09:43:32   |   11 august 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2160-V от 22.01.2008г.

№2160-V от 22.01.2008г.

Об утверждении городской программы "Равенство" на 2008-2011 годы

Внесено зміни рішеннями Одеської міської ради:
 
 
 
 
 
Рішення
Одеської міської ради
№2160-V від 22.01.2008р.
 
Про затвердження міської програми
«Рівність» на 2008-2011 роки
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», з метою створення у місті Одеса сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичним можливостями, їх соціальної реабілітації та вільного доступу до об’єктів соціального, громадського та житлового призначення,
Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити міську програму «Рівність» на 2008-2011 роки (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.
 Міський голова                                            Е. Гурвіц
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
№2160-IV від 22.01.2008 р.                       
Міська програма «Рівність»
на 2008 – 2011 роки
 
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
Проблеми інвалідності пов’язані з наявністю чисельних соціальних бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя суспільства й повноцінно приймати участь у ньому. Внаслідок цього діти та дорослі живуть в умовах, що ведуть до приниження їх гідності та сегрегації.
Проаналізувавши існуючу ситуацію нами зроблено висновок, що для гідного життя даної категорії людей необхідно створення безбар’єрного середовища.
Відомо, що у значній мірі оточення обумовлює вплив дефекту або інвалідності на повсякденне життя людини. Людина неповноцінна, якщо вона позбавлена можливостей, звичайних у суспільстві й потрібних з точки зору основних елементів життя, включаючи сімейне життя, освіту, зайнятість, житло, фінансову й особисту безпеку, участь у соціальних чи політичних групах, релігійну діяльність, інтимні й статеві відношення, доступ до всіх видів громадського обслуговування, вільне переміщення та загальний образ щоденного життя.
На сьогоднішній день у місті Одесі мешкає понад 49000 дорослих та близько 2000 дітей інвалідів різних нозологій.
З них багато інвалідів позбавлені можливості активно приймати участь у житті суспільства у силу таких фізичних бар’єрів, як: дверні отвори, надто вузькі для інвалідних візків сходинки на підходах до будівель, по яким неможливо піднятися, незручно розташовані телефони й вимикачі, санітарне обладнання, яким неможливо користуватися. Для полегшення життя інвалідів, необхідно устаткувати всі будівлі та споруди соціального, громадського та житлового призначення спеціальними пристроями.
 
Мета програми 
Мета програми - забезпечення реалізації державної політики соціальної захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями для:
o     створення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціального, громадського та житлового призначення;
o     соціальна реабілітація шляхом створення безбар’єрного середовища, яке надасть можливість інвалідам приймати повноцінну участь у всіх сферах суспільного, культурного життя та допоможе їм працевлаштуватися.
 
Законодавчі підстави та обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 
Програма «Рівність» розроблена відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», ст.ст. 31, 32, 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та спрямована на виконання завдань зі створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, визначених:
- Указом Президента України від 02 грудня 2002 року № 1112 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю»;
-  Указом Президента України від 01 червня 2005 р. № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;
-  Указом Президента України від 18 грудня 2007 р. № 1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”;
-  постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 863 «Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення»;
-     рішенням Одеської обласної ради від 01.11.2003 р. № 257-IV “Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення”;
-     рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.08.2001р.
 № 556 “Про затвердження “Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року” зі змінами та доповненнями від 22.08.2007р. № 906;
-    розпорядженням Одеського міського голови від 12.09.2005 р. № 1064-01р “Про заходи стосовно безперешкодного доступу інвалідів у приміщення торгівельно-побутового призначення”;
-    розпорядженням Одеського міського голови від 27.09.2005 р. № 1199-01р “Про заходи стосовно безперешкодного доступу інвалідів у приміщення соціально-культурного призначення”;
-     розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 р. № 444-р “Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”;
-    рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007р. № 1133-V «Про затвердження Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси».
Вищеназвані законодавчі акти вимагають створення умов рівного доступу до всіх сфер життєдіяльності.
          В рамках цієї Програми передбачається:
-  налагодження  системи  громадського контролю за  проектуванням та будівництвом об’єктів соціальної сфери та житла, вулично-шляхової, пішохідної  та  вело-візкової  мережі міста, розміщенням малих архітектурних
форм та об’єктів зовнішньої реклами, тощо, - це повинно забезпечити створення нових і реконструкцію діючих об’єктів з урахуванням вимог доступності для інвалідів;
-  подальше вивчення стану формування безбар’єрного середовища міста за розробленою методологією та методою, яка має забезпечити прозорість та ефективність використання коштів у подальшому;
-  улаштування пандусів, перил та підйомних пристроїв на об’єктах громадського, соціального та житлового призначення за кошти міського бюджету, та на інших об’єктах за рахунок залучених коштів; обладнання світлофорів мовними приладами, та інші заходи, що покращать умови доступу для інвалідів;
- створення станції технічного огляду та обслуговування автотранспорту, який є засобом протезування;
-  сприяння обслуговуванню інвалідів шляхом надання послуг з їх транспортування;
-    обладнання місць для відпочинку інвалідів на міських пляжах;
-    соціальна реабілітація та зайнятість.
 
