22:48:27   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №3741-V від 25.12.2008р.

№3741-V від 25.12.2008р.

Про скасування рішення Одеської міської ради від 04.07.2007р. №1374-V «Про утворення постійної комісії Одеської міської ради із вдосконалення структури управління містом»

Рішення
Одеської міської ради
№3741-V від 25.12.2008р.

Про скасування рішення Одеської міської ради

від 04.07.2007р. №1374-V «Про утворення постійної комісії

Одеської міської ради із вдосконалення структури управління містом»

 
Питання щодо створення чисельної кількості постійних комісій ради знаходиться у виключній компетенції Одеської міської ради.
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцевим радам надані повноваження із створення та ліквідації постійних комісій.
Відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
Отже створення постійних комісій ради не є і не може бути лише бажанням окремих депутатів отримати до своїх регалій додаток у вигляді фрази «голова постійної комісії». Певні спекуляції на тлі отримання перш за все власних політичних дивідендів під прикриттям ширмою громадських інтересів не можуть бути отримані за рахунок територіальної громади та підтримані її законним представником - Одеською міською радою.
Рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006р. №13-V визначений перелік постійних комісій ради та затверджений їх персональний склад.
Аналізуючи вказане рішення вочевидь наявність постійних комісій, сфера діяльності яких охоплює суспільні відносини, регулювання яких знаходиться в компетенції Одеської міської ради.
Питання для розгляду постійною комісією Одеської міської ради з вдосконалення структури управління містом невідомі. Неможливо дізнатись про напрямки діяльності цієї комісії також у зв'язку з відсутністю положення про неї.
Необгрунтовані амбіції та бажання отримати псевдо популярність - це лише мала частина, що аргументує ідеї створення постійної комісії Одеської міської ради з вдосконалення структури управління містом.
Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:
 

1. Скасувати рішення Одеської міської ради від 04.07.2007р. №1374-V «Про утворення постійної комісії Одеської міської ради із вдосконалення структури управління містом».
 

Міський голова                                 Е. ГурвіцPage is created: 31.12.2008 07:57
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More