06:08:12   |   21 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1656-XXIV от 26.09.2003

№1656-XXIV от 26.09.2003

Об утверждении Программы развития детско-юношеского спорта в г. Одессе на 2004-2010 годы

Внесены изменения решением городского совета № 850-V от 26.01.2007

 

Утверждена решением Одесского городского совета 

№1656-XXIV от 26.09.2003

ПРОГРАМА розвитку дитячо-юнацького спорту у м.Одесі на 2004-2010 роки
часть 1
В с т у п


 

Програма розвитку фізичної культури та спорту є невід’ємною частиною міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Одесі на 1999-2005 роки, її конкретизації і розвитку, складовою частиною плану соціально-економічного і культурного розвитку м. Одеси на 2002-2010 роки.

Одним із найважливіших завдань держави є сприяння розвитку фізичної культури та спорту серед молодого покоління, задоволення його потреб і виконання обов’язків, передбачених конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.
Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури та спорту в державі - складова демографічної кризи, яка характеризується погіршенням не лише кількісних, а й якісних характеристик населення, зокрема загостренням проблеми здоров’я дітей, залежить від багатьох аспектів :

- масового залучення до занять фізичною культурою та спортом ;

- розвитком дитячо-юнацьких спортивних шкіл ;

- розвитком інфраструктури спортивних споруд міста, ДЮСШ, ЗОШ ;

- збільшенням кількості тренерів ДЮСШ ;

- обов’язковим збільшенням кількості занять у ЗОШ із фізичної культури та спорту.

За останні роки знизився виховний потенціал сім’ї, її матеріальний і культурний рівні, звузилось коло соціального спілкування і соціальна активність, відбулось знецінення моральних норм у стосунках між людьми, що призводить до зниження рівня фізичної вихованості підростаючого покоління, позбавлення інтересу до навчання. Зростає бездоглядність, злочинність, проституція тощо.

В умовах зниження виховного потенціалу сім’ї посилюється відповідальність закладів позашкільної освіти за виховання у дітей почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина, здорового образу життя та підвищення фізичного стану.

Серед основних проблем позашкільної освіти, а саме у галузі фізичної культури та спорту, - є розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, збільшення об’єктів спортивної спрямованості.

За даними управління архітектури і містобудування мережа спортивних споруд у Суворовському, Київському, Приморському і Малиновському районах формувалась, в основному, з урахуванням діючих містобудівних норм і при реконструкції вони могли б, у значній мірі задовольнити запит населення. Необхідно збудувати нові чи провести реконструкцію і відновлення діючих тренувальних полів і дитячих спортивних майданчиків, відповідно до запропонованої програми.

При розрахунку потреби у спортивних майданчиках, необхідно керуватись ДБН 360-92 „Містобудування, планування і будівництво міських поселень”.

Для великих міст ( таких, як м. Одеса) ДБН визначає нормативи на 1 тис. жителів :

- територія фізкультурно-спортивних споруд – 0,6 га.;

- приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у мікрорайонах – 70-80 кв.м. ;

- спортивні зали загального використання – 65,0 кв.м., загальної площі споруди;

- басейни криті і відкриті – 6 кв.м. дзеркала води.

Так, у районах міста відповідно до нормативів ДБН потрібно додатково до існуючих спортивних об’єктів :

Суворовський район – 257267 чол. жителів району :

5 спортзалів 40 х 20 м. = 4000 кв. м

7 спортзалів 36 х 18 = 4536 кв. м

2 спортзали 24 х 12 = 576 кв.м

Усього 9112 кв.м

Малиновський район – 252624 чол. жителів району :

6 спортзалів 40 х 20 = 4800 кв.м

10 спортзалів 36 х 18 = 6480 кв.м

10 спортзалів 24 х 12 = 2880 кв.м

Усього 14160 кв.м

Приморський район – 252107 чол. жителів району :

7 спортзалів 36 х 18 = 4536 кв.м

Усього 4536 кв.м

Київський район – 251972 чол. жителів району :

Ігровий комплекс 70 х 60 = 4200 кв.м

Ігрові зали 6 шт. 16 х 18 = 3888 кв.м

Акробатичний зал 400 кв.м

Усього 8488 кв.м


Басейни : Малиновський район 5 бас. 25 х 10 = 1250 кв.м

Київський район 6 бас. 25 х 10 = 1500 кв.м, тощо.

