10:05:23   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2457-V от 05.04.2008

№2457-V от 05.04.2008

Об утверждении положения об инспекции по благоустройству города Одесского горсовета в новой редакции (с изменениями и дополнениями)

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №4684-V від 07.10.2009р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2457-V від 05.04.2008

Про затвердження положення про інспекцію з благоустрою міста Одеської міської ради в новій редакції

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007 р. № 177 «Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити положення про інспекцію з благоустрою міста Одеської міської ради (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, додаток № 15 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства і розвитку паливно-енергетичного комплексу. 
 


Міський голова                                            Е. Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2457-V від 05.04.2008

ПОЛОЖЕННЯ
про інспекцію з благоустрою міста Одеської міської ради


1. ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Інспекція) утворюється Одеською міською радою (далі – Міська рада) та є її виконавчим органом, їй підконтрольна та підзвітна, підпорядкована виконавчому комітету Одеської міської ради (далі – Виконком) та Одеському міському голові (далі – Міський голова).


2. Інспекція створена з метою здійснення контролю за:
- дотриманням юридичними та фізичними особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою;
- станом благоустрою території м. Одеси, в тому числі озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку громадян, утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій.


3. У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та нормативно-технічними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Міської ради, її Виконкому, розпорядженнями Міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.


4. Місцезнаходження Інспекції: 65007, м. Одеса, вул. М`ясоєдовська, 13.


5. У цьому положенні терміни вживаються в значенні, визначеному Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами благоустрою території міста Одеси (текстова частина), затверджених рішенням Міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V.


6. Основним завданням Інспекції є:
- контроль за станом благоустрою міста Одеси;
- контроль за дотриманням правил благоустрою території міста Одеси;
- сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста Одеси;
- притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;
- профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою населеного пункту.

7. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
7.1. Проводить рейди та перевірки території міста щодо стану їх благоустрою.
7.2. Проводить рейди та перевірки додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.
7.3. Складає протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності.
7.4. Подає позови до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам та елементам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Одеси.
7.5. Згідно з чинним законодавством вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста.
7.6. Контролює забезпечення чистоти і порядку в місті, очищення території та об'єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об'єктів та елементів благоустрою.
7.7. Бере участь у контролі за якістю матеріалів і виробів, проведенням робіт з будівництва, ремонту та утримання об'єктів та елементів благоустрою.
7.8. Здійснює контроль за виконанням заходів по приписах щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста до належного стану.
7.9. Бере участь в обговоренні проектів благоустрою об'єктів та елементів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності.
7.10. Вносить пропозиції про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою міста, удосконалення Правил благоустрою території міста Одеси.
7.11. Безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян, що відносяться до її компетенції.
7.12. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів.
7.13. Інформує Міську раду, Виконком, виконавчі органи Міської ради про результати рейдів та перевірок.
7.14. Готує матеріали та пропозиції на засідання Міської ради, її постійних комісій, Виконкому, виконавчих органів Міської ради за своєю компетенцією, а також ініціює їх проведення.
7.15. Координує дії виконавчих органів Міської ради, створених нею комунальних підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою.
7.16. Бере участь у визначенні на конкурсних засадах балансоутримувачів – підприємств, установ, організацій, відповідальних за утримання об’єктів та елементів благоустрою.
7.17. Залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси, у тому числі благодійні, від юридичних та фізичних осіб на соціально-економічний розвиток м. Одеси для здійснення заходів з поліпшення благоустрою.
7.18. Узгоджує, з питань благоустрою, розміщення на територіях загального користування, прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, територіях підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територіях на умовах договору:
- будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення;
- елементів благоустрою, визначених нормативно-правовими актами;
- малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення;
- прибудов;
- стоянок автомобільного та водного транспорту;
- шляхопроводів;
- огорож, будівельних лісів.
7.19. Погоджує проекти, з питань благоустрою, з будівництва, реконструкції та ремонту:
- будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення;
- елементів благоустрою, визначених нормативно-правовими актами;
- малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення;
- прибудов;
- стоянок автомобільного та водного транспорту;
- шляхопроводів.
7.20. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих, капітально відремонтованих об'єктів та елементів благоустрою під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, у тому числі:
- будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення;
- елементів благоустрою, визначених нормативно-правовими актами;
- малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення;
- прибудов;
- стоянок автомобільного та водного транспорту;
- шляхопроводів.
7.21. Забезпечує видачу, подовження та закриття ордерів на виконання будь-яких земляних, монтажних та інших робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням існуючого благоустрою, з подальшим його відновленням, а саме:
- будівництвом, реконструкцією, ремонтом будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення;
- елементів благоустрою, визначених нормативно-правовими актами;
- малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення;
- прибудов;
- стоянок автомобільного та водного транспорту;
- шляхопроводів;
- будівництвом, реконструкцією та ремонтом інженерних підземних комунікацій;
- інших земельних робіт.
7.22. Здійснює контроль за дотриманням термінів виконання робіт за виданими Інспекцією дозволами, ордерами, довідками, погодженнями тощо, шляхом укладання відповідних договорів з підрядною організацією.
7.23. Організує відповідно до чинного законодавства, і в межах своїх повноважень, розгляд справ з адміністративних правопорушень.
Складає протоколи про адміністративні правопорушення зі справ, віднесених законодавством до її компетенції.
7.24. Виявляє самочинно збудовані, не завершені будівництвом:
- будівлі і споруди соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення;
- елементи благоустрою;
- мали архітектурні форми комерційного та некомерційного призначення;
- прибудови;
- стоянки автомобільного та водного транспорту;
- шляхопроводи;
- інженерні підземні комунікації.
Вимагає від юридичних та фізичних осіб припинення зазначених у цьому пункті робіт, до усунення порушень чинного законодавства у сфері благоустрою.
7.25. Утворює комісію з видалення зелених насаджень, затверджує її положення та склад. Приймає рішення за заявами, що надійшли від юридичних та фізичних осіб про видалення зелених насаджень та надає ордери на видалення зелених насаджень у місті.
7.26. Бере участь у роботі міжвідомчих комісій з питань благоустрою.
7.27. Вносить на розгляд Виконкому пропозиції про визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою міста, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту об’єктів та елементів благоустрою.
7.28. Подає проекти нормативних документів про забезпечення суб'єктами господарської діяльності, незалежно від форм власності, благоустрою території, порядку і чистоти в місті; розробляє пропозиції про вдосконалення механізму контролю об'єктів інфраструктури на розгляд Міської ради, Виконкому, Міському голові.
7.29. Бере участь у створенні містобудівного кадастру міста Одеси та його окремих складових.
7.30. Надає в межах своєї компетенції органам місцевої державної виконавчої влади відповідну інформацію у випадках виникнення надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, аварій, катастроф).
7.31. Координує роботу підприємств усіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з проектування, будування, реконструкції, ремонту об’єктів та елементів благоустрою міста.
7.32. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.


