17:23:54   |   20 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5985-V від 13.07.2010

№5985-V від 13.07.2010

Про затвердження статуту комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» у новій редакції (зі змінами та доповненнями)

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №328-VI від 31.01.2011р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№5985-V від 13.07.2010
 
Про затвердження статуту комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» у новій редакції
 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 11.10.2004 року №3188-V «Про затвердження типового статуту комунального підприємства у новій редакції», з метою приведення статуту комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити статут комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» у новій редакції (додається).

2. Виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» у новій редакції.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 10.07.2008р. №2985-V «Про затвердження статуту комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» у новій редакції».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу.

 

Міський голова                                                 Е. Гурвіц

 

 

 

С Т А Т У Т
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА”
(нова редакція)

м. Одеса
2010 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА” іменоване надалі “Підприємство”, створене відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

 
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА”;
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП “МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА”;
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОДЕССА”;
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОДЕССА”;
1.2.5. Повне англійською мовою: THE MUNICIPAL ЕNTERPRISE “ODESSA INTERNATIONAL AIRPORT”;
1.2.6. Скорочене англійською мовою: THE ODESSA INTERNATIONAL AIRPORT;

 
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмовий знак, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи. Підприємство має майнові та особисті права, несе обов’язки, може бути позивачем i відповідачем у судах.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Мінтрансу України, органу державного управління цивільною авіацією та органів місцевого самоврядування, рішеннями міськради, а також документами ІКАО, ІАТА та інших міжнародних організацій, визнаних урядом України.
1.11. Місцезнаходження Підприємства:
українською мовою - 65054, Україна, м.Одеса-54, Аеропорт ЦА (Цивільної Авіації);
російською мовою - 65054,Украина, г.Одесса-54, Аеропорт ГА (Гражданской Авиации);
англійською мовою - Odessa Airport Odessa-54, Ukraine 65054.

 
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб в обслуговуванні при перевезені пасажирів, багажу, вантажу та пошти авіаційним транспортом; забезпечення виконання польотів і обслуговування вітчизняних та іноземних повітряних суден, з метою отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси; для задоволення соціальних і економічних потреб колективу шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності.
2.2. Для досягнення поставленої мети Підприємство має у своєму складі і використовує для цих цілей аеродром, аеровокзал та інші наземні споруди, а також аеродромне обладнання, облаштування і підготовлений персонал.

