21:09:44   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №236 від 21.06.2012 р.

№236 від 21.06.2012 р.

Про створення комісії з питань захисту прав дітей у м. Одесі /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням виконкому № 394 від 27.09.2018 р.

 

Внесено зміни рішенням виконкому № 495 від 28.12.2017 р.

Внесено зміни рішенням виконкому №365 від 24.11.2016р.

Внесено зміни рішенням виконкому  №59 від 31.03.2016р
Внесено зміни рішенням виконкому  №260 від 30.10.2013р.
Внесено зміни рішенням виконкому 
№173 від 25.04.2013р.

Внесено зміни рішенням виконкому  №363 від 29.08.2012р.

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№236 від 21.06.2012р. 

 

 

Про створення комісії з питань
захисту прав дітей у м. Одесі


Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про охорону дитинства», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з питань захисту прав дітей у м. Одесі та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дітей у м. Одесі (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.Міський голова О. Костусєв

Керуюча справами Т. Герасименко

 

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 21.06.2012
№236
 
Склад
комісії з питань захисту прав дітей у м. Одесі
 

 

Павлова
Олена Олегівна
 
- голова комісії, заступник міського голови;
Носов 
Владислав Валерійович
- заступник голови комісії,
заступник начальника – начальник відділу соціального захисту дітей, роботи з сім’ями та дитячими будинками сімейного типу служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
Якименко
Людмила Анатоліївна
 
- секретар комісії, заступник начальника – начальник відділу державних та сімейних форм влаштування служби у справах дітей Одеської міської ради.
 
Члени комісії:
 
Бєланов
Ігор Іванович
 
 
- начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;
Гайдаржи
Юлія Ігорівна
- директор Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою);
 
Етнарович
Олег Володимирович
- голова постійної  комісії Одеської міської ради у справах  молоді та спорту (за згодою);
 
Капуляк
Віталій Петрович
- начальник ВКМСД ГУМВС України в Одеській області (за згодою);
 
Китайська
Олена Петрівна
- директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 
Козловський
Олександр Маркович
- перший заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 
Ліванець
Олександр Володимирович
 
- начальник Одеського міського управління юстиції (за згодою);
Поліш 
Олександр Васильович
- старший помічник прокурора                     міста Одеси (за згодою);
 
Табакова
Олена В’ячеславівна
 
- заступник начальника служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
Шпак
Ігор Вікторович
- начальник управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
 
Шупарський
Валерій Степанович
- начальник управління освіти та науки Одеської міської ради.

 

Керуюча справами                                                               Т. Герасименко

 

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 21.06.2012
№236
 
 
Положення
про комісію з питань захисту прав дітей у м. Одесі

1. Комісія з питань захисту прав дітей у м. Одесі (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Одеської міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», «Про соціальні послуги», «Про попередження насильства в сім'ї», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, спільним наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 р. № 983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах», рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є сприяння реалізації у м. Одесі визначених Конвенцією ООН прав дитини, зокрема: на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за затвердженою формою.
4.2. Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:
- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;
- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;
- позбавлення та поновлення батьківських прав;
- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;
- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
- участь одного з батьків у вихованні дитини;
- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;
- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- встановлення і припинення опіки, піклування;
- утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;
- збереження майна, право власності на яке або користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьківських обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;
- інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.
4.3. Розглядає матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах і в якої є ризик відібрання дитини чи дитина відібрана без позбавлення батьківських прав, роз’яснює функції кожного суб’єкта соціальної роботи з розв’язання проблем (відповідно до потреб дитини).
4.4. Забезпечує удосконалення системи раннього виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та адресності в частині надання їм соціальних послуг.
4.5. Розробляє та впроваджує дієвий механізм реагування на усунення причин, які призвели до виникнення складних життєвих обставин.
4.6. Забезпечує ефективну взаємодію різних суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.
4.7. Вживає заходи зі створення єдиної інформаційно-аналітичної системи, що дозволяє на місцевому рівні здійснювати аналіз ситуації про обставини, що складаються в сім'ях, з метою визначення видів, об'єму необхідних послуг та їх впливу в ході подолання складних життєвих обставин.
4.8. Систематично аналізує інформацію з міського банку даних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Комісія має право:
- одержувати у встановленому порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
- подавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає Комісія;
- залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює заступник міського голови або голова виконавчого органу Одеської міської ради.
Голова Комісії може мати заступника.

7. До складу Комісії на громадських засадах входять голова постійної комісії Одеської міської ради у справах молоді та спорту, керівники виконавчих органів Одеської міської ради, їх структурних підрозділів, Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ВКМСД ОМУ ГУМВС України в Одеській області, Одеського міського управління юстиції, а також працівники служби у справах дітей Одеської міської ради, один з яких виконує обов’язки секретаря Комісії.
8. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів. До участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадян, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

11. Окрема думка члена Комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення Комісії.

12. Голова, його заступник, секретар чи члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється службою у справах дітей Одеської міської ради.


Керуюча справами                                         Т. Герасименко
 
 
 


Page is created: 26.06.2012 14:03
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More