8. Інспекція має право:
8.1. Проводити рейди, та перевірки території, об'єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.
8.2. Складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності.
8.3. Залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.
8.4. Надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшені стану території та об'єктів благоустрою м. Одеси.
8.5. Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів. Складати приписи щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів.
8.6. Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об'єктів міста, удосконалення Правил благоустрою території міста Одеси.
8.7. Брати участь, у межах своєї компетенції, у роботі комісій, утворених Міською радою, Виконкомом, виконавчими органами Міської ради, Міським головою.
8.8. Надавати інформацію органам державного контролю відповідно до законодавства.
8.9. Брати участь в обговоренні проектів технічної документації з питань благоустрою, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення, малих архітектурних форм (МАФ), прибудов, шляхопроводів, стоянок автомобільного та водного транспорту і вносити відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
8.10. Подавати до суду позови про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою міста, виявлені порушення законодавства у сфері благоустрою, Правил благоустрою території міста Одеси, рішень Міської ради, Виконкому, розпоряджень Міського голови та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, в межах повноважень та прав, визначених цим положенням.
8.11. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Міської ради, місцевих органів виконавчої влади, територіальних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції.
8.12. Одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на неї завдань.
8.13. Скликати у встановленому порядку наради за своєю компетенцією.
8.14. Набувати інших прав відповідно до законодавства.


9. Інспекція в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Міської ради, органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.


10. Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Міським головою.


11. Начальник Інспекції має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади Міським головою.
11.1. Начальник Інспекції:
11.2. Начальник Інспекції в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Міській раді, підпорядкований Міському голові та Виконкому.
11.3. Компетенція начальника Інспекції.
Начальник Інспекції:
- керує діяльністю Інспекції, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, що на нього покладені та діє від імені Інспекції без доручення;
- вносить на розгляд Міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника, керівних підрозділів та спеціалістів Інспекції;
- представляє Міському голові розроблений проект штатного розкладу Інспекції з розрахунком видатків на її утримання в межах загальної суми видатків на утримання виконавчих органів ради, що затверджується Міською радою;
- визначає функціональні обов’язки працівників Інспекції; сприяє підвищенню їх кваліфікації;
- організує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- в межах своїх повноважень видає накази. Накази начальника Інспекції можуть бути скасовані Міським головою або Виконком;
- в межах своїх повноважень представляє Інспекцію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
- веде особистий прийом громадян;
- здійснює контроль за діяльністю працівників служб з благоустрою виконавчих органів Міської ради, комунальних підприємств;
- в межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки;
- вносить пропозиції Міському голові про призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, та організацій комунальної власності, що належать до його відання;
- відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів, що належать Інспекції;
- є головним розпорядником бюджетних коштів, що виділяються на здійснення заходів з благоустрою міста.
11.4. Разом з начальником Інспекції його апарат складають:
- заступники начальника Інспекції;
- бухгалтери;
- структурні підрозділи Інспекції (відділи, сектори).
11.5. Відділи Інспекції здійснюють надані їм повноваження відповідно до Положень про них. Положення про відділи, затверджуються начальником Інспекції.
11.6. Підпорядкованість відділів Інспекції його заступникам, встановлюється наказом начальника Інспекції.


12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій за компетенцією Інспекції, в Інспекції можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Інспекції.


13. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці службовців та видатки на утримання Інспекції затверджує Міська рада відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».


14. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, інші печатки, бланки.


Секретар ради                                                О.А. ПрокопенкоPage is created: 26.04.2008 11:29
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More