Усього 2750 кв.м


Це вимагає суттєвих змін у змісті дитячо-юнацьких спортивних шкіл, їх функції повинні полягати у тому, щоб бути для молоді закладом початкової фізичної підготовки, сприяти розвитку великого спорту, школа повинна готувати особистість вищої спортивної майстерності. Робота з обдарованою молоддю проходить не лише у загальноосвітніх школах, але і в позаурочний час, у позашкільних закладах освіти - ДЮСШ.

Слід відзначити, що матеріально-технічна база існуючих дитячо-юнацьких шкіл не відповідає сучасним вимогам.

Навчання в ДЮСШ за рахунок держави має можливість охопити спортом малозабезпечені сім’ї, які не можуть сплачувати навчання талановитих дітей.

Населення м. Одеси у віці до 30-ти років складає біля 50% загальної кількості жителів, у тому числі неповнолітніх – 205,3 тис.осіб.

Фінансування з бюджету міста на 2003 рік складає 4302,2 тис.грн ( 0,54% бюджету міста).

Із усіх статей бюджетного фінансування це самий низький показник .

Із 205,3-ти тисяч неповнолітніх, за даними міської інспекції у справах неповнолітніх, біля 10% знаходяться на обліку в ІДН. У тому числі неблагонадійних – 1234, дітей-сиріт – 1545, дітей-сиріт, що проживають у складних умовах, особливо складних і надзвичайних – 262 чол., діти-сиріти під опікою – 561, діти-інваліди – 1604, діти з малозабезпечених сімей – 11569, діти з багатодітних сімей – 6111, спеціальний контингент – 506 чол. тощо.

Зважаючи, що у 2003 році видаткова частина бюджету збільшена, вважаємо за необхідне збільшити фінансування з бюджету міста у 2004 -2006 роках до 1,0% на рік по ст.130.000 «Фізкультура і спорт».

Вказане збільшення бюджетних коштів спрямувати виключно на розвиток дитячого спорту, збільшення кількості дитячих спортивних шкіл, тренерів та спортивних споруд.

Виділення вказаних асигнувань дозволить :

- збільшити число тренерів ДЮСШ на 200 осіб ;

- збудувати 1177 комплексних ігрових майданчиків ;

- створити додатково 15 дитячо-юнацьких спортивних шкіл ;

- залучити додатково до занять у ДЮСШ біля 10-ти тисяч дітей ;

- підтримувати існуючі та прийняті до комунальної власності спортивний комплекс „Динамо” та збудувати нові комплексні спортивні майданчики.

Вважати за доцільне внести до плану соціально-економічного розвитку міста на 2002-2010 роки фінансування з бюджету за ст.130.000 «Фізичне виховання і спорт» у розмірі 1 % ( 2004-2006 рр. ), 1,5% ( 2007-2010 рр. ) видаткової частини бюджету .

Це дозволить суттєво вплинути на подальше збільшення кількості дітей і підлітків, що займаються фізичною культурою та спортом, зміцнити спортивну базу міста.

При умові перевиконання прибуткової частини бюджету 2003 року, просимо вирішити питання щодо додаткового фінансування зі ст.130.000 «Фізкультура і спорт» в обсязі 5 % від суми збільшення видаткової частини бюджету, що дозволить більш активно розпочати реалізацію Програми розвитку фізичної культури та спорту вже у 2004 році.  

 

І. Паспорт Програми.


1.1. Назва Програми «Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Одесі на 2004-2010 роки».

1.2. Автори програми :

- постійна депутатська комісія з культури, освіти, науки у справах молоді та спорту :

- управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради ;

- управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- управління фінансів Одеської міської ради;

- райадміністрації Одеської міської ради;

- Федерація футболу м. Одеси.


2. Стан розвитку фізичної культури та спорту в місті.

2.1. Основні причини, які стримують розвиток фізичної культури та спорту :

- складна економічна ситуація в цілому в державі та м. Одесі ;

- недостатня увага зміцнення спортивної бази міста, підтримки і розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл ;

- відсутність в управлінні з фізичної культури та спорту Одеської міської ради спортивних споруд для розвитку фізичної культури та спорту в місті ;

- відсутність довгострокової програми і єдиного підходу стосовно розвитку фізичної культури та спорту.
Аналіз фізкультурних кадрів станом на 2003рік.