 
2.3. Предмет діяльності:
2.3.1. Забезпечення експлуатації і функціонування аеродрому, будівель, споруд, інженерних мереж та інших об’єктів аеродромного обладнання, пасажирського та вантажного терміналів, а також засобів механізації i спеціалізованого транспорту;
2.3.2. Прийняття та відправлення повітряних суден із забезпеченням авіаційних перевезень пасажирів, вантажів, багажу та пошти необхідними засобами;
2.3.3. Забезпечення обслуговування зльотів та посадок повітряних суден, здійснення наземного обслуговування повітряних суден;
2.3.4. Забезпечення стоянок повітряних суден;
2.3.5. Здійснення оперативних форм технічного обслуговування літаків та гелікоптерів;
2.3.6. Забезпечення подачі та узгодження заявок авіакомпаній всіх форм власності на польоти, посадки та перельоти за маршрутами повітряних суден;
2.3.7. Отримання, обробка та забезпечення експлуатантів аеронавігаційною і штурманською документацією;
2.3.8. Створення умов та забезпечення пасажирів всіма видами сервісних послуг в зоні аеропорту;
2.3.9. Виконання аварійно-рятувальних робіт;
2.3.10. Обслуговування регулярних та нерегулярних, внутрішніх i міжнародних повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти, авіаційних робіт, а також іншої господарської діяльності, якщо вона не заборонена чинним законодавством України;
2.3.11. Забезпечення технологічних процесів в зоні аеропорту теплом, електроенергією, водою, каналізацією, транспортом, піною та розчином для пожежогасіння, пожежотехнічним обладнанням, зв’язком;
2.3.12. Організація в районі своєї діяльності радіотехнічного забезпечення польотів, забезпечення роботи засобів радіозв’язку та інших засобів спеціального зв’язку, контроль за їх технічним станом i дотриманням встановлених правил експлуатації;
2.3.13. Виконання всіх видів налагоджувальних робіт;
2.3.14. Монтажні і пусконалагоджувальні роботи з електросилового обладнання;
2.3.15. Проведення випробування електрозахисних засобів;
2.3.16. Огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, експлуатація та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів, експертиза з охорони праці та промислової безпеки;
2.3.17. Огляд, експлуатація, випробування, вимірювання електроустановок та електрообладнання;
2.3.18. Експлуатація електроустановок електротехнічної лабораторії;
2.3.19. Виконання робіт в охоронних зонах ліній електропередачі;
2.3.20. Виконання робіт в діючих електроустановках;
2.3.21. Монтажні і пусконалагоджувальні роботи електроустановок та електрообладнання. Пошук і ремонт місць ушкодження в кабельних і повітряних лініях електрообладнання;
2.3.22. Виконання робіт із застосуванням ручних електро - і пневмомашин та інструментів;
2.3.23. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. Гальванічні роботи;
2.3.24. Участь у розслідуванні i розслідування авіаційних подій та інцидентів відповідно до чинного законодавства;
2.3.25. Організація самостійно та разом з зацікавленими державними органами заходів щодо забезпечення авіаційної безпеки, охорони життя і здоров’я пасажирів, членів екіпажів, запобігання актам незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;
2.3.26. Купівля, продаж, забезпечення прийняття, зберігання паливно-мастильних матеріалів, а також заправка ними автотранспорту, повітряних суден;
2.3.27. Розробка та здійснення заходів із впровадження досягнень науково-технічного прогресу, впровадження нової техніки, а також технічних удосконалень, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, більш досконалої технології обслуговування та організації перевезень;
2.3.28. Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво, монтаж інженерних і транспортних мереж);
2.3.29. Будівництво, організація автозаправних станцій, гаражів, станцій технічного обслуговування, автогосподарств та їх експлуатація відповідно до чинного законодавства;
2.3.30. Використання радіочастот;
2.3.31. Метрологічна робота. Виготовлення, ремонт, повірка, калібрування, метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;
2.3.32. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
2.3.33. Надання послуг телекомунікаційного зв’язку, забезпечення зв’язку з повітряними суднами;
2.3.34. Розробка та здійснення оборонних заходів відповідно до нормативних документів;
2.3.35. Надання стандартного та заявленого переліку послуг пасажирам i замовникам перед польотом та після польоту;
2.3.36. Надання складських послуг із збереження вантажів, багажу та пошти;
2.3.37. Створення та забезпечення діяльності сервісних комплексів i структур, орієнтованих на підтримку діяльності та конкурентоспроможності Підприємства в Україні та за її межами;
2.3.38. Забезпечення можливості функціонування авіакомпаній та інших підприємств, виробничої та комерційної діяльності в зоні Підприємства;
