/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5934-V від 13.07.2010р.

№5934-V від 13.07.2010р.

Про внесення змін до Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 05.04.2010 року № 5634-V

Рішення
Одеської міської ради
№5934-V від 13.07.2010р.

Про внесення змін до Положення про управління

з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради,

затвердженого рішенням Одеської міської ради

від 05.04.2010 року № 5634-V
 

Відповідно до статей 26, 54, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 року №5636-V «Про перейменування частини вул. Польської, розташованої у Приморському районі міста Одеси, від вул. Дерибасівської до вул. Буніна, у вул. Леха Качинського», Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 05.04.2010 року № 5634-V (додається).

 
2. Виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати зміни до Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради.

 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з будівництва та архітектури.
 
Міський голова                          Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 13.07.2010р. №5934-V

 

Зміни до Положення про управління з питань міського дизайну та реклами

Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради
від 05.04.2010 року № 5634-V.

 

Ці зміни є невід'ємною частиною Положення

 

1. Пункт 1.1 .викласти в наступній редакції:
«1.1. Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (далі за текстом - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради, підзвітним та підконтрольним Одеській міській раді й підпорядкованим її виконавчому комітету та міському голові».
 

2. Пункт 1.3. викласти в наступній редакції:
«1.3. Місцезнаходження Управління: 65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського,5.».
 

3. Доповнити пункт 3.2. підпунктом 3.2.12. наступного змісту:
«3.2.12. Веде особистий прийом громадян.».
 

Секретар ради                                  О.А. ПрокопенкоPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
19.07.2010 18:39

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/28616/