/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 1753-V от 05.10.2007

№ 1753-V от 05.10.2007

О внесении изменений и дополнений в Положение о постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, утвержденного решением Одесского горсовета от 30.11.2006г. № 575-V

Рішення
Одеської міської ради
№ 1753-V від 05.10.2007

Про внесення змін та доповнень до Положення про постійну комісію

Одеської міської ради з комунальної власності,

затвердженого рішенням Одеської міської ради від 30.11.2006 року № 575-V


Відповідно до статей 25, 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Регламенту Одеської міської ради V скликання, Положення про постійні комісії Одеської міської ради V скликання, Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни та доповнення до Положення про постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності (далі Положення):
1.1. назву розділу 3 Положення викласти у редакції "Організація та порядок роботи комісії";


1.2. доповнити розділ 3 Положення текстом такого змісту:
"Організація роботи комісії покладається на голову комісії.
До повноважень голови комісії належить:
- координація діяльності комісії;
- ведення засідання комісії;
- внесення пропозицій до плану роботи комісії;
- представництво комісії при взаємодії с міським головою, секретарем міської ради, іншими постійними комісіями, депутатськими групами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями;
- підписання протоколу засідання комісії;
- організація виконання протокольних доручень комісії сесії Одеської міської ради;
- доручення заступнику комісії виконання покладених обов'язків на період відсутності або неможливості виконувати покладених обов'язків;
- вирішення інших питань, віднесених до його компетенції відповідно з Положенням "Про постійні комісії Одеської міської ради V скликання".
У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати покладені обов'язки його функції покладаються на заступника голови комісії".


1.3. Пункти 3.1, 3.2, 3.3. вважати пунктами 3.2, 3.3., 3.4. відповідно.


1.4. Пункт 3.2. доповнити абзацом змісту:
"Після прийняття рекомендацій комісії про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню у поточному році, з метою ефективного містобудівного планування, комісія інформує управління архітектури та містобудування та управління земельних ресурсів Одеської міської ради про прийнятий перелік вказаних об'єктів. У разі наявності зауважень вказаних управлінь, при необхідності комісія може повторно розглядати та приймати рішення щодо конкретних об'єктів".


1.5. Доповнити розділ 2 Положення "Функціональна спрямованість комісії" абзацом такого змісту:
"- виконує поточний моніторинг та аналіз експертних оцінок приміщень, внесених до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації та відчуженню. У разі прийняття комісією висновків про недоцільність приватизації або відчуження конкретних об'єктів комунальної власності за цінами, визначеним незалежною експертною оцінкою, виносить на розгляд Одеської міської ради проекти рішень про виключення їх з переліку об'єктів, що підлягають приватизації та відчуженню".


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з комунальної власності.Міський голова                                          Е. ГурвіцPage is created:

Published on a site:

Full address of the page:
13.10.2007 10:52

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/acts/council/10443/