16:25:22   |   12 august 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 788 от 24.11.05 г.

№ 788 от 24.11.05 г.

О мероприятиях по улучшению состояния охраны объектов культурного наследия в городе Одессе

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 788 від 24.11.05р.

Про заходи щодо поліпшення стану охорони об’єктів культурної спадщини в місті Одесі

Розглянувши аналітичну довідку управління з питань охорони об‘єктів культурної спадщини Одеської міської ради про стан охорони культурної спадщини в м. Одесі відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 10, 14, 17, 32, 40, 41 Закону України „Про охорону культурної спадщини”, постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 318 „Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2002 р. № 1330 „Про затвердження комплексної програми паспортизації об‘єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1760 „Про затвердження Порядку визначення категорій пам‘яток для занесення об’єктів культурної спадщини до державного реєстру нерухомих пам‘яток України”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Управлінню з питань охорони об‘єктів культурної спадщини Одеської міської ради:

1.1. До 20 грудня 2005 року забезпечити розробку та публікацію в місцевих засобах масової інформації спеціального розділу Правил забудови м. Одеси щодо забезпечення охорони культурної спадщини.

1.2. Організувати протягом 2005-2006 років створення автоматизованого інформаційного банку облікової документації нерухомих об‘єктів культурної спадщини, що підлягають включенню до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України.

1.3. Забезпечити до 01.09.2006 р. погодження та затвердження відповідно до діючого законодавства України меж та режимів використання історичних ареалів м. Одеси.

1.4. До 01.01.2006 р. передати Представництву по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, управлінню житло-комунального господарства Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради переліки нерухомих пам’яток культурної спадщини та інструктивно-нормативні документи, які регламентують порядок експлуатації та передачу в користування нерухомих пам’яток та їх окремих частин.

2. Зобов’язати Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, управління житло-комунального господарства Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради до 01.09.2006 р. оформити в органах охорони культурної спадщини охоронні договори на користування нерухомими пам‘ятками культурної спадщини, які знаходяться в їх управлінні.

3. КП “Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об‘єктів нерухомості” при оформленні документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, яке є об‘єктами культурної спадщини, обов’язково вказувати категорію пам’ятки, дату і номер рішення про її державну реєстрацію.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.


Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова

Page is created: 02.02.2006 12:44
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More