2.3.39. Організація діяльності пункту пропуску на території Підприємства;
2.3.40. Організація митних складів, обслуговування та збереження вантажів під митним контролем;
2.3.41. Створення митних ліцензійних складів та надання послуг митних ліцензійних складів;
2.3.42. Організація діяльності та надання послуг складів тимчасового зберігання;
2.3.43. Надання послуг з внутрішніх i міжнародних перевезень пасажирів, багажу, вантажів повітряним транспортом;
2.3.44. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
2.3.45. Надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторгових і транзитних вантажів;
2.3.46. Надання послуг з обслуговування і ремонту транспортних засобів;
2.3.47. Діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації і обліку в органах внутрішніх справ, відповідно до чинного законодавства;
2.3.48. Експлуатація, ремонт, обслуговування об’єктів трубопровідного транспорту;
2.3.49. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
2.3.50. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства;
2.3.51. Маркетинг та маркетингові послуги;
2.3.52. Бронювання та продаж квитків на всі види транспорту внутрішнього та міжнародного сполучення, надання відповідної інформації юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам);
2.3.53. Бронювання номерів в готелях юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам);
2.3.54. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
2.3.55. Медична практика;
2.3.56. Організація медичного і санітарного обслуговування пасажирів, працівників та населення, проведення експертизи придатності до професіональної роботи, санітарних і протиепідеміологічних заходів;
2.3.57. Зберігання, перевезення, придбання, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
2.3.58. Інвестиційна та посередницька діяльність на основі договорів комісії, доручень, консигнацій, агентських угод та інших;
2.3.59. Організація протипожежної охорони об’єктів;
2.3.60. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів;
2.3.61. Надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
2.3.62. Виконання робіт з монтажу і експлуатації засобів охоронної сигналізації;
2.3.63. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку;
2.3.64. Створення малих промислових виробництв;
2.3.65. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність з організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
2.3.66. Організація культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів, в тому числі створення спортивних клубів, гуртків, секцій;
2.3.67. Організація кемпінгів, тимчасових стоянок автотранспортних засобів (майданчиків для паркування автотранспорту), паркінгів, службових парковок, автостоянок, сервісних пунктів, їх комплексне обслуговування;
2.3.68. Організація, благоустрій, експлуатація зон відпочинку;
2.3.69. Послуги готельного господарства;
2.3.70. Організація виставок - продаж, ярмарок, конкурсів, торгів, пов’язаних з діяльністю Підприємства;
2.3.71. Організація конференцій, симпозіумів, семінарів, інших подібних заходів;
2.3.72. Створення та організація роботи з реклами;
2.3.73. Організація громадського харчування, оптова та роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, продуктами харчування, напоями, алкогольними напоями, продукцією виробничо-технічного призначення;
2.3.74. Виготовлення, фасування і реалізація на борту повітряних суден та в аеропорту продуктів харчування, напоїв, алкогольних напоїв, видань періодичної пре-си та рекламної продукції;
2.3.75. Здійснення агентської діяльності з продажу, перевезень на авіаційному, морському, автомобільному, річковому, залізничному та іншому транспорті, використання автоматизованих систем для продажу;
2.3.76. Діяльність, пов’язана з наданням туристичних послуг, організація туризму як всередині країні, так і за кордоном;
2.3.77. Діяльність, пов’язана з захистом державної, відомчої та комерційної таємниці, надання послуг в цій сфері;
2.3.78. Довірчі й інші операції з майном довірителя (вкладника);
2.3.79. Здійснення природоохоронних заходів;
2.3.80. Орнітологічна, кінологічна діяльність;
2.3.81. Архівна робота та послуги архіву;
2.3.82. Надання окремих консультативних та викладацьких послуг підприємствам, установам, організаціям, учбовим закладам тощо силами фахівців підприємства;
2.3.83. Столярні роботи, виготовлення меблів, їх реалізація;
2.3.84. Надання побутових послуг населенню (в тому числі відкриття фотоательє, перукарень, салонів, ательє по пошиттю та ремонту одягу, ремонтних майстерень, пунктів прокату);
2.3.85. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
2.3.86. Здійснення будь-якої ділової та комерційної діяльності, що не суперечить чинному законодавству України та інших держав.

