22:59:37   |   25 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5934-V від 13.07.2010р.

№5934-V від 13.07.2010р.

Про внесення змін до Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 05.04.2010 року № 5634-V

Рішення
Одеської міської ради
№5934-V від 13.07.2010р.

Про внесення змін до Положення про управління

з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради,

затвердженого рішенням Одеської міської ради

від 05.04.2010 року № 5634-V
 

Відповідно до статей 26, 54, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 року №5636-V «Про перейменування частини вул. Польської, розташованої у Приморському районі міста Одеси, від вул. Дерибасівської до вул. Буніна, у вул. Леха Качинського», Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 05.04.2010 року № 5634-V (додається).

 
2. Виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати зміни до Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради.

 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з будівництва та архітектури.
 
Міський голова                          Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 13.07.2010р. №5934-V

 

Зміни до Положення про управління з питань міського дизайну та реклами

Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради
від 05.04.2010 року № 5634-V.

 

Ці зміни є невід'ємною частиною Положення

 

1. Пункт 1.1 .викласти в наступній редакції:
«1.1. Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (далі за текстом - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради, підзвітним та підконтрольним Одеській міській раді й підпорядкованим її виконавчому комітету та міському голові».
 

2. Пункт 1.3. викласти в наступній редакції:
«1.3. Місцезнаходження Управління: 65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського,5.».
 

3. Доповнити пункт 3.2. підпунктом 3.2.12. наступного змісту:
«3.2.12. Веде особистий прийом громадян.».
 

Секретар ради                                  О.А. ПрокопенкоPage is created: 19.07.2010 18:39
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More