» в місті Одесі такі власні повноваження:
– сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
– вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси та проектів міських бюджетів;
– організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
– організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
– здійснювати контроль за якістю надаваних мешканцям, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу СОН, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
– надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
– організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
– надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
– сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
– розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
– вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу СОН;
– сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
– інформувати мешканців про діяльність органу СОН, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

4. Визначити, що діяльність органу самоорганізації населення квартального комітету «Дерибасівка» в місті Одесі розповсюджується на територію в межах будинків:
№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 12, 12-а, 13, 14, 14-а, 15, 16, 16-а, 17, 17-а по вулиці 1-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 1-а, 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 14-а, 15, 16, 16-а, 26, 28, 30, 32, 34 по вулиці 2-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 2, 2-а , 2-б, 3, 4, 4-ж, 5, 5-а, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 30-а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37-а, 38, 39, 41 по вулиці 3-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 4-б, 5, 6, 6-а, 6-б, 8, 8-а, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 14-а, 18, 18-а, 20, 20-а, 22, 24, 29, 30, 32, 32-а, 33, 33-а, 34, 35, 35-а, 36, 37, 37-а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 по вулиці 4-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 24, 24-а, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 32, 32-а, 34, 35, 35-а, 36, 37, 37-а, 38, 38-а, 39, 40, 41, 41-а, 42, 42-а, 43, 43-а, 44, 44-а, 45, 46, 47, 47-а, 48 по вулиці 5-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 14-а, 14-б, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 25-а, 27, 31, 31-а, 33, 35, 35-а, 37, 39, 39-а, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 47 по вулиці 6-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 2, 6, 8, 10, 10-а по вулиці 6-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги (площа Тульська); №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 12-а, 13, 13-а, 14, 14-а, 16, 17, 18 по вулиці 7-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 1, 2, 2-а, 3, 3-а, 5, 5-а, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10 по вулиці 8-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 10, 12, 20 по вулиці 9-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 15 по вулиці 11-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№4 по вулиці 14-а лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги; №№ 16, 16/1, 18, 20, 21, 22, 22/2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29/2, 30, 30/1, 31, 32, 33, 36, 36-а, 37, 37-а, 38, 39, 39-а, 40, 41, 41-а, 41-б, 42, 42-а, 43, 43-а, 43-б, 44-46, 45, 47, 47-а, 48, 49, 49-а, 50, 50-а, 51, 51-а, 52, 52-а, 53, 54, 55, 100 по вулиці Тульська; №№ 36, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 52-а, 58, 58-а, 60, 60-а, 60-б по вулиці Левітана; №№ 126, 130, 134, 141, 141-а, 143, 149, 151, 153, 155 по вулиці Костанді.
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу.
 
Міський голова                       О. КостусєвPage is created: 04.05.2012 14:24
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More