06:45:14   |   21 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №1380-ХХІV от 11.07.2003

№1380-ХХІV от 11.07.2003

О внесении дополнений в решение Одесского горсовета №1074-ХХІV от 26.03.2003г. «О новой редакции приложения  №4 «Положение о рыночном сборе» в решение Одесского горсовета от 15.10.2001г. N2725-ХХІІІ «Об установлении местных налогов, сборов и размеров их ставок в пределах, определенных законом»

Рішення

Одеської міської ради
№1380-ХХІV від 11.07.2003

Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради №1074-ХХІV від 26.03.2003р. «Про нову редакцію додатка №4 «Положення про ринковий збір» до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001р. N2725-ХХІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»

Згідно з пунктом 24 частини 1 статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 1, 15 Закону України «Про систему оподаткування», статтями 4, 18 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», Указом Президента України від 28.05.1999р. №761/99 «Про впорядкування механізму сплати ринкового збору», з метою соціального захисту малозабезпечених громадян міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до додатку до рішення Одеської міської ради №1074-ХХІV від 26.03.2003р. «Про нову редакцію додатка №4 «Положення про ринковий збір» до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001р. №2725-ХХІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом":

- доповнити пункт 4.2 новим абзацом такого змісту:

" - для фізичних осіб, які здійснюють торгівлю на місцях, наданих для соціальне незахищених жителів м.Одеси на території комунального підприємства «Ринок «Привоз», - 0,06 неоподаткованих мінімумом доходів громадян".

2. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.Міський голова                                                    Р. БоделанPage is created: 10.09.2008 10:46
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More