 
2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.
2.5. Діяльність Підприємства має здійснюватися на основі постійного підвищення технічного рівня та організації виробництва, удосконалення технологічних процесів, найбільш повного задоволення попиту, вимог споживачів.
2.6. Технічне переобладнання, реконструкція i розширення здійснюються Підприємством за рахунок фонду розвитку виробництва, науки i техніки, інших аналогічних фондів, а також кредитів банків і інвестицій, та забезпечується в першочерговому порядку необхідними ресурсами i підрядними роботами.
2.7. На впровадження великомасштабних заходів з реконструкції i розширення діючого виробництва, а також на будівництво об’єктів соціального призначення в особливих випадках Підприємству можуть надаватися централізовані фінансові кошти.

3. ПРАВА ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство має право:
а) у організаційно-правовій сфері
3.1.1. самостійно визначати свою організаційну структуру;
3.1.2. створювати у встановленому порядку та застосовувати власну документацію, вести діловодство, в тому числі спеціального призначення, відповідно до нормативних актів;
3.1.3. розробляти символіку Підприємства, наносити її на транспортні засоби, формений одяг, рекламну продукцію i таке інше;
3.1.4. організовувати і проводити всі види технічного і професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу;
3.1.5. здійснювати режимні, мобілізаційні заходи та заходи цивільної оборони, надавати послуги з організації цієї роботи на договірній основі
3.1.6. забезпечувати виробництво технічними та електронними засобами управління, забезпечувати програмне супроводження комп’ютерної техніки, локальних і зовнішніх комп’ютерних мереж, а також бути ексклюзивним провайдером в мережі “Інтернет”;
3.1.7. створювати в установленому порядку свої філії, представництва, відділення, агентства та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, без створення юридичної особи, затверджувати Положення про них;
3.1.8. забезпечувати виробничу та комерційну діяльність інших комерційних структур в зоні аеропорту;
3.1.9. застосовувати формений одяг єдиного зразку для своїх працівників;
б) у фінансово-економічній сфері
3.1.11. самостійно встановлювати ціни і тарифи на всі види продукції та послуг, застосовувати договірні ціни за винятком тих, що регулюються державою, та рішенням міськради;
3.1.12. самостійно здійснювати господарський розрахунок, а також використовувати прибуток від орендних відносин у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
3.1.13. визначати системи і форми оплати праці, розробляти та затверджувати порядок заохочення працівників Підприємства відповідно до чинного законодавства України;
3.1.14. здійснювати інвестиційну та посередницьку діяльність будь-яких форм, встановлену законодавством України;
3.1.15. отримувати та надавати кредити, позики, отримувати субсидії та інші види допомоги у національній валюті та у ВКВ, згідно з чинним законодавством;
в) у матеріально-технічній сфері
3.1.17. придбавати та орендувати, відповідно до чинного законодавства, основні засоби виробництва, у тому числі матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
3.1.18. здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів Підприємства, об’єктів зв’язку та інших виробничих будівель, споруд і споруджень, а також культурно-побутове і житлове будівництво, забезпечувати розробку та затвердження у встановленому порядку проектних завдань, технічних проектів та кошторисів на це будівництво, здійснювати контроль за цим будівництвом і приймати закінчені будівництвом об’єкти в експлуатацію;
г) у льотно-експлуатаційній сфері
3.1.19. забезпечувати подачу та узгодження у встановленому порядку заявок авіакомпаній всіх форм власності на польоти, посадки та перельоти за маршрутами повітряних суден;
3.1.20. забезпечувати умови та можливості функціонування авіакомпаній, інших підприємств для виробничої та комерційної діяльності в зоні аеропорту;
3.1.21. забезпечувати у аеропорту організацію польотів повітряних суден і виробничу діяльність авіакомпаній і підприємств засобами радіотехнічного забезпечення (РТЗ) і зв’язку;
д) у інженерно-авіаційній сфері
3.1.22. здійснювати комплекс заходів із забезпечення прийому, стоянки та відправки повітряних суден в тому числі тих, що виконують спеціальні перевезення, їх оперативного, наземного технічного, сервісного обслуговування і експлуатації;
3.1.23. отримувати відповідно до процедури, встановленої Правилами сертифікації організацій з технічного обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту України, сертифікат та Спеціальні експлуатаційні положення (СЕП);
3.1.24. надавати послуги авіакомпаніям та експлуатантам (повний цикл чи частково) з технічного обслуговування повітряних суден, як це передбачено відповідними частинами СЕП;
3.1.25. організовувати і здійснювати технічне обслуговування і ремонт засобів РТЗ і зв’язку, забезпечувати запровадження в експлуатацію нового устаткування, що надходить чи закуповується на заміну, проводити плановий ремонт засобів РТЗ і зв’язку;
е) у сфері штурманського забезпечення
3.1.26. надавати послуги штурманського забезпечення польотів;
є) у сфері аеронавігації
3.1.27. створювати підрозділи зі збору та утримання аеронавігаційної інформації, надавати екіпажам повітряних суден послуги Бюро аеронавігаційної інформації (БАІ);
ж) у сфері метеорологічного забезпечення
3.1.28. створити аеропортові гідрометеорологічну службу чи на договірній основі забезпечувати повітряні судна метеорологічною інформацією в зоні аеропорту;
з) у сфері аеродромного забезпечення
3.1.29. здійснювати контроль за обмеженням будівництва на прилеглій до аеродрому території, дотриманням вимог щодо встановлення нових маркерних знаків (нічних та денних), а також радіотехнічного обладнання, що відмічають високі будівлі і споруди, розташовані на прилеглій до аеродрому території і в межах визначених повітряних трас, а також контролювати дії, що загрожують безпеці польотів;
3.1.30. орнітологічне забезпечення безпеки польотів;
и) у сфері комерційної діяльності
3.1.31. здійснювати прийом та відправку повітряних суден, обслуговування авіаперевезень при внутрішніх i міжнародних перевезеннях пасажирів, багажу, вантажу i пошти;
