00:48:01   |   26 october 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2947-V від 10.07.2008р.

№2947-V від 10.07.2008р.

Про реорганізацію комунальної установи „Міський фізкультурно-спортивний клуб „Старт” в комунальний позашкільний навчальний заклад „Дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо №15”, шляхом перетворення

Рішення

Одеської міської ради

№2947-V від 10.07.2008р.

 
Про реорганізацію комунальної

установи „Міський фізкультурно-спортивний

клуб „Старт” в комунальний позашкільний

навчальний заклад „Дитячо-юнацька спортивна

школа з дзюдо №15”, шляхом перетворення

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про позашкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 року № 433 „Про затвердження Положення про позашкільний навчальний заклад”, рішення Одеської міської ради №1656-IV від 26.09.2003 року „Про затвердження Програми розвитку дитячо-юнацького спорту у м. Одесі на 2004-2010 роки”, з метою створення умов для розвитку фізичної культури та спорту і навчання обдарованих та здібних дітей, Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:

 
1. Реорганізувати, шляхом перетворення, комунальну установу „Міський фізкультурно-спортивний клуб „Старт”, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 18 в комунальний позашкільний навчальний заклад „Дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо №15”, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 18.

2. Затвердити статут комунального позашкільного навчального закладу „Дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо №15” (додається).

3. Передбачити фінансування закладу в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеса по галузі „Фізична культура та спорт” на відповідний рік.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 04.02.2004р. №2218-XXIV «про зміну найменування Міського фізкультурно-спортивного комплексу «Старт» та затвердження його статуту».

5. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію комунального позашкільного навчального закладу „Дитячо - юнацька спортивна школа з дзюдо №15”, та здійснити заходи з припинення діяльності комунальної установи „Міський фізкультурно-спортивний клуб „Старт”, відповідно до чинного законодавства України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію у справах молоді та спорту.

 

Міський голова                                             Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 10.07.2008р. №2947-V

 

СТАТУТ

 
КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

„ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ДЗЮДО № 15”

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо № 15» (надалі – КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15») є позашкільним навчальним закладом, основною діяльністю якого є спортивна підготовка дітей, підлітків та молоді .

1.2. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» заснований на власності територіальної громади м. Одеси. Засновником КПНЗ « ДЮСШ з дзюдо № 15» є Одеська міська рада. Координацію діяльності КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснює уповноважений орган – управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради (далі - Управління).

1.3. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» є бюджетним, неприбутковим навчальним закладом. КПНЗ „ДЮСШ з дзюдо № 15», у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», актами органів місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом.

1.4. Повна назва КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15»:

українською мовою – КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ДЗЮДО №15».

російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ДЗЮДО № 15».

1.5. Скорочена назва:

українською мовою – КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

російською мовою - КВУЗ «ДЮСШ по дзюдо № 15».

1.6. Місцезнаходження КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15»: Україна, м. Одеса, вул. Польська, 18.

1.7. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» створене з метою гармонійного розвитку особистостей, фізичної підготовки, зміцнення здоров’я дітей, підлітків, молоді засобами фізкультури і спорту, розвитку обдарувань та здібностей в обраному виді спорту.

1.8. Завданнями КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» є:

- виховання морально і фізично здорового покоління;

- формування в учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

- вільний розвиток особистостей та формування її соціально-громадського досвіду;

- вдосконалення фізичного розвитку учнів, підготовка резерву для збірних команд Одеської області, кандидатів до основного складу збірних національних команд України та інші завдання, які не суперечать чинному законодавству.

1.9. Діяльність КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» будується на принципах:

- доступності, гуманізму, демократизму;

- незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій;

- взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання;

- рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями;

- науковості;

- розвиваючого характеру навчання.

1.10. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» надає дітям рівні умови для зарахування та навчання, а тим, які мають особисті здібності для вищих досягнень, необхідні умови для спортивного удосконалення.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» є правонаступником комунальної установи „Міський фізкультурно-спортивний клуб „Старт” та набуває права юридичної особи з дня реєстрації статуту.

2.2 КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» працює за річним планом роботи, погодженим із Засновником. Річний план роботи повинен бути розроблений відповідно до типового навчального плану, затвердженого центральними органами виконавчої влади, а також затвердженим відповідними місцевими органами виконавчої влади.

2.3 Діяльність КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» спрямована на розвиток виду спорту дзюдо.

КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» може мати свою програму діяльності з урахуванням обраного напрямку роботи, специфіки виду спорту, матеріально-технічного забезпечення. Програма діяльності КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» розробляється педагогічним колективом відповідно до типової програми, що затверджується центральними органами виконавчої влади, а також затвердженої відповідними місцевими органами виконавчої влади та затверджується Засновником школи.

