23:01:07   |   17 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2192-IV от 04.02.2004

№2192-IV от 04.02.2004

Городская программа поддержки СМИ и содействия развитию информационной сферы на 2004 - 2006 гг.

В програму внесені зміни

рішенням міської ради

№ 4407- від 29.09.2005

 

 

Рішення

Одеської міської ради

№2192-IV від 04.02.2004

 

Міська програма
підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку
інформаційної сфери на 2004 – 2006 рокиІ. Загальні положення

У місті Одесі значно зросла необхідність отримання об’єктивної інформації про роботу органів місцевого самоврядування, виконання цільових місцевих програм та організації роз’яснювальної роботи серед населення. Це пов’язано насамперед з підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні та з формуванням єдиної соціально-економічної політики у місті.

З огляду на велику значимість засобів масової інформації (далі за текстом ЗМІ) для суспільства, правова, економічна та організаційна підтримка ЗМІ на сучасному етапі розвитку суспільних відносин представляється винятково важливою.

Пріоритетного значення набуває розвиток єдиного інформаційного простору міста та впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів щодо забезпечення прозорості діяльності міської влади.

Міська програма підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2004 – 2006 роки розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про друковані засоби масової інформації”, “Про телебачення та радіомовлення”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”; Указів Президента України “Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади”, “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні”, „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”; Постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний уряд”.

ІІ. Головна мета та основні завдання Програми
Головною метою міської програми підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2004 – 2006 роки є підвищення рівня взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗМІ міста, налагодження ефективної системи інформування населення про роботу міської влади, забезпечення “прозорості” діяльності органів місцевого самоврядування та підвищення рівня довіри населення до Одеської міської ради.

Підтримка міських ЗМІ - це сукупність правових, економічних, організаційних, соціальних та інших заходів, за допомогою яких органи місцевого самоврядування сприяють розвитку інформаційної сфери та її інфраструктури у м. Одесі.

Принципи, на яких базується міська програма підтримки ЗМІ:

1. Підтримка свободи слова.
2. Забезпечення реалізації права громадян на отримання інформації.
3. Забезпечення прозорості у діяльності міської влади.
4. Підвищення професійної майстерності, якості інформаційних матеріалів, забезпечення плюралізму виступів, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп.
5. Забезпечення справедливої конкуренції, недопущення монополізації ЗМІ.
6. Захист громади від неякісної та шкідливої інформації.
7. Правовий захист журналістів.
8. Фінансова підтримка ЗМІ .
9. Інформаційна підтримка (видання довідників, інформаційних матеріалів, виставкова діяльність, організація презентацій, соціальна реклама).

Програма підтримки ЗМІ не поширюється на:

- ЗМІ рекламного, еротичного характеру;

- ЗМІ, що засновані при участі іноземних юридичних або фізичних осіб;

- ЗМІ, які більше ніж на 50% містять іноземні матеріали.

Забезпечення належного рівня розвитку інформаційного простору м.Одеси включає організаційні та технічні заходи щодо розгортання інформаційної системи “Електронний уряд” у місті Одесі.

Метою створення інформаційної системи “Електронний виконком” є забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування влади та реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами, забезпечення вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування, підвищення ефективності діяльності органів державної влади всіх рівнів.

Основними завданнями впровадження “Електронного виконкому” є:

організація надійних інформаційних комунікацій між суб'єктами державної влади всіх рівнів, надання через Інтернет громадянам інформаційних послуг в зручній та достовірній формі, забезпечення реалізації всіх аспектів інформаційної взаємодії громадян з державними установами; сприяння розвитку електронного ринку товарів та послуг в інтересах забезпечення ефективного виконання державних замовлень, організації тендерів, залучення зацікавлених сторін до реалізації програм соціальної підтримки населення; впровадження електронної демократії.

III. Система заходів щодо реалізації Програми
Оптимальна діяльність міської влади щодо підтримки ЗМІ передбачає систему правових, інформаційних, економічних та адміністративних заходів.

Заходи
Обговорення, проведення круглих столів та консультацій з метою налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування, ЗМІ та громадою міста
Проведення аналізу економічного та правового стану міських ЗМІ
Фінансування видання “Одеський вісник” – друкованого органу Одеської міської ради
Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень виконавчими органами Одеської міської ради (видання щоденного дайджесту місцевих ЗМІ)
Видання щотижневого інформаційного бюлетеню з найважливіших заходів та рішень Одеської міської ради (розповсюдження через бібліотеки, ДЕЗи, мережу Інтернет та громадські приймальні)
Забезпечення вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування (розповсюдження через бібліотеки, торговельну мережу, громадські приймальні та мережу Інтернет)
Підведення підсумків роботи з інформування населення про діяльність Одеської міської ради (соціологічні дослідження та опитування)
Підтримка офіційного Сайту Одеської міської ради
Проведення Інтернет-конференцій з керівництвом міста
Проведення навчальних семінарів та конференцій з актуальних проблем діяльності ЗМІ
Розробка Положення про розвиток кабельного телебачення у м. Одесі
Створення загального інформаційного порталу для ЗМІ м. Одеси
Проведення конкурсу соціальної реклами
Видання інформаційного довідника “Хто є хто в одеських ЗМІ”
Проведення виставки “Інформаційний простір Одеси”
Проведення конкурсу “Золоте перо Одеси”

 


IV. Очікуванні результати реалізації Програми

В результаті впровадження Програми очікується:

· підвищення достовірності, повноти та оперативності інформації, що використовується та публікується в місцевих та загальноукраїнських ЗМІ;

· "прозорість" виконання рішень міської ради та високий рівень контролю за їх виконанням;

· зростання довіри суспільства до діяльності Одеської міської ради;

· забезпечення взаємодії громадян і органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку;

· забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста в сфері одержання необхідної інформації;

· поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради.


Секретар міської ради  О. ПрокопенкоPage is created: 28.01.2006 18:41
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More