3.1.32. виявляти, аналізувати i прогнозувати попит на послуги Підприємства, створювати та організовувати роботу системи реклами;
3.1.33. відповідно до укладених договорів - забезпечувати виробництво та поставку продукції, товарів та послуг;
3.1.34. реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються Підприємством самостійно, відповідно до умов ринкових відносин, економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за регульованими цінами, а також згідно з рішеннями міськради;
3.1.35. брати участь, виключно на добровільних засадах, в спільних підприємствах, акціонерних товариствах, консорціумах, концернах, асоціаціях та інших добровільних об’єднаннях юридичних осіб, вступати в міжнародні організації цивільної авіації згідно з чинним законодавством;
3.1.36. передавати іншим підприємствам та організаціям, продавати, обмінювати, здавати в оренду (суборенду), лізинг, надавати у тимчасове користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні заходи, сировину i інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, відповідно до чинного законодавства України;
3.1.37. виробляти i реалізовувати продукцію виробничо-технічного i науково-технічного призначення, товарів народного споживання згідно з чинним законодавством України;
3.1.38. продавати i купувати продукцію виробничо-технічного призначення та товари народного споживання, у тому числі i за ВКВ;
3.1.39. здійснювати безмитну торгівлю товарами народного споживання;
3.1.40. виготовляти, фасувати і реалізовувати на борту повітряних суден та в аеропорту продукти харчування, напої, алкогольні напої, видання періодичної преси та рекламну продукцію;
3.1.41. укладати договори й угоди з підприємствами, установами, закладами, кооперативами, іншими юридичними особами та громадянами;
3.1.42. здійснювати угоди та інші юридичні акти з третіми особами, як на умовах комісії, так i на умовах доручення;
3.1.43. бути агентом з продажу, перевезень на авіаційному, морському, автомобільному, річковому, залізничному та іншому транспорті, використовувати автоматизовані системи для продажу;
3.1.44. здійснювати ремонт і технічне обслуговування будь-якого устаткування, що включає основні елементи радіо (ємність, індуктивність, опір);
3.1.45. розвивати і використовувати а також пропонувати зацікавленим абонентам існуючі телефонні мережі і їхні модернізовані різновиди (транкову, мобільну, радіо й інші види) зв’язку;
3.1.46. здійснювати метрологічну повірку, калібрування, атестацію засобів вимірювальної техніки та іншого устаткування (механічні, електричні й електронні лічильники і механізми, лічильники бензоколонок і тому подібні устрої);
3.1.47. здійснювати монтаж і настроювання будь-яких автоматичних телефонних станцій, радіоздовжувачів і гучномовної апаратури;
3.1.48. здійснювати прокладку телефонних кабелів і кабельної каналізації;
3.1.49. улаштовувати, обслуговувати і ремонтувати комп’ютерні мережі і комп’ютерну техніку;
3.1.50. улаштовувати, здійснювати монтаж і настроювання різноманітної апа-ратури прийому та передачі радіосигналів;
3.1.51. використовувати державні системи зв’язку i радіочастотні ресурси;
3.1.52. створювати та відкривати митні ліцензійні склади відповідно до чинного законодавства;
3.1.53. здійснювати митну брокерську діяльність;
і) у сфері авіаційної безпеки
3.1.54. забезпечувати контроль безпеки та супроводження в контрольованих зонах, що охороняються, пасажирів, ручної поклажі та багажу;
3.1.55. здійснювати воєнізовану і сторожову охорону будівель та інших об’єктів Підприємства, а також літаків та авіаційного майна суб’єктів авіаційної діяльності;
3.1.56. придбавати, зберігати та застосовувати, відповідно до чинного законодавства України, вогнепальну зброю та спеціальні засоби охорони;
3.1.57. здійснювати монтаж та експлуатацію технічних засобів охорони як вітчизняного, так і закордонного виробництва, сертифікованих в Україні;
3.1.58. накладати адміністративні стягнення на порушників відповідно до чинного законодавства України;
ї) у сфері забезпечення режиму
3.1.59. здійснювати пропускний і внутрішньооб’єктовий режим, встановлювати порядок знаходження та пересування осіб і транспорту, а також умови забезпечення захисту пасажирів, членів екіпажу, повітряних суден, персоналу і об’єктів від актів незаконного втручання в межах контрольованої, стерильної зон та зон обмеженого доступу Підприємства (об’єкта Підприємства), що охороняються;
й) у сфері медичного забезпечення
3.1.60. організовувати медичне і санітарне обслуговування працівників Підприємства та населення, проведення експертизи придатності до професіональної (в тому числі льотної) роботи, санітарні і протиепідеміологічні заходи;
3.1.61. здійснювати медичну практику та реалізацію медикаментів і медичних препаратів, вести фізкультурну, оздоровчу і спортивну діяльність;
к) у сфері управління виробництвом
3.1.62. організовувати роботу у підлеглих підрозділах, направляючи її на за-безпечення якісного обслуговування пасажирів i клієнтів;
3.1.63. утримувати у своєму штаті, або залучати на договірній основі спеціалістів для виконання цільових функцій або завдань, включаючи працевлаштування на постійну та тимчасову роботу, на неповний робочий день або за сумісництвом, у тому числі за кордоном;
л) у сфері протипожежної охорони
3.1.64. здійснювати протипожежні заходи відповідно до вимог Закону Украї-ни "Про пожежну безпеку", керуючись міжнародними та відомчими стандартами відносно протипожежного захисту цивільної авіації, надавати послуги у цій сфері;
3.1.65. утримувати за власний рахунок, коштів, що надійшли від благодійних організацій та державних дотацій, пожежну техніку, обладнання, особовий склад підрозділу пожежної безпеки;
м) у сфері пошукових і аварійно-рятувальних робіт
3.1.66. організовувати і забезпечувати роботи служби зв’язку й оповіщення відповідних органів МНС;
3.1.67. організовувати і забезпечувати роботу засобів РТЗ і зв’язку аварійно-рятувальної служби Підприємства.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
4.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
4.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;
4.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;
4.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) інших господарських товариств;
4.1.4. 3міна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.

