09:58:13   |   25 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 614 от 26.10.2006

№ 614 от 26.10.2006

О Положении и регламенте работы оценочной комиссии исполнительного комитета Одесского городского совета по определению стоимости жилых и нежилых помещений в г. Одессе /отменено/

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міськради №380 від 29.08.2012р.

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№ 614 від 26.10.2006

Про Положення про оцінювальну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі та регламент роботи оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі

Відповідно до статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання п. 3 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.05.2006 р. № 82 «Про створення оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі», з метою залучення інвестицій на будівництво жилих та нежилих приміщень у м. Одесі від фізичних та юридичних осіб, визначення вартості житла, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради замовниками згідно з договорами пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про оцінювальну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі (додаток 1).

2. Затвердити регламент роботи оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі (додаток 2).

3. Заходи з відстеження результативності цього рішення покласти на управління капітального будівництва Одеської міської ради.

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова                            Е. Гурвіц
Керуюча справами                     Т. Єршова

 

 

Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради

№ 614 від 26.10.2006


ПОЛОЖЕННЯ
про оцінювальну комісію виконавчого комітету
Одеської міської ради з визначення вартості
жилих та нежилих приміщень у м. Одесі


1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.05.06 р. № 82 «Про створення оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі».

2. Оцінювальна комісія виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі (надалі – Комісія) створена для колегіального розгляду та прийняття рішень стосовно визначення вартості 1 кв. м жилих та нежилих приміщень у новобудовах м. Одеси для можливості залучення інвестицій на будівництво жилих та нежилих приміщень у м. Одесі від фізичних та юридичних осіб та визначення вартості житла, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради замовниками згідно з договорами пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами та постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

4. Комісія в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з комісіями Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями у сфері містобудування та капітального будівництва, фізичними особами.

5. Основним завданням Комісії є визначення вартості 1 кв. м жилих та нежилих приміщень у новобудовах м. Одеси.

6. Основними критеріями визначення вартості 1 кв. м жилих та нежилих приміщень в новобудовах у м. Одесі у випадку:

а) визначення вартості 1 кв. м жилих та нежилих приміщень в новобудовах у м. Одесі для можливості залучення інвестицій на будівництво жилих та нежилих приміщень від фізичних та юридичних осіб є:


- район забудови об’єкта, його функціональне та соціальне призначення;


- будівельні характеристики об’єкта (матеріали будівництва, кількість поверхів, кількість секції, загальна площа квартир, наявність вбудовано-прибудованих приміщень, гаражів або автостоянок);


- орієнтовна вартість будівництва;


- стадія (етап) будівництва (у відсотковому відношенні);


- експертна ринкова оцінка об’єкта будівництва.


б) визначення вартості 1 кв. м житла в новобудовах у м. Одесі, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради замовниками згідно з договорами пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси є:


- рішення комісії з визначення розміру залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, згідно з яким замовник має право розрахуватися з містом за необхідну кількість житла, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради, у грошовому виразі;


- експертна ринкова оцінка об’єкта будівництва, яка замовляється і додається до матеріалів замовником;
- район забудови об’єкта, його функціональне та соціальне призначення;


- будівельні характеристики об’єкта (матеріали будівництва, кількість поверхів, кількість секції, загальна площа квартир, наявність вбудовано-прибудованих приміщень, гаражів або автостоянок);


- стадія (етап) будівництва (у відсотковому відношенні).

7. Комісія координує свою діяльність з виконавчими органами Одеської міської ради, її підприємствами та комісіями.

8. Голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар Комісії та члени Комісії призначаються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

9. Комісія приймає рішення на основі колегіального розгляду матеріалів та документів. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії. Рішення Комісії оформлюються відповідно до регламенту Комісії.

10. Контроль за діяльністю Комісії покладається на міського голову.


Керуюча справами                                             Т. Єршова

 

 

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету Одеської міської ради 
№ 614 від 26.10.2006


РЕГЛАМЕНТ
роботи оцінювальної комісії виконавчого комітету
Одеської міської ради з визначенню вартості
жилих та нежилих приміщень у м. Одесі

 

1. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії.

2. Відповідальним за роботу Комісії є управління капітального будівництва Одеської міської ради .

3. Підготовку матеріалів, стосовно розгляду або перегляду вартості 1 кв. м жилих та нежилих приміщень в новобудовах м. Одеси, для можливості залучення інвестицій на будівництво жилих та нежилих приміщень у м. Одесі від фізичних та юридичних осіб, здійснює управління капітального будівництва Одеської міської ради.

4. Визначення вартості 1 кв. м жилих та нежилих приміщень в новобудовах м. Одеси, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради замовниками, згідно з договорами пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, здійснюється на підставі рішень комісії з визначення розміру залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, згідно з якими замовник має право розрахуватися з містом за необхідну кількість житла, у грошовому виразі, та експертної ринкової оцінки об’єкта будівництва.

5. Комісія працює шляхом проведення засідань. Дата проведення засідання призначається головою Комісії. Засідання проводяться за потребою, по мірі накопичення питань, які виносяться на розгляд, але не менш ніж один раз у квартал.

6. Секретар Комісії повідомляє всіх членів Комісії про час та місце проведення засідання Комісії. З матеріалами, які виносяться на засідання Комісії, всі члени Комісії ознайомлюються в робочому порядку.


7. Робота Комісії оформляється протоколом засідання Комісії (у двох примірниках). Протокол підписується головою Комісії, заступником голови Комісії, секретарем Комісії та членами Комісії.

8. Протоколи засідань Комісії зберігаються:

– в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради;
– у секретаря Комісії.

9. Рішення Комісії готує управління капітального будівництва Одеської міської ради, підписує заступник голови Комісії.

10. На засіданні Комісії мають право бути присутніми особи, яких стосується прийняття рішення.


Керуюча справами                                              Т. ЄршоваPage is created: 30.10.2006 14:08
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More