23:03:03   |   25 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №5943-V від 13.07.2010р.

№5943-V від 13.07.2010р.

Про затвердження Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2010 році

Рішення
Одеської міської ради
№5943-V від 13.07.2010р.

Про затвердження Програми розв'язання

пріоритетних соціальних проблем міста Одеси

з використанням механізму соціального замовлення у 2010 році


Відповідно пункту 1 статті 18, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 15.09.2005р. № 1276/2005 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, Положення про соціальне замовлення у місті Одесі, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.08.2000р. № 1440-ІІІ зі змінами, з метою залучення некомерційних організацій для розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
 

1. Затвердити Програму розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2010 році (додається).
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з соціальної політики та праці.
 
Міський голова                        Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 13.07.2010р. №5943- V

 

П Р О Г Р А М А
РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
МІСТА ОДЕСИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У 2010 РОЦІ


Проект паспорта
бюджетної програми на 2010 рік

 

1. 090412 Управління внутрішньої політики Одеської міської ради. 
    (КТКВ)
090412 Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.
(КТКВ) 
091100 Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради.

 (КТКВ) 

2. 090412, 091100 Некомерційні організації - неприбуткові громадські та благодійні організації, органи (КТКВ)самоорганізації населення,  утворені та зареєстровані на території міста Одеси, переможці конкурсу претендентів, з якими укладено соціальний  контракт на виконання соціального замовлення.

3. 090412, 091100 Програма розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням (КТКВ) механізму соціального  замовленняу 2010 році.
   
4. Обсяг бюджетного призначення – 350 000,00 (триста п’ятдесят тисяч) гривень, у тому числі із загального фонду – 350 000,00 (триста п’ятдесят тисяч) гривень, та із спеціального фонду – 0 грн.
 
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Закони України:
”Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про засади соціальної захищеності інвалідів”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про державні цільові програми”, ”Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, ”Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, ”Про органи самоорганізації населення”.
Указ Президента України від 15.09.2005 №1276/2005 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.
 

6. Мета бюджетної Програми: подальше підвищення адресності та ефективності розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем, та активного залучення додаткових небюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.
 

7. Напрями діяльності:
 

№ п/п
Напрями діяльності (номінації)
I
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1
Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація
2
Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю
3
Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі
4
Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку
5
Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах
6
Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі
7
Вирішення соціальних проблем молоді
II
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

 

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ
Найменування
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

 
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми за номінаціями:
 

п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд,
тис. грн.
Спец.
фонд,
тис. грн.
Разом,
тис. грн.
1.
Затрат
 
 
 
 
 
 
Вартість соціального проекту
Тис. грн.
Програма
350,0
 
350,0
2.
Продукту
 
 
 
 
 
Кількість номінацій
Номінація
7
 
 
3.
Ефективності
 
 
 
 
 
Середній обсяг витрат на одну номінацію
Тис.грн.на
номінацію
50,0
 
50,0

 

