/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2059-V от 21.12.2007

№2059-V от 21.12.2007

О внесении изменений в Городскую целевую программу "Энергосбережение в г. Одессе на 2007-2010 годы", утвержденную решением Одесского горсовета № 594-V от 30.11.06 г.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2059-V від 21.12.2007

Про внесення змін до Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", затвердженої рішенням Одеської міської ради № 594-V від 30.11.06 р.


Відповідно до п.п. 22 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про енергозбереження", Постанови Верховної Ради України від 24.12.99р. № 1359-IV "Про концепцію сталого розвитку населених пунктів", беручи до уваги необхідність уточнення назв пунктів Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та коштів бюджету міста, спрямованих на реалізацію Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Міської цільової програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки", затвердженої рішенням Одеської міської ради № 594-V від 30.11.06 p., а саме:
1.1. Пункти 5, 6,11.1 викласти в новій редакції (додається).


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з розвитку паливно-енергетичного комплексу.


Міський голова                                               Е. Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2059-V від 21.12.2007


6.2 Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики


Заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики м. Одеси


Таблиця 6.3

Назва заходу
Замовник
Джерела фінансування
Приблизний обсяг
фінансування
(тис. грн.грн.)
Очікуваний результат
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.
Заміщення потужності котельні НІСЛ за рахунок будівництва теплотраси з використанням попередньо ізольованих труб  426mm L 222 m (підземна)
0325mm L 250 m (підземна)
325mm L 490 m (надземна)
219mm L 205 m (підземна) та приєднання до ВАТ "Одеська ТЕЦ",
у тому числі:
1) закупівля необхідних матеріалів та обладнання для будівництва теплотраси
2) будівництво теплотраси
УЖКГ і ПЕК
Бюджет
м. Одеси, госпспосіб
3 950
 
 
 
Зменшення питомих витрат енергоресурсів на виробництво теплової енергії
6.
Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво котельні "Бугаївка"
УЖКГіПЕК
Бюджет
м. Одеси
 
4 956
 
 
Скорочення втрат при транспортуванні, підвищення ККД вироблення теплової енергії 280 тис. м3, 140 тис. кВт год, разом 380т.у.п.
11.1
Районна котельня "Північна-1" м. Одеса –реконструкція
УЖКГ і ПЕК
Всього
 
у т.ч.
Бюджет
м. Одеси
 
державний бюджет
3808,4
 
 
761,7
 
 
3046,7
 
 
 
Економія паливно-енергетичних ресурсів

Секретар ради                              О.А. ПрокопенкоPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
05.01.2008 15:16

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/11937/