/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1656-XXIV от 26.09.2003

№1656-XXIV от 26.09.2003

Об утверждении Программы развития детско-юношеского спорта в г. Одессе на 2004-2010 годы

Внесены изменения решением городского совета № 850-V от 26.01.2007

 

Утверждена решением Одесского городского совета 

№1656-XXIV от 26.09.2003

ПРОГРАМА розвитку дитячо-юнацького спорту у м.Одесі на 2004-2010 роки
часть 1
В с т у п


 

Програма розвитку фізичної культури та спорту є невід’ємною частиною міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Одесі на 1999-2005 роки, її конкретизації і розвитку, складовою частиною плану соціально-економічного і культурного розвитку м. Одеси на 2002-2010 роки.

Одним із найважливіших завдань держави є сприяння розвитку фізичної культури та спорту серед молодого покоління, задоволення його потреб і виконання обов’язків, передбачених конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.
Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури та спорту в державі - складова демографічної кризи, яка характеризується погіршенням не лише кількісних, а й якісних характеристик населення, зокрема загостренням проблеми здоров’я дітей, залежить від багатьох аспектів :

- масового залучення до занять фізичною культурою та спортом ;

- розвитком дитячо-юнацьких спортивних шкіл ;

- розвитком інфраструктури спортивних споруд міста, ДЮСШ, ЗОШ ;

- збільшенням кількості тренерів ДЮСШ ;

- обов’язковим збільшенням кількості занять у ЗОШ із фізичної культури та спорту.

За останні роки знизився виховний потенціал сім’ї, її матеріальний і культурний рівні, звузилось коло соціального спілкування і соціальна активність, відбулось знецінення моральних норм у стосунках між людьми, що призводить до зниження рівня фізичної вихованості підростаючого покоління, позбавлення інтересу до навчання. Зростає бездоглядність, злочинність, проституція тощо.

В умовах зниження виховного потенціалу сім’ї посилюється відповідальність закладів позашкільної освіти за виховання у дітей почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина, здорового образу життя та підвищення фізичного стану.

Серед основних проблем позашкільної освіти, а саме у галузі фізичної культури та спорту, - є розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, збільшення об’єктів спортивної спрямованості.

За даними управління архітектури і містобудування мережа спортивних споруд у Суворовському, Київському, Приморському і Малиновському районах формувалась, в основному, з урахуванням діючих містобудівних норм і при реконструкції вони могли б, у значній мірі задовольнити запит населення. Необхідно збудувати нові чи провести реконструкцію і відновлення діючих тренувальних полів і дитячих спортивних майданчиків, відповідно до запропонованої програми.

При розрахунку потреби у спортивних майданчиках, необхідно керуватись ДБН 360-92 „Містобудування, планування і будівництво міських поселень”.

Для великих міст ( таких, як м. Одеса) ДБН визначає нормативи на 1 тис. жителів :

- територія фізкультурно-спортивних споруд – 0,6 га.;

- приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у мікрорайонах – 70-80 кв.м. ;

- спортивні зали загального використання – 65,0 кв.м., загальної площі споруди;

- басейни криті і відкриті – 6 кв.м. дзеркала води.

Так, у районах міста відповідно до нормативів ДБН потрібно додатково до існуючих спортивних об’єктів :

Суворовський район – 257267 чол. жителів району :

5 спортзалів 40 х 20 м. = 4000 кв. м

7 спортзалів 36 х 18 = 4536 кв. м

2 спортзали 24 х 12 = 576 кв.м

Усього 9112 кв.м

Малиновський район – 252624 чол. жителів району :

6 спортзалів 40 х 20 = 4800 кв.м

10 спортзалів 36 х 18 = 6480 кв.м

10 спортзалів 24 х 12 = 2880 кв.м

Усього 14160 кв.м

Приморський район – 252107 чол. жителів району :

7 спортзалів 36 х 18 = 4536 кв.м

Усього 4536 кв.м

Київський район – 251972 чол. жителів району :

Ігровий комплекс 70 х 60 = 4200 кв.м

Ігрові зали 6 шт. 16 х 18 = 3888 кв.м

Акробатичний зал 400 кв.м

Усього 8488 кв.м


Басейни : Малиновський район 5 бас. 25 х 10 = 1250 кв.м

Київський район 6 бас. 25 х 10 = 1500 кв.м, тощо.