 
4.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
4.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства;
4.2.2. Генеральний директор Підприємства;
4.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

 
4.3. Генеральний директор Підприємства підлеглий Одеському міському голові, відповідно до своєї компетенції:
4.3.1. Самостійно вирішує усі питання діяльності Підприємства;
4.3.2. Приймає рішення у межах своєї компетенції, видає накази, вказівки, затверджує положення, інструкції, акти, та інші нормативно - правові та організаційно-розпорядчі документи;
4.3.3. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства;
4.3.4. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства;
4.3.5. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки;
4.3.6. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, затверджує штатний розпис, видає накази, обов’язкові для всіх працівників Підприємства;
4.3.7. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку;
4.3.8. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства;
4.3.9. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником;
4.3.10. Має право делегувати частину повноважень іншим керівникам Підприємства;
4.3.11. Несе відповідальність за стан роботи і діяльність Підприємства, формування та виконання планів, ефективне використання комунального майна;
4.3.12. Несе відповідальність за порядок та умови охорони державної таємни-ці, здійснення контролю за додержанням режимних вимог щодо захисту державної, службової та комерційної таємниць.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємство має статутний фонд, який складається з майна, що станом на 01 березня 2010 року становить 13 214,2 (тринадцять тисяч двісті чотирнадцять та дві десяті) тис. гривень. Майно закріплене засновником за Підприємством на праві господарського відання та передане йому на підставі Акту від 20 серпня 1999 року.
5.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
5.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено.

6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
6.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.