2.4. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» має самостійний баланс, право відкривати поточний та інші рахунки в органах Державного казначейства, у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України; від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.

2.5. Порядок комплектування, наповнення навчальних груп, режим навчально-тренувальної роботи КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» встановлюється відповідно до нормативів, затверджених Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту. Комплектування груп здійснюється у період з 01 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника групи КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

2.6. Учнями КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» можуть бути особи, віком від 5 до 18 років, які не мають медичних протипоказань для занять спортом.

2.7. Прийом до КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп) за бажанням учнів, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

Для зарахування учнів до КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять фізичною культурою.

2.8. Прийом учнів до КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.9. Навчально-виховний процес у КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я), з використанням різних організаційних форм роботи.

2.10. Навчальний рік у КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» починається 1 вересня і триває до 25 травня.

У канікулярні, вихідні та святкові дні КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» може працювати за окремим планом, затвердженим директором КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

2.11. Тривалість одного заняття у КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» визначається навчальним планом КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій.

2.12. Під час навчання у КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» учневі, який склав кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду.

2.13. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» може організовувати роботу своїх груп у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.14. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності.

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

На підставі відповідних угод КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.15. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» з метою визначення рівня практичної підготовки учнів проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, змагання, екскурсії, навчально-тренувального збору та в інших формах.

2.16. За результатами навчання КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» видає випускникам відповідні документи про спеціальну позашкільну освіту в порядку, встановленому чинним законодавством України. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво (посвідчення) затвердженого зразка.

 

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» є:

- учні віком від 5 до 18 років,

- директор, заступники директора КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15»;

- педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

3.2. Учні КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» ;

- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, спортивних змаганнях, конкурсах та інших масових заходах;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3. Учні КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- удосконалювати та підвищувати свою спортивну майстерність;

- дотримуватися морально-етичних норм, спортивного режиму та особистої гігієни;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» ;

- перехід спортсменів із навчально-тренувальних груп спортивного удосконалення та вищої спортивної майстерності від одного тренера до іншого для продовження навчально-тренувальних занять здійснювати тільки на підставі особистої заяви та рішеннями тренерської ради КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

3.4. Педагогічні працівники, а також тренери – викладачі КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» мають право на:

- внесення керівництву КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» та відповідним органам пропозицій про поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» пропозицій про моральне, матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» ;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» , в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства України;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.5. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» зобов'язані:

- розробляти річні та поточні плани підготовки;

- виконувати навчальні плани та програми;

- вести систематичний облік, аналіз, узагальнювати результати та зміст своєї роботи з учнями;

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей учнів відповідно до їхніх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти учнів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15», вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учнів, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров'я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки;

- дотримуватися вимог Статуту КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15», виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

- виконувати накази і розпорядження директора КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15», відповідних органів, до сфери управління яких належить КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» .

3.6. Викладачі, керівники груп та інших творчих об'єднань КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його директором.

3.7. Обсяг педагогічного навантаження у КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» визначається директором КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» згідно із законодавством і підлягає затвердженню уповноваженим органом Засновника – Управлінням.

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника, тренера-викладача з дотриманням законодавства про працю.

3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.9. Педагогічні працівники КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» підлягають атестації один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

3.10. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до Батьківського комітету;

- звертатися до органів управління фізичної культури, директора КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» та органів громадського самоврядування цього закладу стосовно навчання та виховання учнів.

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15»;

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» та у відповідних державних і судових органах.

 

4. УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА КПНЗ «ДЮСШ З ДЗЮДО № 15»

4.1. Керівництво КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснює його Директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту та стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Директор КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» призначається на посаду відповідно до чинного законодавства.

4.2. Заступники директора, педагогічні та інші працівники КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Директор КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15»:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів.

- створює належні умови для здобуття учнями позашкільної освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» ;

- забезпечує раціональне використання фінансових коштів, затверджує тарифікаційний список;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15», укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» відповідно до законодавства;

- забезпечує облік, збереження та примноження навчально-матеріальної бази, дотримання правил санітарного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони;

- представляє КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником в особі Управління за результати діяльності КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» ;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» ;

- затверджує посадові обов'язки працівників КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

4.4. Директор КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

4.5. Педагогічна рада КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15»:

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15», його структурних підрозділів, груп, а також дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції про поліпшення діяльності КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15», утворення нових груп;

- визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

4.6. Заступник директора приймається і звільняється з посади уповноваженим органом місцевого самоврядування, повинен мати вищу спеціальну освіту та досвід тренерсько-викладацької роботи.