Усього 2750 кв.м


Це вимагає суттєвих змін у змісті дитячо-юнацьких спортивних шкіл, їх функції повинні полягати у тому, щоб бути для молоді закладом початкової фізичної підготовки, сприяти розвитку великого спорту, школа повинна готувати особистість вищої спортивної майстерності. Робота з обдарованою молоддю проходить не лише у загальноосвітніх школах, але і в позаурочний час, у позашкільних закладах освіти - ДЮСШ.

Слід відзначити, що матеріально-технічна база існуючих дитячо-юнацьких шкіл не відповідає сучасним вимогам.

Навчання в ДЮСШ за рахунок держави має можливість охопити спортом малозабезпечені сім’ї, які не можуть сплачувати навчання талановитих дітей.

Населення м. Одеси у віці до 30-ти років складає біля 50% загальної кількості жителів, у тому числі неповнолітніх – 205,3 тис.осіб.

Фінансування з бюджету міста на 2003 рік складає 4302,2 тис.грн ( 0,54% бюджету міста).

Із усіх статей бюджетного фінансування це самий низький показник .

Із 205,3-ти тисяч неповнолітніх, за даними міської інспекції у справах неповнолітніх, біля 10% знаходяться на обліку в ІДН. У тому числі неблагонадійних – 1234, дітей-сиріт – 1545, дітей-сиріт, що проживають у складних умовах, особливо складних і надзвичайних – 262 чол., діти-сиріти під опікою – 561, діти-інваліди – 1604, діти з малозабезпечених сімей – 11569, діти з багатодітних сімей – 6111, спеціальний контингент – 506 чол. тощо.

Зважаючи, що у 2003 році видаткова частина бюджету збільшена, вважаємо за необхідне збільшити фінансування з бюджету міста у 2004 -2006 роках до 1,0% на рік по ст.130.000 «Фізкультура і спорт».

Вказане збільшення бюджетних коштів спрямувати виключно на розвиток дитячого спорту, збільшення кількості дитячих спортивних шкіл, тренерів та спортивних споруд.

Виділення вказаних асигнувань дозволить :

- збільшити число тренерів ДЮСШ на 200 осіб ;

- збудувати 1177 комплексних ігрових майданчиків ;

- створити додатково 15 дитячо-юнацьких спортивних шкіл ;

- залучити додатково до занять у ДЮСШ біля 10-ти тисяч дітей ;

- підтримувати існуючі та прийняті до комунальної власності спортивний комплекс „Динамо” та збудувати нові комплексні спортивні майданчики.

Вважати за доцільне внести до плану соціально-економічного розвитку міста на 2002-2010 роки фінансування з бюджету за ст.130.000 «Фізичне виховання і спорт» у розмірі 1 % ( 2004-2006 рр. ), 1,5% ( 2007-2010 рр. ) видаткової частини бюджету .

Це дозволить суттєво вплинути на подальше збільшення кількості дітей і підлітків, що займаються фізичною культурою та спортом, зміцнити спортивну базу міста.

При умові перевиконання прибуткової частини бюджету 2003 року, просимо вирішити питання щодо додаткового фінансування зі ст.130.000 «Фізкультура і спорт» в обсязі 5 % від суми збільшення видаткової частини бюджету, що дозволить більш активно розпочати реалізацію Програми розвитку фізичної культури та спорту вже у 2004 році.  

 

І. Паспорт Програми.


1.1. Назва Програми «Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Одесі на 2004-2010 роки».

1.2. Автори програми :

- постійна депутатська комісія з культури, освіти, науки у справах молоді та спорту :

- управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради ;

- управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- управління фінансів Одеської міської ради;

- райадміністрації Одеської міської ради;

- Федерація футболу м. Одеси.


2. Стан розвитку фізичної культури та спорту в місті.

2.1. Основні причини, які стримують розвиток фізичної культури та спорту :

- складна економічна ситуація в цілому в державі та м. Одесі ;

- недостатня увага зміцнення спортивної бази міста, підтримки і розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл ;

- відсутність в управлінні з фізичної культури та спорту Одеської міської ради спортивних споруд для розвитку фізичної культури та спорту в місті ;

- відсутність довгострокової програми і єдиного підходу стосовно розвитку фізичної культури та спорту.
Аналіз фізкультурних кадрів станом на 2003рік.

