/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 1372-VI від 19.10.2011р.

№ 1372-VI від 19.10.2011р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2011 рік”

Рішення
Одеської міської ради
№1372-VI від 19.10.2011р.
 
Про внесення змін та доповнень до рішення

Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ
“Про бюджет міста Одеси на 2011 рік”

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення Одеської обласної ради від 29.08.2011 р. №211-VI «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року №53-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2011 рік», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 30.09.2011 р. №843/А-2011 «Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форму туберкульозу», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2011 рік” :
 

1.1. Пункт 1 розділу І викласти в редакції:
«Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2011 рік у сумі 3 033 907,508 тис. грн (додатки 1,2 ), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 2 595 931,357 тис.грн, у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 1 169 471,5 тис. грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 597 258,1 тис.грн;
• міжбюджетні трансферти – 829 201,757 тис.грн.
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 437 976,151 тис.грн, з них бюджет розвитку – 263 104,1 тис.грн.
 

1.2. Пункт 2 розділу І викласти в редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2011 рік у сумі 3 051 766,928 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 2 518 921,357 тис.грн та видатків спеціального фонду – 532 845,571 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів (додаток 4)».
 

1.3. Пункт 4 розділу І викласти в редакції:
«Установити:
- профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 94 870,0 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- профіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 13 000,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 6).».
 

1.4. Пункт 5 розділу І викласти в редакції:
«Установити:
5.1. Дефіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 18 150,0 тис.грн, (додаток 6), джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів. Встановити, що кошти вільного залишку бюджетних коштів у сумі 16 000,0 тис.грн передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
5.2. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 107 869,42 тис.грн (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 94 870,0 тис.грн;
- залишки коштів спеціального фонду - 12 999,42 тис.грн (в т.ч. залишки коштів дорожнього фонду Одеської міської ради – 1 353,7 тис.грн; залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" - 262,720 тис.грн; залишки коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси – 1 583,0 тис.грн; залишки коштів бюджету розвитку – 9 800,0). Встановити, що залишки коштів бюджету розвитку спрямовуються на погашення місцевого боргу.».
 

1.5. Абзаци 13 та 14 пункту 7 розділу II доповнити словами «та передаються в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради».
Цей пункт рішення набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 

1.6. Пункт 11 розділу ІІІ викласти в редакції:
«11. Установити на 31 грудня 2011 року граничний обсяг місцевого боргу – 407 000,0 тис.грн».
 

1.7. Пункт 12 розділу ІІІ викласти в редакції:
«Встановити, що у бюджеті міста Одеси передбачені:
- за рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) витрати на погашення місцевого боргу в сумі 13 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- за рахунок загального фонду бюджету видатки на обслуговування місцевого боргу в сумі 39 175,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- кошти на виконання гарантійних зобов’язань у сумі 290,0 тис.грн (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»)».
 

1.8. Пункт 15 розділу IV виключити.
 

1.9. Розділ IV доповнити пунктом 26-1 такого змісту:
«26-1. Дозволити департаменту міського господарства Одеської міської ради та комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» укладати трьохсторонній договір на постачання електричної енергії з ВАТ «Енергопостачальна Компанія «Одесаобленерго».
 

2. Додатки №6, №7, №8 до рішення Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2011 рік” викласти у новій редакції згідно з додатками №1, №2, №3 до цього рішення.
 

3. Внести зміни до додатків №1, №2, №3, №4, №9 до рішення Одеської міської ради від 04.01.2011 року №269-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2011 рік” відповідно до додатків №4, №5, №6, №7, №8 до цього рішення.
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів. 
 
Міський голова                  О.Костусєв

 

Додатки 1 - 8 до рішення Одеської міської ради від 19.10.2011р. №1372-VI:

Доходна частина (дод 4, 5, 8)

Росходна частина (дод 1, 2, 3, 6, 7)Page is created:

Published on a site:

Full address of the page:
02.11.2011 16:22

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/37500/