Заступник директора:

- відповідає за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування навчальних груп, підвищення кваліфікації тренерів-викладачів;

- забезпечує проведення роботи з вдосконалення методики навчання та тренування спортсменів;

- здійснює контроль за навчально-тренувальним процесом та виконання особистих планів спортсменами;

- готує документи з тарифікації тренерсько-викладацького складу.

4.7. На посаду інструктора–методиста призначається фахівець, який має вищу фізкультурну освіту та досвід організаційно-методичної робот. Інструктор-методист приймається і звільняється з посади директором КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

Інструктор-методист:

- здійснює методичне забезпечення та координує роботу тренерів;

- здійснює контроль за комплектуванням навчальних груп;

- бере участь у відпрацюванні контрольних та перевідних нормативів і проводить методичний аналіз перевідних іспитів;

- відповідає за ведення навчально-методичної документації, організацію виховної роботи з учнями, за їх навчання та відпочинок;

- веде статистичний облік показників роботи спортивної школи, багаторічний облік, аналіз;

- готує статистичні звіти за результатами діяльності КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

4.8. Тренерсько-викладацький склад комплектується з фахівців, які мають фізкультурну освіту або тренерську категорію.

Тренер-викладач:

- здійснює набір дітей та підлітків, які бажають займатися фізичною культурою і спортом і не мають медичних відхилень, проводить з ними навчально-тренувальну та виховну роботу;

- забезпечує підвищення фізичної, теоретичної, морально-вольової та спортивної підготовки учнів.

- відпрацьовує річні та поточні плани підготовки, веде систематичний облік, аналізує, узагальнює показники та зміст своєї роботи з учнями;

- використовує в своїй роботі ефективні методи спортивної підготовки та оздоровлення учнів;

- повинен систематично підвищувати свою кваліфікацію.

4.9. Органом громадського самоврядування КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» є загальні збори колективу КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» .

У КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» за рішенням загальних зборів можуть створюватись і діяти Піклувальна рада, Учнівський та Батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 

5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КПНЗ «ДЮСШ З ДЗЮДО № 15»

5.1. Фінансова діяльність КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

Майно КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

5.2. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснює свою діяльність на основі поєднання бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування, відповідно до чинного законодавства про неприбуткові організації.

5.3. Додатковими джерелами формування коштів КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» є:

- кошти гуманітарної допомоги, добровільні грошові внески.

Кошти, отримані з додаткових джерел фінансування, використовуються для діяльності, передбаченої цим Статутом.

5.4. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» у процесі діяльності має право:

- користуватися земельними ділянками відповідно до чинного законодавства;

- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

5.5. Матеріально-технічна база КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

5.6. Майно КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» є власністю територіальної громади міста Одеси.

Майно КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» може бути вилученим Засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому законодавством України.

5.7. Для проведення навчально-виховної та спортивної роботи КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» надаються у користування спортивні об’єкти, інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

5.8. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

6. ДІЯЛЬНІСТЬ КПНЗ «ДЮСШ З ДЗЮДО № 15» У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

6.1. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

6.2. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КПНЗ «ДЮСШ З ДЗЮДО № 15»

7.1. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснює облік результатів власної діяльності, веде бухгалтерську та статичну звітність, несе відповідальність за її достовірність відповідно до чинного законодавства. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» повинен постійно надавати звіти Засновнику, Управлінню.

7.2. КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» самостійно надає копії балансів та актів щорічної інвентаризації Засновнику.

7.3. Засновник та Управління, у разі необхідності, має право одержувати від КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» будь-яку поточну та довідкову інформацію стосовно усіх видів діяльності.

7.4. Контроль за діяльністю КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснює Засновник, Управління, органи місцевого самоврядування, інші органи у межах своїх повноважень.

7.5. Державний контроль за діяльністю КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснюють Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Управління.

7.6. Основною формою державного контролю за діяльністю КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» є державна атестація КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15», яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КПНЗ «ДЮСШ З ДЗЮДО № 15»

8.1. Зміни та доповнення до Статуту КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КПНЗ «ДЮСШ З ДЗЮДО № 15»

9.1. Припинення діяльності КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» до його правонаступника.

9.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Засновника.

9.3. Ліквідація КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснюється:

- за рішенням Засновника;

- за рішенням суду, господарського суду.

9.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, встановлює термін ліквідації КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

9.5. Ліквідація КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

9.6. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15».

9.7. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, направляється Засновнику.

9.8. Ліквідація є завершеною, а КПНЗ «ДЮСШ з дзюдо № 15» вважається таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну Засновнику, а також третім особам, при порушенні законодавства під час ліквідації.

 
Секретар ради                                                                   О.А. ПрокопенкоPage is created: 29.07.2008 13:04
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More