№№
 
Всього
Закінчили вищі
учбові заклади
 
 
 
ІІІ-ІV
 І- ІІ
1
Учителі загальноосвітніх шкіл
370
320
32
2
Керівники та викладачі професійно-техн. закладів
28
23
-
3
Керівники та викладачі учбових закладів І-ІІ-го рівня акредитації
58
58
-
4
Керівники та викладачі учбових закладів ІІІ-ІV-го рівня акредитації
222
206
-
5
Інструктори-методисти
42
22
12
6
Тренери-викладачі
495
384
2
7
Робітники спортспоруд
82
49
6
8
Робітники ДЮСШ (крім тренерів)
80
51
1
9
Робітники спортклубів, підприємств, організацій, учбових закладів
60
38
3
10
Педагоги-організатори за місцем проживання
14
8
1
11
Тренери-викладачі   з погодинною оплатою
227
155
-

     
    Аналіз спортивної роботи за станом на 2003рік
 
№№
Вид спорту
Кількість осіб, які
займаються
Кількість
тренерів
 
 
Усього
ДЮСШ
Інваліди
Усього
Штатних
 1
Усього
34722
11274
577
658
480
 2
Спортивна акробатика
1527
1448
-
29
26
 3
Акробатика
476
289
-
23
22
 4
Бадмінтон
435
384
-
10
6
 5
Баскетбол
3072
463
64
30
15
 6
Бокс
675
461
-
16
14
 7
Боротьба вільна
624
359
6
13
9
 8
Боротьба греко-римська
311
255
62
11
9
 9
Боротьба самбо
185
62
-
2
2
 10
Тяжка атлетика
137
65
-
6
3
 11
Велоспорт (маунтенбайк )
72
72
-
2
2
 12
Велоспорт-шосе
132
104
-
5
4
 13
Гребля на байдарках
217
139
-
10
7
 14
Вітрильний спорт
193
60
-
4
3
 15
Волейбол
2084
377
68
24
18
 16
Гандбол
1065
600
-
20
14
 17
Гімнастика спортивна
394
186
-
20
18
 18
Гімнастика
художня
891
477
-
28
25
 19
Дзюдо
1061
683
10
29
20
 20
Карате-до
789
105
-
16
12
 21
Кік-боксінг
60
60
-
3
3
 22
Бодібілдінг
1200
78
-
15
8
 23
Легка атлетика
2615
515
136
48
29
 24
Міні-футбол
479
-
-
5
3
 25
Плавання
1500
546
70
25
20
 26
Регбі
402
240
-
10
9
 27
Рукопашний бій
210
-
-
1
1
 28
Спортивний туризм
880
-
20
12
12
 29
Стрільба кульова
302
146
-
8
5
 30
Стрільба стендова
53
53
-
4
2
 31
Тайський бокс
250
-
-
7
7
 32
Теніс
1196
399
-
26
21
 33
Теніс настільний
619
102
10
14
6
 34
Тхеквондо
183
45
-
7
3
 35
Ушу
243
83
-
3
3
 36
Фехтування
197
144
2
6
5
 37
Фігурне катання
299
299
-
17
15
 38
Футбол
4973
1236
60
70
56
 39
Шахи
1793
1381
57
34
21
 40
Шашки
918
275
36
10
5
 41
Загальна фізична підготовка
1749
240
-
13
4
Спортивні споруди станом на 2003 рік
Фізкультурно-оздоровча робота станом на 2003 рік.
Кількісний склад дитячо-юнацьких спортивних шкіл управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради станом на 2003 рік.
3. Головна мета та завдання Програми

Головна мета Програми - масове залучення до занять фізичною культурою та спортом дітей і підлітків.

Завдання Програми :

- фінансове забезпечення Програми;

- визначення пріоритетних видів спорту;

- створення міських федерацій пріоритетних видів спорту;

- укріплення бази спортивних споруд дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- створення системи підготовки тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- проведення щорічних традиційних спортивних заходів.


3.1. Фінансове забезпечення Програми
/внесено зміни/

1. Виходячи з фінансових можливостей бюджету, забезпечити фінансування Програми за рахунок коштів бюджету м. Одеси за кодом функціональної класифікації видатків бюджету 130.000 „Фізична культура та спорт” із розрахунку :

1). 1,0% частини бюджету міста у 2004-2006 роках ;

2). 1,5% частини бюджету міста в 2007-2010 роках.

 

 

                     Роки
2004
2005
 2006
2007
2008
2009
2010
Бюджетне фінансування відповідно до ст.130.000
«Фізкультура та спорт» (тис.грн )
6900
8034
8193
8357
11141
11308
11520

 

3.2. Визначення пріоритетних видів спорту

/внесено зміни/
На період реалізації Програми у 2004-2010 роках визначити пріоритетні види спорту :
1. Баскетбол
2. Футбол
3. Волейбол
4. Легка атлетика
5. Спортивні танці
6. Спортивна акробатика
7. Бойові мистецтва
8. Спортивна гімнастика


3.3. Створення міських федерацій пріоритетних видів спорту

/пункт виключено/
Управлінню з фізичної культури та спорту виконавчого комітету Одеської міської ради спільно з обласними федераціями створити міські федерації пріоритетних видів спорту.
(1-е півріччя 2004 року).


