/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 3478-IV от 28.12.04г.

№ 3478-IV от 28.12.04г.

О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 17.12.2003 года № 2041- ІV "Об общей численности аппарата Одесского городского совета, его исполнительных органов и затрат на их содержание"

Рішення Одеської міської ради від 28.12.04 № 3478-IV

ОДЕСЬКА
МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
28.12.04 № 3478-IV

Про внесення змін до рішення
Одеської міської ради
від 17.12.2003 року
№ 2041-IV "Про загальну
чисельність апарату Одеської
міської ради, її виконавчих
органів та витрат на їх утримання"

Відповідно до статті 11, підпункту 5 пункту 1 статті 26, підпункту 5 пункту 3 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, Одеська міська рада

 
Вирішила:
1. Внести зміни до п. 1 рішення Одеської міської ради від 17.12.03р. № 2041-IV "Про загальну чисельність апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання" і викласти його в новій редакції:
"1. Затвердити загальну чисельність апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів у кількості 1650 штатних одиниць і розподілити їх у такому порядку:
- чисельність апарату Одеської міської ради -ІЗ штатних одиниць;
- чисельність виконавчих органів Одеської міської ради -1637 штатних одиниць."
2. Доручити управлінню фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів в межах бюджету м.Одеси на 2005 рік за винятком госпрозрахункових підрозділів.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на Одеського міського голову Боделана Р.Б.

Міський голова
Р.Боделан
Page is created:

Published on a site:

Full address of the page:
28.01.2006 13:31

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/197/