Строки та етапи виконання програми   
Початок дії програми: 01 січня 2008 року.
Закінчення дії програми: 31 грудня 2011 року.

 

ПЕРЕЛІК
заходів і завдань програми на 2008 - 2011 роки 

 

1. Здійснення громадського контролю
 
        1.1. Надавати інформацію управлінню соціального захисту населення та праці Одеської міської ради щодо дотримання спеціальних нормативів у проектній документації, що була розглянута та узгоджена, або перебуває на розгляді в управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (стосовно великих житлових споруд та об’єктів соціального призначення).
        Щоквартально, при
        необхідності,
        по запиту
 
           Управління архітектури та
           містобудування Одеської міської ради
 
        1.2. Надавати управлінню соціального захисту населення та праці Одеської міської ради перелік об’єктів, які підготовлені до введення в експлуатацію.
      
        Щомісячно
           Районні адміністрації Одеської міської
           ради, управління архітектури та
           містобудування Одеської міської ради
 
        1.3. Розробка та затвердження Положення про проведення обстеження об’єктів громадської, соціальної, житлової інфраструктури на предмет відповідності нормативним вимогам у частині забезпечення безперешкодного доступу до них інвалідів.
      
        До 01.03.2008р.
           Управління соціального захисту
           населення та праці Одеської міської ради
 
        1.4. Надавати можливість представникам управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради приймати участь у роботі комісій з правом дорадчого голосу при прийомі в експлуатацію великих житлових споруд та об’єктів соціального і громадського призначення.
        За запитом управління
        соціального захисту
        населення та праці
        Одеської міської ради
 
             Управління архітектури та
             містобудування Одеської міської ради,
              районні адміністрації
             Одеської міської ради
        1.5. Інформувати громадські інвалідні організації та профільні депутатські комісії Одеської міської ради щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
       
        Щоквартально
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
       1.6. Проводити перевірки із залученням представників громадських організацій інвалідів щодо виконання існуючих нормативних актів, з питань:
 
             1.6.1. В об’єктах, які підготовлені до введення в експлуатацію
            
 
 
             Щомісячно
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської
            ради, районні адміністрації Одеської
            міської ради, інспекція з благоустрою
            міста Одеської міської ради, управління
           архітектури та містобудування
           Одеської міської ради
 
             1.6.2. Створення умов для навчання (за відсутності протипоказань)
дітей-інвалідів у неспеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах
           
            Постійно
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської
            ради, районні адміністрації Одеської
            міської ради
 
             1.6.3. Виділення спеціальних місць для паркування автотранспорту,
який є засобом протезування
  
 
    Щоквартально
 
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської
            ради, районні адміністрації Одеської
            міської ради, управління транспортного
            комплексу міста Одеської міської ради,
            ДАІ м. Одеси (за згодою)
 
             1.6.4. Дотримання проектної документації при благоустрої прилеглої території об’єктів громадського та житлового призначення (малі архітектурні форми).
             
             Щоквартально
             Інспекція з благоустрою міста Одеської
             міської ради
 
            1.6.5. Розміщення об’єктів зовнішньої реклами
  
 Щоквартально
 
            Бюро естетики міського середовища та
            зовнішньої реклами Одеської міської
            ради
 
            1.6.6. Розміщення стоянок автомобілів, зупинок міського транспорту,
кіосків та об’єктів виносної торгівлі, розташованих у місцях пересування людей
            
 
            Щоквартально
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської
            ради, районні адміністрації Одеської
            міської ради, управління транспортного
            комплексу міста Одеської міської ради,
            управління розвитку споживчого ринка
            та захисту прав споживачів Одеської
            міської ради, ДАІ м. Одеси (за згодою)
 
              1.6.7. Надання звукової та візуальної інформації о зупинках при
роботі міського транспорту
           
              Постійно
 
           Постійна комісія Одеської міської ради з
           соціальної політики та праці,
           громадські організації інвалідів
 
        1.7. Інформувати профільні депутатські комісії та виконавчі органи Одеської міської ради, громадські організації інвалідів про виявлені порушення та недоліки, а також про заходи з їх усунення.
  
