12:06:27   |   30 november 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 2733-VII від 14.12.2017 р.

№ 2733-VII від 14.12.2017 р.

Про бюджет міста Одеси на 2018 рік /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням міськради № 4190-VII від 30.01.2019 р.
Внесено зміни рішенням міськради № 3990-VII від 12.12.2018 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 3810-VII від 31.10.2018 р.
Внесено зміни рішенням міськради № 3605-VII від 19.09.2018 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 3460-VII від 18.07.2018 р.
Внесено зміни рішенням міськради № 3307-VII від 06.06.2018 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 3175-VII від 25.04.2018 р.
Внесено зміни рішенням міськради № 2890-VII від 16.02.2018 р. 

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 2733-VII від 14.12.2017 р.


Про бюджет міста Одеси на 2018 рік


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Визначити на 2018 рік:
- доходи бюджету міста Одеси у сумі 8 810 531,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – у сумі 8 294 256,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – у сумі 516 275,4 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку – у сумі 275 000,0 тис. гривень, згідно з додатками 1, 2 до цього рішення;
- граничний обсяг профіциту бюджету міста Одеси у сумі 1 833 255,422 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг профіциту загального фонду бюджету міста Одеси – у сумі 1 725 000,0 тис. гривень та граничний обсяг профіциту спеціального фонду бюджету міста Одеси – у сумі 108 255,422 тис. гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
- граничний обсяг дефіциту спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 2 162 439,346 тис. гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
- видатки бюджету міста Одеси у сумі 9 028 282,224 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – у сумі 6 569 231,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – у сумі 2 459 050,724 тис. гривень, згідно з додатками 4, 5 до цього рішення;
- повернення кредитів до бюджету міста Одеси у сумі 480,0 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду бюджету міста Одеси - у сумі 300,0 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Одеси - у сумі 180,0 тис. гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення;
- надання кредитів з бюджету міста Одеси у сумі 111 913,6 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Одеси - у сумі 325,0 тис. гривень та надання кредитів зі спеціального фонду бюджету міста Одеси - у сумі 111 588,6 тис. гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Одеси у сумі 2 000,0 тис. гривень.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 до цього рішення.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 8 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету міста Одеси у сумі 30 000,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду бюджету міста Одеси на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти іншим бюджетам;
- інші, визначені законодавством.

7. Затвердити в складі витрат бюджету міста Одеси кошти на реалізацію міських цільових та комплексних програм, затверджених Одеською міською радою, згідно з додатком 9 до цього рішення.

8. Визначити граничний обсяг місцевого боргу бюджету міста Одеси станом на 31 грудня 2018 року у сумі 902 183,924 тис. гривень.

9. Установити, що у бюджеті міста Одеси на 2018 рік у повному обсязі визначені витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу за місцевими запозиченнями, платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань міста Одеси.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів Одеської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Одеси, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Одеси на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
- 100 відсотків плати за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- відсотки за користування кредитом, отриманим ТОВ «Інфокс» згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;
- 100 відсотків плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси;
- 100 відсотків коштів відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у місті Одесі, що підлягають сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі;
- інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету міста Одеси;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першої статті 15 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також повернення поворотної фінансової допомоги суб’єктами малого і середнього підприємництва.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною першої статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету міста Одеси, крім власних надходжень бюджетних установ.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що у 2018 році всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, зараховуються:
- суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби та розташовані на території м. Одеси, на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області районів міста та в повному обсязі зараховуються до доходів бюджету міста Одеси;
- суб’єктами підприємницької діяльності, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби та розташовані на території м. Одеси (крім збору за місця для паркування транспортних засобів, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджету міста Одеси), на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси.

16. Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному обсязі за видами енергоносіїв у розрізі постачальників по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень, затверджених за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», та у тижневий термін надати ці дані для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради.
Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про погодження лімітів споживання електричної та теплової енергії, водопостачання, водовідведення, природного газу та інших видів енергоносіїв у 2018 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств-енергопостачальників встановлені ліміти споживання електричної та теплової енергії, водопостачання, водовідведення, природного газу та інших видів енергоносіїв.

17. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядники бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якого прострочення заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

18. Встановити, що видатки бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Одеси та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).

19. Розпорядникам коштів забезпечити в першочерговому порядку проведення розрахунків по оплаті праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв’язку та інших видів енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами.

20. Установити, що у бюджеті міста Одеси враховані витрати на:
- надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» у сумі 10 381,4 тис. гривень (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» у сумі 3 600,0 тис. гривень (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Одеси (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення вакцинопрофілактики (головні розпорядники бюджетних коштів – департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- заходи з ліквідації снігових заметів та ожеледиці (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 3 119,7 тис. гривень (головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Агентство програм розвитку Одеси» в сумі 97 954,1 тис. гривень для забезпечення виконання зобов’язань по проекту «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент економічного розвитку Одеської міської ради);
- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі 111 408,6 тис. гривень (проекти «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» – у сумі 97 954,1 тис. гривень та «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» – у сумі 13 454,5 тис. гривень) (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради);
- створення місцевого матеріального резерву міста Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (головні розпорядники бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам згідно з додатком 10 до цього рішення у разі надання ними до департаменту фінансів Одеської міської ради інформації про дотримання вимог та приписів Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» або віднесення передбаченої ними підтримки до числа такої, на яку не поширюється дія відповідного закону.

