00:19:15   |   26 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5936-V від 13.07.2010р.

№5936-V від 13.07.2010р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 14.05.2010 року №5866-V “Про бюджет міста Одеси на 2010 рік”

Рішення
Одеської міської ради
№5936-V від 13.07.2010р.        
 
  
 
Про внесення змін та доповнень                                          
до рішення Одеської міської ради
від 14.05.2010 року №5866-V
“Про бюджет міста Одеси на 2010 рік”  
               
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2010 р. №422 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів», Одеська міська рада 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
1.      Внести зміни та доповнення до рішення Одеської міської ради від 14.05.2010 року №5866-V “Про бюджет міста Одеси на 2010 рік”:
1.1. Пункти 1,2 розділу І викласти в редакції:
« 1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2010 рік у сумі 3 294 300,1 тис. грн. (додатки 1,2 ), у тому числі: 
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі  2 494 323,86   тис.грн., у тому числі:
·           доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 1 163 887,4 тис. грн;
·           доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 687 000,0 тис.грн.;
·           міжбюджетні трансферти – 643 436,46 тис.грн.
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 799 976,24 тис.грн, з них бюджет розвитку – 593 216,0 тис.грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2010 рік у сумі 3 247 030,0 тис.грн. (у тому числі загальний фонд – 2 499 195,96 тис. грн.; спеціальний фонд – 747 834,04 тис. грн. (додатки 3-5).».
 
1.2. Абзац 2 пункту 3 розділу І викласти в редакції:
«- дефіцит загального фонду бюджету м. Одеси у сумі 5 472,1 тис.грн за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток 6);».
1.3. Пункт 6 розділу ІI викласти в редакції:
- абзац 11: «- частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету;
- абзац 14: «- 75 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, і використовується для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та літніх майданчиків у м. Одесі;»;
- абзац 32: «- субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;»;
- абзац 34: «- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;».
           1.4. Пункт 6 розділу ІI  доповнити абзацем:
« - субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток».
1.5. У абзаці 3 пункту 7 розділу ІІ цифри «70» замінити на цифри «20».
1.6. Пункт 38 розділу VI викласти в редакції:
«Встановити, що кошти за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, у тому числі податок на додану вартість, зараховуються на рахунок комунального підприємства «Одесреклама». Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок комунального підприємства «Одесреклама» без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження ”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується комунальним підприємством «Одесреклама» до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 25 відсотків, але не більше 4 000,0 тис.грн. із суми коштів, що фактично надійдуть за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, спрямовуються на:
- забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, формування естетичного міського середовища, а також реклами на транспорті;
- забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами та транспорті соціальної реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування;
- розроблення проектів зовнішнього благоустрою міста Одеси, в тому числі схем розташування рекламних засобів, інших елементів міського дизайну соціально-побутового та комерційного призначення;
- здійснення технічного обстеження та обліку зовнішньої реклами на транспорті територіальної громади міста Одеси та надання відповідної інформації органам місцевого самоврядування;
- здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами та вивісок; 
- виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування міста Одеси щодо поліпшення зовнішнього вигляду, рекламно-інформаційного простору та дизайну міського середовища міста Одеси;
- інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з департаментом фінансів Одеської міської ради.».
Цей підпункт рішення набирає чинності та застосовується з дня проведення державної реєстрації комунального підприємства «Одесреклама».
1.7. У абзаці 2 пункту 39 розділу VІ цифри «1 000,0» замінити на цифри «1 800,0».
1.8. Пункт 39 розділу VI доповнити абзацом:
«Зміни до спеціального фонду кошторису на суму залишку коштів на рахунку управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради станом на 01.01.2010 р. вносяться за попереднім погодженням з департаментом фінансів Одеської міської ради та в разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на 2010 рік.».
1.9. Пункт 41 розділу VI доповнити абзацом:
«Плата за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради в розмірі 100 відсотків є джерелом доходів спеціального фонду управління та спрямовується на видатки по утриманню ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради згідно з затвердженим кошторисом.».
2. Додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9, №10, №12, №13 до рішення Одеської міської ради від 14.05.2010 року №5866-V “Про бюджет міста Одеси на 2010 рік” викласти у новій редакції згідно з додатками №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11   до цього рішення.
3. Внести зміни до додатку №11 до рішення Одеської міської ради від 14.05.2010 року №5866-V “Про бюджет міста Одеси на 2010 рік” відповідно до додатку №12 до цього рішення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
 
 
          Міський голова                                                                Е.Гурвіц
ДОДАТКИ:
 
ДОХОДИ - додатки 1, 2, 7, 11
 
ВИДАТКИ - додатки 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12


Page is created: 26.07.2010 11:49
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More