        Щоквартально
 
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
        1.8. Створити при Одеському міському голові комітет забезпечення умов доступності для маломобільних верств населення.
 
        До 01.03.2008 року
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
2. Вивчення стану формування безбар’єрного середовища
 
         2.1. Поповнення матеріально-технічної бази управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради.
       
         Щорічно
 
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
         2.2. Проведення щорічного конкурсу серед об’єктів громадського, соціального та житлового призначення щодо створення найліпших умов безбар’єрності для маломобільних груп населення.
 
         Щорічно
 
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
         2.3. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду створення безбар’єрного середовища для інвалідів усіх нозологій.
 
         Щорічно
 
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
         2.4. Проведення семінарів, конференцій, круглих столів щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями всіх нозологій.
   
         Щорічно
 
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
          2.5. Проведення моніторингу додержання організаціями, підприємствами та установами незалежно від форм власності встановлених нормативних вимог у частині доступу інвалідів до об’єктів.
        
         Щорічно
 
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
          2.6. Аналіз виконання діючих нормативно-правових документів у
м. Одеси в частині вимог по забезпеченню доступності середовища життєдіяльності для інвалідів.
 
         Щорічно
 
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
          2.7. Розробка підпрограми створення станції технічного огляду та обслуговування автотранспорту, який є засобом протезування.
 
          2008р.
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради
 
3. Заходи щодо покращення інфраструктури міста
 
          3.1. Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями на об’єктах соціального та громадського призначення. Установка пандусів та поручнів (Додаток 1).
          Щорічно
             Виконавчі органи Одеської міської ради
 
         3.2. Упровадження пілотного проекту щодо створення умов доступності шляхом установки пандусів та поручнів для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках комунальної власності (Додаток 2).
 
 
 
         2008-2011рр.
             Київська районна адміністрація
             Одеської міської ради, Малиновська
             районна адміністрація Одеської міської
             ради, Приморська районна адміністрація
             Одеської міської ради, Суворовська
             районна адміністрація Одеської міської
             ради
 
        3.3. Придбання підйомних пристроїв для створення умов доступності.
 
        Щорічно
            Управління соціального захисту
            населення та праці Одеської міської ради           
 
        3.4. Оснащення та установка сучасних технічних засобів й пристосувань, спеціальних знаків на перехрестях вулиць, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту для інвалідів:
 
          3.4.1. Здійснювати закупівлю на тендерній основі сертифікованих мовних акустичних приладів для світлофорів
         
          Щорічно
 
             Управління дорожнього господарства
             Одеської міської ради
 
          3.4.2. Здійснювати обладнання мовними акустичними приладами діючі світлофори (Додаток 3).
          Щорічно
 
              Управління дорожнього господарства
              Одеської міської ради
              (комунальне підприємство СМЕП)
 
          3.5. Забезпечити в установленому порядку питання щодо виділення спеціальних місць для безкоштовного паркування транспорту, який є засобом протезування, у місцях платного паркування транспортних засобів – не менше 10 відсотків загальної кількості місць (з позначенням їх відповідними дорожніми знаками та розмітками - піктограмами).
 
          01.03.2008р.
 
              Районні адміністрації Одеської міської
              ради, управління транспортного
              комплексу міста Одеської міської ради
 
          3.6. Обладнати місця для відпочинку інвалідів на міських пляжах.
         
          Щорічно
          до початку
          курортного сезону
               Районні адміністрації Одеської міської
              ради, управління інженерного захисту
              території міста та розвитку узбережжя
              Одеської міської ради
 
          3.7. Зобов’язати власників об’єктів, які надають офтальмологічні послуги населенню, встановити спеціальний пізнавальний пристрій для осіб з порушенням зору.
 
