/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №4119-V від 09.04.2009р.

№4119-V від 09.04.2009р.

Про внесення змін до Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30.11.2006р. №594-V

Рішення
Одеської міської ради
№4119-V від 09.04.2009р.

Про внесення змін до Міської цільової програми

"Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки",

затвердженої рішенням Одеської міської ради

від 30.11.2006р. №594-V

 
Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про енергозбереження", Постанови Верховної Ради України від 24.12.1999р. №1359-ІV "Про концепцію сталого розвитку населених пунктів", враховуючи необхідність включення додаткових заходів з енергозбереження, не передбачених Міською цільовою програмою "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та коштів бюджету міста, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30.11.2006р. №594-V, та доповнити пунктом 28.1 таблицю 6.3 (додаток 1) та пунктами 14, 15 таблицю 7.3 (додаток 2).
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства та розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Міський голова                                                Е. Гурвіц

Додаток №1 до рішення

Одеської міської ради

від 09.04.2009р. №4119-V

 

6.2. Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики

Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики м. Одеси

 

Таблиця 6.3.  

Назва заходу.
Адреса в м. Одесі
Замовник
Джерела фінансування
Приблизний обсяг фінансування
(тис. грн.)
Очікуваний результат
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28.1
Проведення робіт з теплоізоляції
трубопроводів районних котелень
«Північна- 1», Південна- 1»,
Південна-2»,
«X кв. ПЗМ».
УЖКГта ПЕК
Бюджет
м. Одеси.
 
317,9
 
 
Скорочення втрат теплової енергії та втрат електричної енергії при транспортуванні.

  

 Секретар ради                                                                      О.А. Прокопенко

 

Додаток №2 до рішення
Одеської міської ради
від 09.04.2009р. №4119-V

 

7. Підпрограма №2 «Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві і соціальній сфері м. Одеси»
Заходи з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та соціальній сфері на 2007-2010 роки

 

Таблиця 7.3

Назва заходу.
Адреса в м. Одесі.
Замовник
Джерела фінансування
Приблизний обсяг
фінансування
(тис. грн.)
Очікуваний результат
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14.
Розробка проектно-кошторисной документації на будівництво котельні
по вул. Столбовій, 26
УЖКГтаПЕК
Бюджет
м. Одеси. Госпспосіб. Інші.
 
98,0
 
 
Підвищення ефективності використання ПЕР за рахунок зменшення собівартості виробленої теплової енергії та автоматизації роботи модульної установки.
15.
Будівництво котельні
по вул. Столбовій, 26
УЖКГтаПЕК
Бюджет
м. Одеси.
Інші.
 
299,0
 
 
Підвищення ефективності використання ПЕР за рахунок зменшення собівартості виробленої теплової енергії та автоматизації роботи модульної установки.

 

У п.7 таблиці 7.3 назву заходу викласти у наступної редакції: «Проведення санації жилих будинків, об'єктів соціальної інфраструктури (утеплення зовнішніх стін, встановлення металево-пластикових вікон, дверей у жилих приміщеннях, місцях загального користування, монтаж внутрішньобудинкових інженерних мереж з енергозберігаючих матеріалів, встановлення автономних джерел енергії та інші виді робіт) з залученням коштів інвесторів (пілотний проект)».

  

Секретар ради                                                                      О.А. ПрокопенкоPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
02.06.2009 11:11

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/21309/