10:34:14   |   17 april 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 1717-XXIV от 26.09.03г.

№ 1717-XXIV от 26.09.03г.

О новой редакции "Положения о сборе за парковку автотранспорта"

Втратило чинність згідно з рішенням Одеської міської ради №280-VI від 31.01.2011р.

Рішення Одеської міської ради

від 26.09.03 № 1717-XXIV


Про нову редакцію "Положення
про збір за припаркування
автотранспорту"

Згідно з пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 1, 15 Закону України "Про систему оподаткування", статтями 1, 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки та збори", з мстою поповнення прибуткової частини бюджету міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити "Положення про збір за припаркування автотранспорту" у новій редакції (додасться).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради №186-ХХІІІ від 14.09.99р. "Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради №29-ХХІП від 18.09.98р. "Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їхніх ставок у межах, визначених законом".
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова
Р. Б. Боделан


Додаток № 1
до рішення міської ради
№ 1717-XXIV від 26.09.2003 р.

Положення
про збір за припаркування автотранспорту

1. Загальні положення
1.1. Збір за припаркування автотранспорту встановлюється у відповідності з п.24 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 1, 15 Закону України "Про систему оподаткування" і ст. ст. З, 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки та збори".
1.2. Збір за припаркування автотранспорту - це бюджетний платіж, який ні для гас зарахуванню до бюджету міста у повному обсязі.
1.3. Збір стягується з водіїв в місцях маркування ..автотранспорту, визначених органами місцевого самоврядування.
1.4. Паркування - тимчасова стоянка автотранспортного засобу, в місцях, визначених органами місцевого самоврядування, без відповідальності за збереження транспортного засобу.
1.5. Місце для маркування (спеціально обладнане) - місце, встановлене органами місцевого самоврядування для маркування автотранспортних засобів включаючи територію вулиць, майданів, паркінгів, автостоянок, гаражних стоянок, стоянок у зоні узбережжя, підприємств, організацій, санаторіїв, готелів та ін. (незалежно від форми власності).
1.6. Паркінг - будівлі та споруди, спеціально пристосовані для стоянки автотранспорту.
1.7. Службова парковка - це спеціально обладнане місце для паркування транспортних засобів підприємств, організацій, об'єктів торгівлі, банків, тощо та їх клієнтів, згідно договору з управлінням транспортного комплексу міста.
1.8. Уповноважені організації - юридичні та фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які падають послуги з маркування автотранспорту, згідно договору з управлінням транспортного комплексу міста.
1.9. Режим роботи місць платного маркування повинен бути встановлений в договорі на експлуатацію місць платного паркування: в денний час з 8-00 до 20-00, в пічний час з 20-00 до 8-00, цілодобово - 24 години, якщо не буде встановлений інший графік роботи місця платного паркування з урахуванням режиму роботи тих об'єктів, коло яких попи розташовані (ринки, підприємства та і. п.)

2. Платники збору
2.1. Платниками збору за припаркування автотранспорту є юридичні особи та громадяни, які маркують автотранспорт в спеціально обладнаних місцях включаючи території паркінгів, автостоянок, гаражних стоянок, підприємств, організацій, санаторіїв, готелів та ін., на яких здійснюється паркування автотранспорту, а також підприємства та організації, які використовують територію, для паркування службового транспорту та транспорту клієнтів.
Іноземні юридичні особи та громадяни сплачують збір за припаркування автотранспорту на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами та законодавством України.

3. Розмір ставки збору
3.1. Збір за припаркування автотранспорту стягується за кожну годину паркування автотранспорту.
3.2. Ставка збору за припаркування автотранспорту, що сплачується до бюджету, встановлюється із розрахунку за одну годину паркування і складає:
- 3 відсотки неоподаткованого мінімуму прибутку громадян за паркування в спеціально обладнаних місцях в денний час (з 8-00 до 20-00), у тому числі, на службових парковках та у зоні узбережжя;
-1 відсоток неоподаткованого мінімуму прибутку громадян за паркування на території паркінгів в денний час (з 8-00 до 20-00);
- 0,25 відсотка неоподаткованого мінімуму прибутку громадян за паркування у нічній час (з 20-00 до 8-00) у тому числі , на території паркінгів;
- 0,03 відсотка неоподаткованого мінімуму прибутку громадян за паркування автотранспорту в спеціально обладнаних місцях (цілодобові автостоянки, гаражні стоянки та ін.) для постійних користувачів (цілодобово).
3.3. Збір за припаркування автотранспорту стягується уповноваженими організаціями одночасно з оплатою їхніх послуг у місті паркування.
3.4. Тарифи послуг паркування автотранспорту затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради з урахуванням розмірів ставок збору за припаркування.
3.5. Порядок паркування, діслокація місць паркування затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради.

4. Абонемент
4.1. Абонемент (на день, місяць, квартал, рік) - застосовується для постійних користувачів місць платного паркування.
4.2. Вартість абонементу затверджується рішенням Одеської міської ради.

5. Пільги
5.1. Від збору за припаркування звільняються:
- ветерани війни;
- інваліди - власники автотранспортних засобів з ручним управлінням;
- громадяни, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, віднесені до 1 та 2 категорій;
- депутати усіх рівнів;
- водії автотранспортних засобів, що перебувають на балансі, чи оренді бюджетних установ, швидкої допомоги та аварійних служб.
При упровадженні системи безготівкових розрахунків за паркування автотранспорту (смарт карта) пільговим категоріям громадян надаються картки на безкоштовне паркування.