 
          Постійно
              Управління розвитку споживчого ринка
              та захисту прав споживачів Одеської
              міської ради, управління соціального
              захисту населення та праці
              Одеської міської ради
 
4. Інформаційна підтримка реалізації Програми
 
          4.1. Для поширення інформаційного простору створити програми прямого ефіру на базі однієї з місцевих ТРК, що висвітлює проблеми інвалідів та їх вирішення органами місцевого самоврядування.
 
         Щорічно
Управління соціального захисту
       населення та праці Одеської міської
              ради
 
5. Пристосування міського транспорту до потреб інвалідів
 
         5.1. Доводити до відома громадян міста розклад руху автобусів, обладнаних спеціальним пристроєм для перевезення інвалідів на візках.
 
 
        Щоквартально
             Управління транспортного комплексу
              міста Одеської міської ради,
              управління інформації Одеської
              міської ради, газети «Одеський
              вестник» та «Думська площа»
 
         5.2. Зобов’язати власників підприємств-перевізників дообладнати транспорт засобами інформування пасажирів з вадами зору та слуху.
     
        Щорічно
              Управління транспортного комплексу
              міста Одеської міської ради
 
         5.3. Організувати перевезення інвалідів, у тому числі інвалідів війни, із залученням усіх автопідприємств міста, які у своєму парку налічують транспорт, пристосований для перевезення інвалідів на візках.
 
        Щорічно
             Управління соціального захисту
             населення та праці Одеської міської
             ради, управління транспортного
             комплексу міста Одеської міської ради
 
         5.4. На основі розробленої програми «Інватаксі» закупити 1 сертифікований автобус, обладнаний спеціальним пристроєм для перевезення інвалідів на візках.
 
         2008 рік
             Управління транспортного комплексу
             міста Одеської міської ради
 
6. Соціальна реабілітація та зайнятість
 
         6.1. Забезпечити комп’ютерною та офісною технікою інвалідів для їх професіонального навчання та працевлаштування
        
         2008 - 2009 роки
Управління соціального захисту
              населення та праці
              Одеської міської ради

 

 
 

 Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Контроль за виконанням програми здійснюють постійна комісія Одеської міської ради з соціальної політики та праці, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, громадські організації інвалідів.

Очікувані кінцеві результати виконання програми

Пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, поліпшення умов їх життєдіяльності, у тому числі лікування, навчання, працевлаштування, заняття спортом, відпочинку та спілкування з державними й місцевими органами влади.

Секретар ради О.А. Прокопенко

 

Додаток 1

до міської програми 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (2008 рік) 

 

п/п
Назва закладу
Адреса розташування
Обладнання
Пан
дуси (шт.)
По
руч
ні (шт.)
1
2
3
4
5
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
1.
КУ «Міська клінічна
лікарня № 4»
вул. Ольгіївська,4
2
4
2.
КУ «Міська лікарня № 5»
вул. Троїцька, 38
3
6
3.
КУ «Міська клінічна
лікарня № 10»
вул. Мар. Малиновського, 61
3
10
4.
КУ «Міська клінічна
лікарня № 1 імені
академіка Б.Я. Резніка» (ДЛЦД)
вул. Дворянська,10
--
2
5.
КУ «Пологовий будинок № 2»
вул. Старопортофранківська, 24
2
6
6.
Жіноча консультація КУ «Пологовий будинок № 7»
Люстдорфська дорога, 170
1
2
7.
Філія КУ «Дитяча міська поліклініки № 3»
вул. Коблевська, 14/16
1
2
8.
КУ «Дитяча міська
поліклініка № 4»
вул. Маршала Говорова, 26
2
4
9.
КУ «Дитяча міська
поліклініка № 5»
вул. Ген. Петрова,80
------
2
10.
КУ «Міська поліклініка № 28»
20-й км Старокиївської дор.
2
4
11.
КУ «Міська стоматологічна поліклініка № 1»
вул. Сегедська,1
1
2
12.
КУ «Міська стоматологічна поліклініка № 3»
Люстдорфська дорога, 86а
1
2
13.
КУ «Міська стоматологічна поліклініка № 6»
вул. Вільямса, 46/2
1
2
14.
КУ «Міська інфекційна клінічна лікарня»
вул. Пастера, 5/7
2
12
15.
КУ «Протитуберкульозний диспансер№2»
вул. Преображенська,37
1
2
16.
КУ «Міська поліклініка №1»
вул. Болгарська,38
-
2
17.
Установа комунальної власності територіальної громади
м. Одеси «Одеський міський спеціалізований будинок
дитини № 1»
пров. Маячний, 3
3
8
18.
Міська Туберкульозна
лікарня № 1
вул. Крупська, 17
2
4
19.
Філія  КУ «Міська
поліклініка № 20»
вул. Ушакова, 9
1
2
Всього
28
78
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
20.
КП ЖКС «Північне»
(Ділянка № 2)
вул. Марсельська, 5
1
2
21.
КП ЖКС «Північне»
(Ділянка № 5)
вул. Добровольського, 148а
1
2
22.
КП ЖКС «Північне»
(Ділянка № 7)
вул. Кап. Кузнєцова,108
1
2
23.
КП ЖКС «Північне»
(Ділянка № 8)
вул. Ростовська, 6
1
2
24.
КП ЖКС «Пересипський»
(Ділянка № 3)
вул. Чорноморського козацтва,167
1
2
Всього
5
10
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради
25.
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради
вул. Мясоєдівська,13
1
2
Всього
1
2
РАЗОМ
34
90

