23:05:18   |   25 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5986-V від 13.07.2010р.

№5986-V від 13.07.2010р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5685-V «Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради»

Рішення
Одеської міської ради
№5986-V від 13.07.2010р.
 
Про внесення змін та доповнень до рішення

Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5685-V

«Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища

та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та

містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради»

 
Відповідно до статті 144 Конституції України, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 8 Закону України «Про реєстрацію фізичних та юридичних осіб підприємців», з метою приведення статуту підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни та доповнення у рішення Одеської міської ради від 14.04.2010р. №5685-V «Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради» (далі рішення) та викласти п. 1, п. 3 цього рішення у новій редакції наступного змісту:
«1. Реорганізувати комунальну організацію (установу, заклад) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконкому Одеської міської ради шляхом перетворення та створити на його базі комунальне підприємство «Одесреклама» Одеської міської ради.».
«3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради та призначити комісію з припинення діяльності комунальної організації (установи, закладу) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування
виконкому Одеської міської ради, затвердити її склад та здійснити заходи з припинення діяльності відповідно до чинного законодавства України.».
 

2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради, (додається).
 

3. Виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати зміни до Статуту комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з будівництва та архітектури.
 

Міський голова                        Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради від
№5986-V від 13.07.2010р.

 

Зміни до Статуту комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради,

затвердженого рішенням Одеської міської ради

від 14.04.2010р. № 5685-V

Ці зміни є невід'ємною частиною статуту

комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради.

 

1. Пункт 1.1. викласти в наступній редакції:
«1.1 Комунальне підприємство «Одесреклама» Одеської міської ради (далі за текстом - Підприємство), створено шляхом перетворення комунальної організації (установи, закладу) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконкому Одеської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.»

2. Пункт 1.2. викласти в наступній редакції:
«1.2. Підприємство є повним правонаступником прав та обов'язків комунальної організації (установи, закладу) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконкому Одеської міської ради (ідентифікаційний код: 25830211).
 

Секретар ради                               О.А. ПрокопенкоPage is created: 22.07.2010 14:46
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More