№№
 
Всього
Закінчили вищі
учбові заклади
 
 
 
ІІІ-ІV
 І- ІІ
1
Учителі загальноосвітніх шкіл
370
320
32
2
Керівники та викладачі професійно-техн. закладів
28
23
-
3
Керівники та викладачі учбових закладів І-ІІ-го рівня акредитації
58
58
-
4
Керівники та викладачі учбових закладів ІІІ-ІV-го рівня акредитації
222
206
-
5
Інструктори-методисти
42
22
12
6
Тренери-викладачі
495
384
2
7
Робітники спортспоруд
82
49
6
8
Робітники ДЮСШ (крім тренерів)
80
51
1
9
Робітники спортклубів, підприємств, організацій, учбових закладів
60
38
3
10
Педагоги-організатори за місцем проживання
14
8
1
11
Тренери-викладачі   з погодинною оплатою
227
155
-

     
    Аналіз спортивної роботи за станом на 2003рік
 
№№
Вид спорту
Кількість осіб, які
займаються
Кількість
тренерів
 
 
Усього
ДЮСШ
Інваліди
Усього
Штатних
 1
Усього
34722
11274
577
658
480
 2
Спортивна акробатика
1527
1448
-
29
26
 3
Акробатика
476
289
-
23
22
 4
Бадмінтон
435
384
-
10
6
 5
Баскетбол
3072
463
64
30
15
 6
Бокс
675
461
-
16
14
 7
Боротьба вільна
624
359
6
13
9
 8
Боротьба греко-римська
311
255
62
11
9
 9
Боротьба самбо
185
62
-
2
2
 10
Тяжка атлетика
137
65
-
6
3
 11
Велоспорт (маунтенбайк )
72
72
-
2
2
 12
Велоспорт-шосе
132
104
-
5
4
 13
Гребля на байдарках
217
139
-
10
7
 14
Вітрильний спорт
193
60
-
4
3
 15
Волейбол
2084
377
68
24
18
 16
Гандбол
1065
600
-
20
14
 17
Гімнастика спортивна
394
186
-
20
18
 18
Гімнастика
художня
891
477
-
28
25
 19
Дзюдо
1061
683
10
29
20
 20
Карате-до
789
105
-
16
12
 21
Кік-боксінг
60
60
-
3
3
 22
Бодібілдінг
1200
78
-
15
8
 23
Легка атлетика
2615
515
136
48
29
 24
Міні-футбол
479
-
-
5
3
 25
Плавання
1500
546
70
25
20
 26
Регбі
402
240
-
10
9
 27
Рукопашний бій
210
-
-
1
1
 28
Спортивний туризм
880
-
20
12
12
 29
Стрільба кульова
302
146
-
8
5
 30
Стрільба стендова
53
53
-
4
2
 31
Тайський бокс
250
-
-
7
7
 32
Теніс
1196
399
-
26
21
 33
Теніс настільний
619
102
10
14
6
 34
Тхеквондо
183
45
-
7
3
 35
Ушу
243
83
-
3
3
 36
Фехтування
197
144
2
6
5
 37
Фігурне катання
299
299
-
17
15
 38
Футбол
4973
1236
60
70
56
 39
Шахи
1793
1381
57
34
21
 40
Шашки
918
275
36
10
5
 41
Загальна фізична підготовка
1749
240
-
13
4
Спортивні споруди станом на 2003 рік
Фізкультурно-оздоровча робота станом на 2003 рік.
Кількісний склад дитячо-юнацьких спортивних шкіл управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради станом на 2003 рік.
3. Головна мета та завдання Програми

Головна мета Програми - масове залучення до занять фізичною культурою та спортом дітей і підлітків.

Завдання Програми :

- фінансове забезпечення Програми;

- визначення пріоритетних видів спорту;

- створення міських федерацій пріоритетних видів спорту;

- укріплення бази спортивних споруд дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- створення системи підготовки тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- проведення щорічних традиційних спортивних заходів.


3.1. Фінансове забезпечення Програми
/внесено зміни/

1. Виходячи з фінансових можливостей бюджету, забезпечити фінансування Програми за рахунок коштів бюджету м. Одеси за кодом функціональної класифікації видатків бюджету 130.000 „Фізична культура та спорт” із розрахунку :

1). 1,0% частини бюджету міста у 2004-2006 роках ;

2). 1,5% частини бюджету міста в 2007-2010 роках.