 
6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
6.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
6.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
6.3.3. Капітальні вкладення i дотації з бюджетів та надходження від приватизації власності;
6.3.4. Кредити банків та інших кредиторів;
6.3.5. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
6.3.6. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
6.3.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 
6.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.
6.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
6.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
6.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом застави, а також не можуть бути відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
6.8. Підприємство володіє, користується землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
7.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку.
Основи планів складають договори, укладені та заплановані до укладення із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
7.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.
7.4. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов’язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
7.5. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
7.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
7.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.
7.8. Взаємовідносини між структурними підрозділами Підприємства визначаються згідно з організаційною структурою.
7.9. Взаємовідносини Підприємства з органами Державної авіаційної адміністрації України здійснюються на підставі норм чинного законодавства.
7.10. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються відповідно до чинного законодавства та (або) на основі договорів.
7.11. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законодавством України, міжнародним правом та користується повним обсягом прав юридичної особи.
7.12. Обслуговування міжнародних повітряних перевезень здійснюється Підприємством на підставі принципів міжнародного права, міждержавних угод України, а також нормативних документів міжнародних організацій цивільної авіації.

 
7.13. У процесі зовнішньоекономічної діяльності Підприємство має право:
7.13.1. Здійснювати відповідно до чинного законодавства України експорт та імпорт товарів, сировини, послуг, обладнання, необхідних для виконання поставлених цілей i завдань Підприємства, виробничої i наукової діяльності, а також товарів народного споживання для потреб трудового колективу;
7.13.2. Здійснювати експорт i продаж товарів i послуг власного виробництва або таких, що виготовляються при безпосередній участі Підприємства, у тому числі експорт i продаж послуг з оплатою в національній валюті, а також у ВКВ;
7.13.3. Відкривати валютні рахунки у банках України та за її межами, вступати у зовнішньоекономічні зв’язки з зарубіжними партнерами, розвивати ділове співробітництво, засновувати спільні підприємства та здійснювати операції з ВКВ у порядку, передбаченому чинним законодавством;
7.13.4. Одержувати кредити у ВКВ від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Підприємства i використовується ним самостійно. За одержаними Підприємством кредитами засновник відповідальності не несе;
7.13.5. Здійснювати будь-які міжнародні фінансові операції i операції у ВКВ та з цінними паперами у порядку, визначеному чинним законодавством;
7.13.6. Відкривати за межами України свої представництва, філії і відділення згідно з чинним законодавством;
7.13.7. Здійснювати спільну підприємницьку діяльність з іноземними партнерами, у тому числі проведення спільних господарчих операцій;
7.13.8. Відряджати спеціалістів Підприємства за межі України i приймати іноземних представників у порядку, визначеному чинним законодавством;
7.13.9. Здійснювати розрахунки, виплати ВКВ у порядку, визначеному законодавством України про валютне регулювання;
7.13.10. Використовувати працю іноземних фахівців на контрактній основі i виконувати роботи, надавати послуги для іноземних партнерів силами робітників підприємства, як на території України, так i за її межами, з оплатою праці у ВКВ;
7.13.11. Придбавати за межами України запасні частини, обладнання, сировину, паливо та інші матеріальні цінності, необхідні для виробничої та господарської діяльності, у тому числі i на умовах лізингу;
7.13.12. Здійснювати посередницькі та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені чинним законодавством.
7.13.13. Види зовнішньоекономічної діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватися Підприємством при наявності відповідних ліцензій.
7.13.14. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Підприємства i використовується ним самостійно. Валютні відрахування до бюджету міста провадяться з валютної виручки Підприємства після відрахування прямих валютних витрат, зроблених Підприємством із своїх валютних коштів.
 
