16:58:57   |   20 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5987-V від 13.07.2010р.

№5987-V від 13.07.2010р.

Про розгляд протесту заступника прокурора Одеської області на рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V

Рішення
Одеської міської ради
№5987-V від 13.07.2010р.
 
Про розгляд протесту заступника прокурора Одеської області

на рішення Одеської міської ради

від 22.01.2010 року №4943-V

 
Заступником прокурора Одеської області внесено протест на рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання», яким були затвердженні положення про районні адміністрації Одеської міської ради, про Приморську, Малиновську, Київську та Суворовську відповідно (додатки до рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V 1, 2, 3 та 4).
У ході проведеної прокуратурою Одеської області перевірки було встановлено, що частинами 4 та 5 пунктів 3.2.7 додатків до рішення районні адміністрації Одеської міської ради наділено повноваженнями щодо утворення та організації роботи державних та технічних комісій з приймання в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, незалежно від форми власності об'єктів будівництва, затвердження актів приймання завершених будівництвом об'єктів, прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів індивідуальної житлової забудови (крім самовільно збудованих).
Заступник прокурора Одеської області вважає, що вказане рішення не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства і має бути приведено у відповідність до вимог законодавства з наступних підстав.
Згідно змін, що були внесенні до Закону України «Про планування і забудову територій», стосовно прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, і набрали чинності з 15.10.2009 року, вступив в силу новий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів відповідно до якого прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі сертифіката відповідності, який видається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю. Порядок видачі сертифікатів відповідності, порядок ведення їх реєстру, розмір та порядок внесення плати за їх видачу затверджуються Кабінетом Міністрів України.
До того ж, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 923 затверджено Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, названий порядок установлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі сертифіката відповідності, що видається Держархбудінспекцією та її територіальними органами.
Акт готовності об'єкта до експлуатації підлягає за письмовим зверненням замовника погодженню протягом 10 робочих днів виконавчим комітетом міської ради, або місцевою державною адміністрацією та органами, до повноважень яких згідно із законом належить участь у прийнятті закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію.
Однак, зазначені норми не наділяють місцеві ради та її виконавчі органи повноваженнями щодо створення та організації роботи комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів та затвердження актів прийняття в експлуатацію таких об'єктів.
Згідно вищенаведених норм виконавчий орган місцевої ради наділений повноваженням щодо погодження акту готовності об'єкта до експлуатації.
Таким чином, частини 4 та 5 у пунктах 3.2.7 додатків №№ 1,2,3,4 до рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» не відповідають вимогам чинного законодавства, а тому вказане рішення підлягає приведенню у відповідність із законом шляхом внесення відповідних змін.
Відповідно до статті 19 Конституції України, статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України прийнятими у межах їхньої компетенції.
Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Протест заступника прокурора Одеської області на рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» задовольнити.
 

2. Виключити частини 4 та 5 у пунктах 3.2.7 додатків №№ 1,2,3,4 до рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року №4943-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання».
 

3. Про результати розгляду протесту повідомити прокурора Одеської області.
 

Міський голова                        Е. ГурвіцPage is created: 18.08.2010 14:33
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More