/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1380-ХХІV от 11.07.2003

№1380-ХХІV от 11.07.2003

О внесении дополнений в решение Одесского горсовета №1074-ХХІV от 26.03.2003г. «О новой редакции приложения  №4 «Положение о рыночном сборе» в решение Одесского горсовета от 15.10.2001г. N2725-ХХІІІ «Об установлении местных налогов, сборов и размеров их ставок в пределах, определенных законом»

Рішення

Одеської міської ради
№1380-ХХІV від 11.07.2003

Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради №1074-ХХІV від 26.03.2003р. «Про нову редакцію додатка №4 «Положення про ринковий збір» до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001р. N2725-ХХІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»

Згідно з пунктом 24 частини 1 статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 1, 15 Закону України «Про систему оподаткування», статтями 4, 18 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», Указом Президента України від 28.05.1999р. №761/99 «Про впорядкування механізму сплати ринкового збору», з метою соціального захисту малозабезпечених громадян міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до додатку до рішення Одеської міської ради №1074-ХХІV від 26.03.2003р. «Про нову редакцію додатка №4 «Положення про ринковий збір» до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001р. №2725-ХХІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом":

- доповнити пункт 4.2 новим абзацом такого змісту:

" - для фізичних осіб, які здійснюють торгівлю на місцях, наданих для соціальне незахищених жителів м.Одеси на території комунального підприємства «Ринок «Привоз», - 0,06 неоподаткованих мінімумом доходів громадян".

2. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.Міський голова                                                    Р. БоделанPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
10.09.2008 10:46

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/16580/