 

 

                     Роки
2004
2005
 2006
2007
2008
2009
2010
Бюджетне фінансування відповідно до ст.130.000
«Фізкультура та спорт» (тис.грн )
6900
8034
8193
8357
11141
11308
11520

 

3.2. Визначення пріоритетних видів спорту

/внесено зміни/
На період реалізації Програми у 2004-2010 роках визначити пріоритетні види спорту :
1. Баскетбол
2. Футбол
3. Волейбол
4. Легка атлетика
5. Спортивні танці
6. Спортивна акробатика
7. Бойові мистецтва
8. Спортивна гімнастика


3.3. Створення міських федерацій пріоритетних видів спорту

/пункт виключено/
Управлінню з фізичної культури та спорту виконавчого комітету Одеської міської ради спільно з обласними федераціями створити міські федерації пріоритетних видів спорту.
(1-е півріччя 2004 року).


3.4. Створення нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл

/внесено зміни/
2004р.
1. ДЮСШ № 10 – спортивна гімнастика Приморський район
СКА
2. ДЮСШ № 11 – футбол Малиновський район
ЗОШ № 20
2005 р.
1. ДЮСШ № 12 - плавання Приморський район
СК „Динамо”
2. ДЮСШ № 13 – футбол Суворовський район
ЗОШ № 49
За узгодженням управління архітектури та містобудування :

2006 р.
1. ДЮСШ № 14 – футбол Київський район
2. ДЮСШ № 15 – легка атлетика Суворовський район
ім. М.Авілова
3. ДЮСШ № 16 - бойові мистецтва Малиновський район
2007 р.
1..ДЮСШ № 17 - спортивні танці Приморський район
2.ДЮСШ № 18 – легка атлетика Київський район
2008 р.
1. ДЮСШ № 19 - баскетбол Київський район
2. ДЮСШ № 20 - волейбол Малиновський район
2009 р.
1. ДЮСШ № 21 – бойові мистецтва Суворовський район
2. ДЮСШ № 22 - спортивна акробатика Київський район.
2010 р.
1. ДЮСШ № 23 – баскетбол Суворовський район
2. ДЮСШ № 24 – легка атлетика Малиновський район
ім. Н.Олізаренко

часть 5

 

3.5. Укріплення бази спортивних споруд міста

/внесено зміни/


1. Збудувати 1177 комплексних спортивних майданчиків у 2004-2010рр.

№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
2004 рік.
1
Футбольне поле 90 м х 65 м
5
1
1
2
1
2
Комплексні майданчики 40 м х 60 м
11
3
3
2
3
3
Тенісні корти 40 м х 20 м
6
1
1
1
3
4
Майданчики волейбольні 24 м х 15 м
12
3
3
3
3
5
Майданчики баскетбольні 30 м х 18 м
11
3
3
1
4
6
Майданчики для бадмінтону 17 м х 10 м
14
6
6
1
1
7
Майданчики для настільного тенісу
8 м. х 4,5 м.
60
15
15
15
15
8
Гімнастичні містечки 100 кв.м
60
15
15
15
15
9
Майданчики для гандболу 40 м х 20 м
8
1
2
2
3

 

2005 рік.
1
Футбольне поле 90 м х 65 м
2
-
-
1
1
2
Комплексні майданчики 40 м х 60 м
13
3
4
2
4
3
Тенісні корти 40 м х 20 м
9
2
1
2
4
4
Майданчики волейбольні 24 м х 15 м
13
3
3
3
4
5
Майданчики баскетбольні 30 м х 18 м
13
4
4
-
5
6
Майданчики для бадмінтону 17 м х 10 м
14
6
6
1
1
№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
7
Майданчики для настільного тенісу
8 м х 4,5 м
60
15
15
15
15
8
Гімнастичні містечки 100 кв.м
60
15
15
15
15
9
Майданчики для гандболу 40 м х 20 м
9
1
2
2
4

 
2006 рік.
№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
1
Футбольне поле 90 м х 65 м
4
1
1
2
1
2
Комплексні майданчики 40 м х 60 м
12
3
4
2
3
3
Тенісні корти 40 м х 20 м
7
2
1
1
3
4
Майданчики волейбольні 24 м х 15 м
13
3
3
3
4
5
Майданчики баскетбольні 30 м х 18 м
11
3
3
2
3
6
Майданчики для бадмінтону 17 м х 10 м
12
5
5
1
1
7
Майданчики для настільного тенісу
8 м х 4,5 м
60
15
15
15
15
8
Гімнастичні містечки 100 кв.м
60
15
15
15
15
9
Майданчики для гандболу 40 м х 20 м
10
2
2
2
2
10
Траса „Здоров’я” – реконструкція
 
 
 
1
 
 