3.4. Створення нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл

/внесено зміни/
2004р.
1. ДЮСШ № 10 – спортивна гімнастика Приморський район
СКА
2. ДЮСШ № 11 – футбол Малиновський район
ЗОШ № 20
2005 р.
1. ДЮСШ № 12 - плавання Приморський район
СК „Динамо”
2. ДЮСШ № 13 – футбол Суворовський район
ЗОШ № 49
За узгодженням управління архітектури та містобудування :

2006 р.
1. ДЮСШ № 14 – футбол Київський район
2. ДЮСШ № 15 – легка атлетика Суворовський район
ім. М.Авілова
3. ДЮСШ № 16 - бойові мистецтва Малиновський район
2007 р.
1..ДЮСШ № 17 - спортивні танці Приморський район
2.ДЮСШ № 18 – легка атлетика Київський район
2008 р.
1. ДЮСШ № 19 - баскетбол Київський район
2. ДЮСШ № 20 - волейбол Малиновський район
2009 р.
1. ДЮСШ № 21 – бойові мистецтва Суворовський район
2. ДЮСШ № 22 - спортивна акробатика Київський район.
2010 р.
1. ДЮСШ № 23 – баскетбол Суворовський район
2. ДЮСШ № 24 – легка атлетика Малиновський район
ім. Н.Олізаренко

часть 5

 

3.5. Укріплення бази спортивних споруд міста

/внесено зміни/


1. Збудувати 1177 комплексних спортивних майданчиків у 2004-2010рр.

№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
2004 рік.
1
Футбольне поле 90 м х 65 м
5
1
1
2
1
2
Комплексні майданчики 40 м х 60 м
11
3
3
2
3
3
Тенісні корти 40 м х 20 м
6
1
1
1
3
4
Майданчики волейбольні 24 м х 15 м
12
3
3
3
3
5
Майданчики баскетбольні 30 м х 18 м
11
3
3
1
4
6
Майданчики для бадмінтону 17 м х 10 м
14
6
6
1
1
7
Майданчики для настільного тенісу
8 м. х 4,5 м.
60
15
15
15
15
8
Гімнастичні містечки 100 кв.м
60
15
15
15
15
9
Майданчики для гандболу 40 м х 20 м
8
1
2
2
3

 

2005 рік.
1
Футбольне поле 90 м х 65 м
2
-
-
1
1
2
Комплексні майданчики 40 м х 60 м
13
3
4
2
4
3
Тенісні корти 40 м х 20 м
9
2
1
2
4
4
Майданчики волейбольні 24 м х 15 м
13
3
3
3
4
5
Майданчики баскетбольні 30 м х 18 м
13
4
4
-
5
6
Майданчики для бадмінтону 17 м х 10 м
14
6
6
1
1
№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
7
Майданчики для настільного тенісу
8 м х 4,5 м
60
15
15
15
15
8
Гімнастичні містечки 100 кв.м
60
15
15
15
15
9
Майданчики для гандболу 40 м х 20 м
9
1
2
2
4

 
2006 рік.
№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
1
Футбольне поле 90 м х 65 м
4
1
1
2
1
2
Комплексні майданчики 40 м х 60 м
12
3
4
2
3
3
Тенісні корти 40 м х 20 м
7
2
1
1
3
4
Майданчики волейбольні 24 м х 15 м
13
3
3
3
4
5
Майданчики баскетбольні 30 м х 18 м
11
3
3
2
3
6
Майданчики для бадмінтону 17 м х 10 м
12
5
5
1
1
7
Майданчики для настільного тенісу
8 м х 4,5 м
60
15
15
15
15
8
Гімнастичні містечки 100 кв.м
60
15
15
15
15
9
Майданчики для гандболу 40 м х 20 м
10
2
2
2
2
10
Траса „Здоров’я” – реконструкція
 
 
 
1
 
 