 

 
Додаток 3
до міської програми
Перелік перехресть, на яких необхідно встановити мовні акустичні прилади на діючі світлофори (2008 рік)
1. пр. Добровольського – Миколаївська дор. – Южна дор.;
2. пр. Добровольського – вул. Академіка Заболотного;
3. пр. Добровольського – вул. Затонського;
4. пр. Добровольського – вул. Генерала Бочарова;
5. пр. Добровольського – вул. Марсельська;
6. вул. Чорноморського Козацтва – Миколаївська дор. –
вул. Отамана Головатого;
7. вул. Чорноморського Козацтва – вул. Одарія;
8. вул. Отамана Головатого – вул. Одарія;
9. вул. Приморська – узвіз Марінеску;
10. узвіз Червонослобідський – вул. Балківська – узвіз Ольгіївський;
11. вул. Варненська – вул. Генерала Петрова;
12. вул. Варненська – вул. 25 Чапаївської див.;
13. вул. Академіка Філатова – вул. Космонавтів;
14. пл. Дерев’янко;
15. пл. Незалежності;
16. вул. Преображенська – вул. Мала Арнаутська;
17. вул. Преображенська – вул. Велика Арнаутська;
18. Тираспольська площа;
19. вул. Канатна – вул. Мала Арнаутська;
20. вул. Канатна – вул. Велика Арнаутська;
21. вул. Преображенська – вул. Успенська;
22. вул. Канатна – вул. Успенська;
23. вул. Рішельєвська – вул. Велика Арнаутська;
24. вул. Рішельєвська – вул. Успенська;
25. вул. Рішельєвська – вул. Базарна;
26. вул. Рішельєвська – вул. Мала Арнаутська;
27. вул. Преображенська – вул. Базарна;
28. пр. Шевченка – пр. Гагаріна;
29. 5 ст. Великого Фонтану;
30. 1 ст. Чорноморської дор.;
31. пл. Толбухіна;
32. вул. Космонавта Комарова – вул. 25 Чапаївської див.;
33. вул. Сегедська – пр. Гагаріна;
34. вул. Середньофонтанська – вул. Краснова – Фонтанська дор. – пр. Гагаріна;
35. вул. Пантелеймонівська – вул. Єкатерининська;
36. вул. Єкатерининська – вул. Мала Арнаутська;
37. вул. Єкатерининська – вул. Велика Арнаутська;
38. вул. Єкатерининська – вул. Базарна;
39. вул. Академіка Філатова – вул. Гайдара;
40. вул. Валентини Терешкової – вул. Іцхака Рабина;
41. вул. Балківська – вул. Розкидайлівська;
42. вул. Балківська – вул. Дальницька;
43. вул. Балківська – вул. Бабеля;
44. вул. Балківська (Автовокзал);
45. вул. Прохорівська – вул. Степова – вул. Дальницька;
46. вул. Степова – вул. Мельницька;
47. вул. Богдана Хмельницького – вул. Запорізька;
48. пр. Шевченка – вул. Армійська;
49. вул. Сегедська – вул. Армійська;
50. вул. Левітана – Люстдорфська дор.;
51. Люстдорфська дор. – вул. Костанді;
52. вул. Разумовська (Автовокзал);
53. вул. Прохорівська – вул. Мечнікова;
54. вул. Прохорівська – Банний пров.;
55. вул. Разумовська – вул. Скісна.Page is created: 08.02.2008 11:50
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More