6. Порядок нарахування та терміни сплати збору
6.1. Збір за припаркування автотранспорту стягується уповноваженими організаціями.
6.2. Застосовується наступна форма оплати збору за припаркування автотранспорту:
- з використанням квитанцій встановленого зразка;
- з видачею касового чека із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій;
з використанням абонементних талонів на паркування автотранспорту (на день, місяць, квартал, рік);
- з оплатою шляхом безготівкового розрахунку згідно договорів;
передбачається також оплата за паркування автотранспорту готівкою та у безготівковій формі юридичними та фізичними особами з використанням відповідних платіжних документів, пластикових карток і жетонів через паркувальні автомати.

Збір за припаркування, автотранспорту сплачується водіями на місці паркування в момент постановки транспортного засобу, шляхом придбання квитанції суворої звітності встановленого зразка. Після закінчення оплаченого часу допускається безкоштовне паркування протягом 10 хвилин для сплати збору водієм або звільнення місця паркування.
6.4. В усіх платіжних засобах, у тому числі касових чеках (РРО), квитанціях, жетонах, пластикових картках та ін. - сума збору за припаркування, що підлягає перерахуванню до бюджету, виділяється окремим рядком.
6.5. Бланками квитанцій (формами ПО-ПА2, ПОД2) збору за припаркування автотранспорту єдиного зразку, жетонами, картками уповноважені організації забезпечує управління транспортного комплексу міста.
6.6. Документи, що підтверджують сплату збору за припаркування автотранспорту, зберігаються у встановленому порядку та реєструються бухгалтерією уповноваженої організації, що збирає збір за припаркування в журналі обліку бланків суворої звітності.
6.7. Журнал обліку бланків суворої звітності (журнал обліку розрахункових операцій на РРО) підлягає реєстрації в державній податковій інспекції за місцем реєстрації уповноваженої організації.
6.8. Уповноважені організації, які стягують збір за припаркування автотранспорту щодекадно до 10, 20, 30 числа кожного місяця перераховують збір в повному обсязі на рахунки Управління державного казначейства в Одеській області, відкриті для виконання районних бюджетів міста, за кодом бюджетної класифікації 16010400 "Збір за припаркування автотранспорту" з остаточним розрахунком з бюджетом па протязі 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку. 6.9. Підприємства та організації, які здійснюють паркування службового транспорту та транспорту клієнтів на території, прилеглій до своїх офісів, об'єктів торгівлі та сфери послуг, організацій, банків, тощо, зобов'язані укласти договір па експлуатацію службових парковок виключно з управлінням транспортного комплексу міста на умовах безготівкової сплати збору за припаркування автотранспорту.
6.10. Збір за службове паркування перераховується до 25 числа звітного місяця підприємством на рахунки Управління державного казначейства в Одеській області, відкриті для виконання районних бюджетів міста, за кодом бюджетної класифікації 16010400 "Збір за припаркування автотранспорту" з остаточним розрахунком з бюджетом на протязі 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку.
6.11. Розрахунок збору за припаркування (зразок № 1) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному кварталу, подається уповноваженою організацією та підприємствами і організаціями які сплачують збір за припаркування за службові парковки до районної податкової інспекції за місцем знаходження місць платного паркування та службових парковок на протязі 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

7. Відповідальність
7.1. Відповідальність за повноту стягнення місцевого збору з власників автотранспортних засобів, та своєчасність перерахування в бюджет коштів у повному обсязі покладається на уповноважені організації. Відповідальність за попадання квитанцій або надання квитанцій, оформлених з порушенням, несуть організації, що збирають даний збір.
7.2. За несвоєчасне падання звітності, порушення термінів перерахування до бюджету сум одержаного збору несе відповідальність керівництво уповноваженої організації, яка перераховує збір до бюджету згідно з Законами України «Про державну податкову службу в Україні», «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
7.3. У разі ухилення організацій та підприємств, що використовують стоянки (які не мають документів на право користування землею) від сплати збору за припаркування та перерахування його в бюджет, тендерний комітет своїм рішенням передає такі стоянки в експлуатацію іншій організації.

8. Контроль за сплатою збору
8.1. Постійний контроль за паркуванням транспортних засобів в місцях паркування покласти на державні податкові інспекції, районні адміністрації, органи внутрішніх справ (ДАІ) та управління транспортного комплексу міста в
межах їхніх повноважень.
8.2. Контроль за повнотою сплати та своєчасним перерахуванням збору до
бюджету міста здійснюють державні податкові інспекції, фіноргани та районні
адміністрації.

9. Джерело сплати
9.1. Збір за припаркування автотранспорту, внесений за рахунок кошті» юридичних осіб, відноситься па собівартість продукції (робіт, послуг). Фізичні особи сплачують збір за рахунок власних коштів.

Секретар ради
А. А. Прокопенко

ЗРАЗОК 1
До Положення про збір за
припаркування автотранспорту

До державної податковой інспекції


   (повне найменування підприємства)

 


   (прізвище відповідальної особи)

тел. №______________________
РОЗРАХУНОК
про сплату збору за припаркування автотранспорту
   за________________________200__р.


Юридична адреса __________________________________________________

Фактична адреса ___________________________________________________

Розрахунковий рахунок_______________________________________________


Кілкість годин паркування автотранспорту
Розмір ставки збору (грн)
Сума збору за паркування всього (гр.2 х гр.3)
Фактично внесено (грн.)
Підлягає сплаті (грн.)
Примітка (№ пл./ та дата)
1
2
3
4
5
 
           
           

Керівник ________________________________________
Головний бухгалтер_______________________________
Дата відправлення "___" _________________ 200__р.
Відмітка інспектора ДПІ _________________________
В результаті камеральної перевірки _______________________________________________________________________
Дата перевірки "___" _______________________ 200__р.
Довідка інспектора про облік
Проведено по особовому рахунку платника _______________________
Дата проведення "___" ________________________ 200 __р

Page is created: 28.01.2006 14:10
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More