№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
2007 рік.
1
Футбольне поле 90 м х 65 м
2
-
-
1
1
2
Комплексні майданчики 40 м х 60 м
14
3
4
3
4
3
Тенісні корти 40 м х 20 м
5
1
1
1
2
№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
4
Майданчики волейбольні 24 м х 15 м
13
3
3
3
4
5
Майданчики баскетбольні 30 м х 18 м
10
2
2
2
4
6
Майданчики для бадмінтону 17 м х 10 м
12
5
5
1
1
7
Майданчики для настільного тенісу
8 м. х 4,5 м.
60
15
15
15
15
8
Гімнастичні містечки 100 кв.м
60
15
15
15
15
9
Майданчики для гандболу 40 м х 20 м
8
1
2
2
3

 

2. Орієнтовна вартість 1 кв.м площинних споруд складає приблизно 350 грн.
3. Адміністраціям Київського, Малиновського, Суворовського і Приморського районів сприяти розміщенню дитячо-юнацьких спортивних шкіл на існуючих базах району.

3.6. Створення системи підготовки тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл

/внесено зміни/
Управлінню з фізичної культури та спорту разом із міськими федераціями пріоритетних видів спорту, Південноукраїнським державним педагогічним університетом ім. Д.Ушинського розробити систему підготовки з атестацією тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
( І півріччя 2004 р. )

 

4. Очікувані результати реалізації Програми

 

1. Збільшення кількості учнів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах за рахунок бюджетних коштів до 15460, тобто у 3 рази.
2. Збільшення кількості ігрових спортивних майданчиків ДЮСШ на 1177 одиниць, тобто у 5,5 рази.
3. Збільшення кількості тренерів ДЮСШ на 200 чоловік, тобто у 1,5 разів.
4. Збільшення кількості ДЮСШ на 15 шкіл, тобто у 1,5 разів.
5. Збільшення бюджетних коштів за статтею «Фізкультура і спорт» до рівня 1,0-1,55 видаткової частини бюджету дозволить утримувати спортивні споруди, збільшити додаткову базу для занять фізичною культурою та спортом.
6. Збільшення зайнятості дітей і підлітків фізкультурою та спортом, безумовно позитивно відгукнеться на зменшенні дитячих захворювань, злочинності та інших негативних проявів серед молоді.


№№
Роки
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
Фінансування за ст.130.000
«Фізкультура і
спорт»
 
4302
 
6900
 
8034
 
8193
 
8357
 
11141
 
11308
 
11520
2
Кількість тренерів
зарплата
(тис.грн.)
 
 
156
1028
200
1359
224
1437
254
1695
278
1921
298
2121
324
2452
371
2638
3
Будівництво спортивних майданчиків
 ( шт.)
 
259
 
186
 
193
 
189
 
186
 
168
 
156
 
100
4
Фінансування утримання
ДЮСШ
( тис.грн )
 
2405
 
3171
 
4006
 
4725
 
5340
 
7932
 
8323
 
8915
5
Кількість ДЮСШ
9
11
13
16
18
20
22
24
6
Кількість вихованців ДЮСШ ( осіб)
 
5400
 
6500
 
8140
 
10200
 
11460
 
12860
 
14060
 
15460
 

 

 

 

 

5. Дитячо-юнацькі спортивні школи

  

 
 
Роки
 
№№
Райони
 
Кільк.
жителів
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Усьо-го
1
Київський
251972
-
-
1
1
1
1
-
4
2
Суворов-ський
257267
-
1
1
-
-
1
1
4
3
Малинов-ський
252624
1
-
1
-
1
-
1
4
4
Примор-ський
252107
1
1
-
1
-
-
-
3
 
Усього
 
2
11
 
2
13
3
16
2
18
2
20
2
22
2
24
 
24

   
6. Використання існуючої спортивної бази дитячо-юнацькими спортивними школами для занять


Використовувати спортивні бази ЗОШ у вільний від занять час з узгодженням із міським управлінням освіти та адміністрацією шкіл.

 

7. Контроль за виконанням Програми

 Щорічні звіти :
 управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради щодо виконання Програми
- стосовно роботи міських федерацій пріоритетних видів спорту;
- аналізу роботи ДЮСШ з пріоритетних видів спорту;
 управління архітектури та містобудування Одеської міської ради стосовно планування та будівництва спортивних об’єктів;
 управління фінансів Одеської міської ради стосовно виділення та використання коштів;
райадміністрації Одеської міської ради стосовно будівництва, збереження, ремонту, розширення мережі спортивних об’єктів.

Секретар ради О.А.ПрокопенкоPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
28.01.2006 18:37

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/219/