20:10:51   |   22 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №990 от 22.08.2007г.

№990 от 22.08.2007г.

О внесении изменений в План деятельности исполкома Одесского горсовета по подготовке проектов регуляторных актов на 2007 год

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№990 від 22.08.2007р.

Про внесення змін до Плану діяльності

 виконавчого комітету Одеської міської ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою планування діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Одеси, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.12.2006р. №859:
1.1. Виключити п. 1 Плану діяльності виконавчого комітету діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік.
1.2. Викласти п. 5 Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік у наступній редакції:

 

№ п/п
Вид та назва
Цілі прийняття регуляторного акта
Назва відповідального підрозділу
Строк підготовки
5.
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про затвердження Порядку розміщення  зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції"
Впорядкування відносин, виникаючих у сфері розміщення зовнішньої реклами в місті з урахуванням реалій сьогодення, створення конкурентного середовища в області розвитку зовнішньої реклами, збереження цілісності сприйняття пам’яток архітектури та містобудування
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради
IV-ий квартал 2007 року

 

2. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                         Е. Гурвіц

Керуюча справами                  Т. ЄршоваPage is created: 28.08.2007 09:28
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More