№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
2007 рік.
1
Футбольне поле 90 м х 65 м
2
-
-
1
1
2
Комплексні майданчики 40 м х 60 м
14
3
4
3
4
3
Тенісні корти 40 м х 20 м
5
1
1
1
2
№№
пп
Вид споруди
Кількість
майданчиків
Суворовський
район
Київський
район
Приморський
район
Малиновський
район
4
Майданчики волейбольні 24 м х 15 м
13
3
3
3
4
5
Майданчики баскетбольні 30 м х 18 м
10
2
2
2
4
6
Майданчики для бадмінтону 17 м х 10 м
12
5
5
1
1
7
Майданчики для настільного тенісу
8 м. х 4,5 м.
60
15
15
15
15
8
Гімнастичні містечки 100 кв.м
60
15
15
15
15
9
Майданчики для гандболу 40 м х 20 м
8
1
2
2
3

 

2. Орієнтовна вартість 1 кв.м площинних споруд складає приблизно 350 грн.
3. Адміністраціям Київського, Малиновського, Суворовського і Приморського районів сприяти розміщенню дитячо-юнацьких спортивних шкіл на існуючих базах району.

3.6. Створення системи підготовки тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл

/внесено зміни/
Управлінню з фізичної культури та спорту разом із міськими федераціями пріоритетних видів спорту, Південноукраїнським державним педагогічним університетом ім. Д.Ушинського розробити систему підготовки з атестацією тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
( І півріччя 2004 р. )

 

4. Очікувані результати реалізації Програми

 

1. Збільшення кількості учнів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах за рахунок бюджетних коштів до 15460, тобто у 3 рази.
2. Збільшення кількості ігрових спортивних майданчиків ДЮСШ на 1177 одиниць, тобто у 5,5 рази.
3. Збільшення кількості тренерів ДЮСШ на 200 чоловік, тобто у 1,5 разів.
4. Збільшення кількості ДЮСШ на 15 шкіл, тобто у 1,5 разів.
5. Збільшення бюджетних коштів за статтею «Фізкультура і спорт» до рівня 1,0-1,55 видаткової частини бюджету дозволить утримувати спортивні споруди, збільшити додаткову базу для занять фізичною культурою та спортом.
6. Збільшення зайнятості дітей і підлітків фізкультурою та спортом, безумовно позитивно відгукнеться на зменшенні дитячих захворювань, злочинності та інших негативних проявів серед молоді.


№№
Роки
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
Фінансування за ст.130.000
«Фізкультура і
спорт»
 
4302
 
6900
 
8034
 
8193
 
8357
 
11141
 
11308
 
11520
2
Кількість тренерів
зарплата
(тис.грн.)
 
 
156
1028
200
1359
224
1437
254
1695
278
1921
298
2121
324
2452
371
2638
3
Будівництво спортивних майданчиків
 ( шт.)
 
259
 
186
 
193
 
189
 
186
 
168
 
156
 
100
4
Фінансування утримання
ДЮСШ
( тис.грн )
 
2405
 
3171
 
4006
 
4725
 
5340
 
7932
 
8323
 
8915
5
Кількість ДЮСШ
9
11
13
16
18
20
22
24
6
Кількість вихованців ДЮСШ ( осіб)
 
5400
 
6500
 
8140
 
10200
 
11460
 
12860
 
14060
 
15460
 

 

 

 

 

5. Дитячо-юнацькі спортивні школи

  

 
 
Роки
 
№№
Райони
 
Кільк.
жителів
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Усьо-го
1
Київський
251972
-
-
1
1
1
1
-
4
2
Суворов-ський
257267
-
1
1
-
-
1
1
4
3
Малинов-ський
252624
1
-
1
-
1
-
1
4
4
Примор-ський
252107
1
1
-
1
-
-
-
3
 
Усього
 
2
11
 
2
13
3
16
2
18
2
20
2
22
2
24
 
24

   
6. Використання існуючої спортивної бази дитячо-юнацькими спортивними школами для занять


Використовувати спортивні бази ЗОШ у вільний від занять час з узгодженням із міським управлінням освіти та адміністрацією шкіл.

 

7. Контроль за виконанням Програми

 Щорічні звіти :
 управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради щодо виконання Програми
- стосовно роботи міських федерацій пріоритетних видів спорту;
- аналізу роботи ДЮСШ з пріоритетних видів спорту;
 управління архітектури та містобудування Одеської міської ради стосовно планування та будівництва спортивних об’єктів;
 управління фінансів Одеської міської ради стосовно виділення та використання коштів;
райадміністрації Одеської міської ради стосовно будівництва, збереження, ремонту, розширення мережі спортивних об’єктів.

Секретар ради О.А.ПрокопенкоPage is created: 28.01.2006 18:37
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More