18:05:55   |   20 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5950-V від 13.07.2010р.

№5950-V від 13.07.2010р.

Про затвердження „Містобудівного обґрунтування реабілітації будівлі колишнього кінотеатру «Одеса» з улаштуванням додаткових приміщень для розміщення готельного комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 1/3

Рішення
Одеської міської ради
№5950-V від 13.07.2010р.
 
 
Про затвердження
„Містобудівного обґрунтування реабілітації 
будівлі колишнього кінотеатру «Одеса» з
улаштуванням додаткових приміщень
для розміщення готельного комплексу
за адресою: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 1/3
 
 
Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 та 24 Закону України “Про планування і забудову територій”, ст. 12 Закону України “Про основи містобудування”,  „Порядку вирішення питань розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування” (розділ Правил забудови м. Одеси)”, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4709-V, Одеська міська рада
 
          ВИРIШИЛА:
 
1.                 Затвердити „Містобудівне обґрунтування реабілітації будівлі колишнього кінотеатру «Одеса» з улаштуванням додаткових приміщень для розміщення готельного комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 1/3” та містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, зазначені в цієї містобудівної документації (додається).
 
2.                 Визначити строк дії містобудівної документації, зазначеної в     п. 1 цього рішення, терміном до 2016 р.
 
3.                 Управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради та управлінню інформації Одеської міської ради протягом двох тижнів після прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення результатів громадського обговорення даного містобудівного обґрунтування та цього рішення у відповідних засобах масової інформації.
 
4.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з архітектури та містобудування.
         
Міський голова                                                             Е. Гурвіц
 
 
                                                                                
         
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№5950-V від 13.07.2010р.
 
 
 
Містобудівні умови й обмеження
забудови земельної ділянки (проект)
за адресою: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 1/3
 
1.       Вид об'єкта містобудування: будівля колишнього кінотеатру «Одеса» з улаштуванням додаткових приміщень для розміщення готельного комплексу. 
2.       Площа земельної ділянки: 1492 м².
 
3.       Граничний відсоток забудови земельної ділянки: існуючий - 100 %.
 
4.       Гранична щільність забудови земельної ділянки:   9 800 м² /1 га.
 
5.       Гранична висота об'єкту (відносно планувальної відмітки землі): 
- фасадна частина до карнизу – без змін (15.6 – 17.6 м);
          - фасадна частина до краю кутового фронтону – без змін (19.6 м);
          - внутриквартальна частина - 28. 6 м.
 
6.       Мінімальні відступи будинку (споруди) від меж земельної ділянки:
- фронтальна: без змін (немає);
- тильна:    без змін (немає);
- бічні:   без змін (немає).
 
7.       Мінімальні відступи будинку (споруди) від червоної лінії вулиці: без змін (немає).
8.       Мінімальні відступи будинку (споруди) від суміжних будинків (споруджень): без змін (немає).
 
9.       Інші планувальні обмеження: об’єкт розташовано в історичному ареалі «Історичний центр».
 
10.     Вимоги до організації під'їздів до будинку, пішохідних переходів, місць паркування: 
- без змін (існуючи з боку вул. Спиридонівська та пл. В. Холодної);
- для тимчасового збереження легкового автотранспорту - підземний паркінг на 39 м/місць.
 
11.     Вимоги до орієнтації в'їздів, входів, вантажопотоків, місць паркування транспортних засобів: - без змін (існуючи з боку вул. Спиридонівська та пл. В. Холодної).
12.     Особливі умови (при наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування й органів виконавчої влади – з посиланням на номер і дату документа) відносно:
- благоустрій і озеленення земельної ділянки: відновлення існуючого газонного покриття; улаштування терасного озеленення на даху об’єкту;
- малих архітектурних форм: немає;
- елементів зовнішньої реклами: за узгодженням з головним художником міста;
- використання підземного простору, підвалів, цокольних поверхів, перших поверхів: немає;
- розміщення і використання вбудовано-прибудованих приміщень: немає;
- опорядження будинку/споруди (колір і матеріал фасаду, ін.): згідно паспорту опорядження фасадів, узгодженого з управлінням архітектури та містобудування;
- інформація про історико-культурну цінність об'єкта, можливості зміни функціонального призначення об'єкта, його окремих елементів або об'ємно-планувального та/або об'ємно-просторового рішення в цілому: при намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переобладнання, капітальний ремонт будинку (споруди) – можливе зміна функціонального призначення об’єкту за узгодженням з органами охорони культурної спадщини, без зміни предмету охорони будівлі – пам’ятки архітектури – композиційне та архітектурно-пластичне рішення вуличних фасадів (північного заходу та північного сходу) що орієнтовані на пл. В. Холодної та вул. Спиридонівську, їх декор, та деталі (від поверхні землі до верхнього  краю парапету, включаючи фронтон та аттик); композиційне та художнє рішення холу парадного входу та центральних сходів.
 
13.     Вимоги до території, будинків і споруд, що потрапляють  у зону впливу проектованого об'єкта у випадку реалізації: забезпечити збереження несучої здатності конструкцій та нормативної інсоляції приміщень суміжних будівель.
 
14.     Вимоги з забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення, необхідність розробки і проведення санітарно-гігієнічних і протиепідеміологічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних об'єктів, санітарного розриву і санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і біологічних факторів, забруднення атмосферного повітря, води і ґрунту й ін.) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливості відводу земельного ділянки, отриманого замовником відповідно до вимог земельного законодавства   - за узгодженням з органами держсаннагляду і СанПіН № 173/96м;
 
15.     Вимоги до необхідності розробки в складі проектної документації розділу „Інженерно-технічні заходи щодо цивільного захисту (цивільної оборони)”: не потрібно.
 
16.     Вимоги до необхідності розробки в складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки: не потрібно.
 
17.     Перелік організацій (підприємств, установ, організацій), що видають технічні умови по інженерному забезпеченню об'єкта містобудування, забезпечення пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту:
згідно паспорту на проектування об’єкту, який надається КП «Одеспроект».
 
  
Секретар ради                                                                   О.А. Прокопенко


Page is created: 23.07.2010 09:31
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More