2. Визначення проблем
Програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення (далі – Програма) щорічно розробляється та затверджується Одеською міською радою відповідно до Положення про соціальне замовлення у місті Одесі (далі – Положення), затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.08.2000 № 1440-ІІІ «О социальном заказе в городе Одессе» зі змінами.
Пріоритетні соціальні проблеми, включені до цієї Програми у якості номінацій конкурсу, були визначені шляхом спеціального дослідження, проведеного у м. Одесі міською конкурсною комісією з соціального замовлення разом із Одеським суспільним інститутом соціальних технологій. Згідно із вимогами Положення, ці пріоритетні соціальні проблеми знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування.
 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем та необхідності їх розв'язання програмним методом
Програма надасть можливість частково вирішити пріоритетні соціальні проблеми міста Одеси і дозволить некомерційним організаціям залучити з різних джерел додаткові ресурси.
Виконавцями програми є некомерційні організації, до яких згідно з пунктом 1.2 Положення належать неприбуткові громадські та благодійні організації, а також органи самоорганізації населення, утворені та зареєстровані на території міста Одеси. Склад виконавців визначається на конкурсній основі.
Замовниками соціального замовлення є управління та інші органи міської ради, у сфері відповідальності яких знаходяться пріоритетні соціальні проблеми, винесені для розв'язання, та які є розпорядниками бюджетних коштів.
Реалізація цієї програми здійснюється на основі комплексності підходів до розв'язання соціальних проблем, гласності та відкритості усіх процедур, широкої опори на громадські ресурси.
Пропозиції учасників конкурсу щодо шляхів, засобів та механізмів розв'язання пріоритетних соціальних проблем, що є номінаціями конкурсу, будуть оцінюватися конкурсною комісією за такими критеріями:
- відповідність проекту конкурсному завданню, яке міститься в оголошенні про конкурс, та вимогам соціальних проектів згідно із додатком № 5 до Положення;
- наявність у некомерційної організації позитивного досвіду розв'язання подібних соціальних проблем;
- оригінальність та новизна запропонованого рішення;
- економічна ефективність проекту;
- соціальна ефективність проекту.
Учасники конкурсу, визнані конкурсною комісією переможцями, отримують статус виконавців соціального замовлення та укладають із замовниками соціальні контракти, які містять взаємні зобов'язання сторін, терміни та зміст виконання запланованих заходів, обсяг ресурсів, які виконавець отримує з бюджету міста, а також ресурсів, які він зобов'язується залучити додатково.
Склад номінацій конкурсу із обсягом фінансування з бюджету міста, основні вимоги до соціальних проектів, які розроблятимуть учасники конкурсу у 2010 році, а також головні розпорядники бюджетних коштів (замовники соціальних замовлень) з кожної номінації наведені у таблиці (додається).
 

4. Визначення мети Програми
Метою Програми є подальше підвищення адресності та ефективності розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем, та активного залучення додаткових небюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.
 

5. Строки та етапи виконання Програми
Виконання Програми передбачено здійснити протягом 2010 року. Всі терміни і етапи виконання соціальних проектів передбачаються соціальними контрактами, укладеними між замовниками і виконавцями проекту.
 

6. Перелік заходів і завдань Програми за кожною номінацією наведені у таблиці (додається). Заходи з реалізації Програми визначаються у соціальних контрактах.
 

7. Ресурсне забезпечення Програми
Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік, а також за рахунок залучених коштів громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 

Номінація
Головні розпорядники бюджетних коштів
Загальний обсяг фінансування, тис. грн.
Загальний фонд бюджету м. Одеси, тис. грн.
Інші джерела *
Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
50,0
 
Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
50,0
 
Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
50,0
 
Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
50,0
 
Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
50,0
 
Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
50,0
 
Вирішення соціальних проблем молоді
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради
50,0
 
Разом:
350,0
 

 * - залучені кошти громадських, благодійних організацій та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 

Матеріально-технічне забезпечення Програми здійснюється за допомогою майна замовника, що перебуває на його балансі і передається виконавцю на період виконання соціального замовлення у користування на пільгових умовах (безопла¬тно), майна виконавця та майна спонсорів, яких виконавець залучає до виконання соціального замовлення.
 

8. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Координацію виконання усіх соціальних проектів, що реалізуються переможцями конкурсу у межах Програми, яка є складовою частиною комплексної програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси, здійснює міська конкурсна комісія з соціального замовлення та замовники соціального замовлення.
Контроль якості робіт і соціальних послуг, що надаються виконавцем в ході здійснення соціального замовлення, проводиться замовником в порядку і за показниками, обумовленими соціальним контрактом.
Терміни і форми поточної і підсумкової звітності про виконання робіт виконавцями з соціального замовлення обумовлюються соціальними контрактами.

9. Очікуванні результати виконання Програми
Дана Програма дозволить частково вирішити пріоритетні соціальні проблеми міста по таких номінаціях конкурсу:
- соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація;
- боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю;
- профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі;
- сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;
- соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах;
- сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі;
- вирішення соціальних проблем молоді. 
 
Секретар ради                         О.А. Прокопенко

 

Додаток до Програми розв’язання
пріоритетних соціальних проблем міста
Одеси з використанням механізму
соціального замовлення у 2010 році

 НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ,

ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

у 2010 роціPage is created: 16.07.2010 12:53
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More