8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
8.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
8.2. Підприємство самостійно розробляє i затверджує штатний розклад, форми i системи оплати праці працівників i залучених робітників, стимулюючи підвищення її продуктивності, якість i культуру обслуговування враховуючи принципи розподілення винагороди за кінцевими результатами.
8.3. Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються Генеральним директором з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством та галузевими угодами. Оплата праці Генерального директора Підприємства визначається контрактом.
8.4. Систему оплати за результатами праці робітникам Підприємства визначає Генеральний директор Підприємства за узгодженням з профкомом.
8.5. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
8.6. Трудовий колектив Підприємства:
- розглядає i затверджує проект колективного договору;
- визначає i затверджує перелік i порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.
8.7. Колективний договір у Підприємстві укладається між Генеральним директором Підприємства та трудовим колективом, в особі уповноваженого ним органу.
8.8. Колективний договір регулює виробничі, трудові й економічні відносини трудового колективу з власником та уповноваженим ним органом, а також питання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у використанні прибутку Підприємства.
Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.
8.9. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються конференцією трудового колективу i профкомом Підприємства.
8.10. Профком Підприємства вирішує усі питання згідно з правами, наданими йому чинним законодавством.
8.11. Втручання профкому у оперативно-розпорядчу діяльність адміністрації Підприємства не допустиме, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9. СОЦIАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1.
Трудовий колектив Підприємства, кожний її робітник своєю високопродуктивною працею заробляє кошти для соціального розвитку. Спроможність задоволення потреб колективу у соціальних благах визначаються кінцевими результатами роботи Підприємства. Питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом.
Свою соціальну діяльність Підприємство здійснює у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування.

 
9.2. Для створення робітникам сприятливих соціальних умов безпосередньо на виробництві Підприємство, при наявності прибутку:
9.2.1. Організовує громадське харчування, забезпечує робітників гарячими обідами, використовує, при необхідності, кошти фонду соціального розвитку для здешевлення харчування у своїх їдальнях та буфетах;
9.2.2. Поліпшує медичне обслуговування робітників, добивається зниження захворювань, забезпечуючи комплексний підхід до профілактичної та лікувальної діяльності, безоплатно надає та укріплює лікувально-профілактичну базу;
9.2.3. Активно розвиває різноманітні платні послуги, добиваючись найбільш повного задоволення попиту робітників, сприяє раціональному використанню їх вільного часу.

9.3. З метою прискорення розвитку матеріальної бази соціальної сфери i створення умов для здорового побуту, відпочинку робітників та їх сімей, при наявності прибутку, Підприємство:
9.3.1. Розвиває фізичну культуру та спорт, творчу самодіяльність робітників та членів їх родин;
9.3.2. Сприяє розвитку колективного садівництва i городництва, забезпечує роботу підсобного господарства;
9.3.3. Здійснює будівництво, закупівлю, розподіл житла, путівок до будинків відпочинку i санаторіїв, садових i городніх ділянок та інших соціальних благ i пільг.

 
9.4. Трудовий колектив Підприємства сприяє укріпленню родини, створює сприятливі умови жінкам, дозволяючи успішно поєднувати материнство з участю у трудовій i громадській діяльності.
9.5. Трудовий колектив проявляє турботу про до ветеранів війни i праці, пенсіонерів, інвалідів i дітей, оточуючи їх увагою, надає необхідну допомогу, при наявності прибутку, створює умови для залучення працездатних пенсіонерів та інвалідів до посильної праці, залучає їх в громадське життя колективу.

10. КОНТРОЛЬ ТА РЕВIЗIЯ ДIЯЛЬНОСТI ПІДПРИЄМСТВА
10.1. Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється відповідними органами згідно з чинним законодавством України та ревізійною комісією Уповноваженого органу.
10.2. Ревізійна комісія за дорученням Засновника здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
10.3. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
10.4. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.
10.5. Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами України покладена перевірка окремих сторін діяльності Підприємства, можуть здійснювати такі перевірки в межах своєї компетенції.
10.6. Усі види перевірок та ревізій не повинні порушувати нормальну роботу Підприємства. Результати цих перевірок мають надаватися Підприємству.
10.7. Для проведення контролю, перевірки та ревізії Підприємства власник майна може залучати відповідних фахівців з інших відомств та установ.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
11.1.
Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
11.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
11.3. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
12.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
12.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) у випадках, передбачених законодавством.
12.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках ліквідації Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
12.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
12.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру України.
12.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам, у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.
12.8. При реорганізації i ліквідації Підприємства, вивільненим робітникам гарантується дотримання їх прав i інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 


Секретар ради                                               О.А. Прокопенко

 

 Page is created: 28.07.2010 11:07
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More