21. Встановити, що за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність працівників у межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради, якщо інше не передбачено законодавством України.

22. Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, та розпорядникам нижчого рівня, які належать до сфери управління зазначених головних розпорядників, укладати багатосторонні (три- і більше) договори з постачальниками товарів та послуг відповідно до схеми (порядку) фінансування установ та закладів відповідної галузі, затвердженої розпорядженням міського голови.

23. Дозволити департаменту міського господарства Одеської міської ради та комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло», департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та комунальному підприємству «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» укладати тристоронні договори на постачання електричної енергії з публічним акціонерним товариством «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго».

24. Встановити, що плани використання бюджетних коштів та зміни до них по комунальним підприємствам погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради.

25. Встановити, що видатки на функціонування бюджетних установ, які створюються (реорганізовуються), здійснюються після їх державної реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.

26. Установити, що кошти за оренду майна, яке знаходиться в комунальній власності та яке передається в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені Податковим кодексом України.

27. Установити, що в разі, коли орендодавцем нерухомого майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, кошти за оренду майна, сумарна площа, якого на одне комунальне підприємство не перевищує 200 кв.м. є джерелом доходів відповідних комунальних підприємств та використовуються на поповнення власних обігових коштів.
Кошти за оренду майна, яке знаходиться на балансі бюджетних установ, організацій, сумарна площа якого на одну установу, організацію не перевищує 200 кв.м. є джерелом власних надходжень відповідних бюджетних установ, організацій.
Установити, що у разі коли сумарна площа нерухомого майна, яке передається в оренду перевищує 200 кв.м., договори оренди укладаються департаментом комунальної власності Одеської міської ради, та орендні платежі розподіляються орендарем у наступному порядку:
1) у разі, якщо балансоутримувачем є комунальні підприємствам, засновником яких виступає Одеська міська рада, крім КП «Міжнародний аеропорт Одеса», (орендодавець-департамент комунальної власності Одеської міської ради):
- 95 відсотків коштів за оренду майна, включаючи ПДВ, які є джерелом доходів відповідних комунальних підприємств та використовуються на поповнення власних обігових коштів, орендар перераховує на рахунок комунального підприємства- балансоутримувача;
- 5 відсотків, включаючи ПДВ, перераховуються орендарем на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м.Одесі Одеської області, в порядку, визначеному п.26 даного рішення;
2) у разі, якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса» ( орендодавцем – департамент комунальної власності Одеської міської ради):
- 50 відсотків коштів, включаючи ПДВ, які є джерелом доходів комунального підприємства та використовуються на поповнення власних обігових коштів, орендар перераховує на рахунок комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса»;
- 50 відсотків, включаючи ПДВ, перераховується орендарем на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м.Одесі Одеської області, в порядку, визначеному п.26 даного рішення;
3) у разі, якщо балансоутримувачами є бюджетні установи, організації (орендодавець-департамент комунальної власності Одеської міської ради) 100 відсотків орендної плати, включаючи ПДВ, перераховуються орендарями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м.Одесі Одеської області, в порядку, визначеному п.26 даного рішення.

 
28. Установити, що 100 відсотків плати за оренду окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на всій території міста Одеси та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунки управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, відкриті в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради перераховують кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

29. Установити, що плата за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, перераховується користувачами на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

30. Установити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів зі щебеню, що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, а також плата за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

31. Установити, що плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси (без ПДВ), сплачується користувачами до бюджету міста Одеси на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

32. Установити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження в інший спосіб майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, є джерелом доходів бюджету розвитку міста Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департаментом комунальної власності Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховуються на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 3-х календарних днів місяця, наступного за звітним, у межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

33. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Одеси здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради та комунальними підприємствами, утвореними Одеською міською радою, згідно з додатком 11 до цього рішення.

34. Створити дорожній фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 12).

35. Створити цільовий фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 13).

36. Установити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Одеси на 2018 рік без урахування міжбюджетних трансфертів не менше ніж на 5 відсотків за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Одеси в частині бюджету розвитку зміни до бюджету міста Одеси на 2018 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.

37. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2018 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 36 цього рішення.

38. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2018 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою.

39. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за рішенням Одеської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Одеською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду за попереднім погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Прикінцеві положення

 

40. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

41. Додатки 1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

42. Привести розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність до рішення Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік».

43. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                                  Г. Труханов

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯPage is created: 19.12.2017 17:47
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More