01:59:36   |   27 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №727 от 31.10.2005 г.

№727 от 31.10.2005 г.

О концепции развития внешней рекламы в городе Одессе на 2005-2006гг.

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

№727 від 31.10.2005р.

Про концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі на 2005-2006рр.

Відповідно до ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення сесії Одеської міської ради від 26.09.03р. № 1715-ІV «Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі”, з метою впорядкування розгляду питань про видачу дозволів на розміщення, створення комплексного підходу до розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:


1. Затвердити концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі на 2005-2006 рр. (додається).


2. Виконавчім органам Одеської міської ради, комунальним підприємствам Одеської міської ради проводити роботу відповідно до даного рішення в межах своєї компетенції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради
№727 від 31.10.2005р.


КОНЦЕПЦІЯ
розвитку зовнішньої реклами в м. Одесі на 2005-2006рр.


Запропонована концепція складена з урахуванням вимог Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.06.2004р. № 326 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі».

Метою розробки та прийняття даної концепції є створення конкурентного середовища в області розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі, збереження цілісності сприйняття пам'яток архітектури та містобудування, створення умов для поліпшення якості технічного виконання спеціальних конструкцій, оптимізації питання розміщення конструкцій зовнішньої реклами.

Розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Одесі з урахуванням принципів і вимог, викладених нижче, створить системність у розміщенні об'єктів зовнішньої реклами, поліпшить сприйняття як носіїв реклами так і самої реклами, дозволить уникнути «перевантаженості» рекламою окремих ділянок, територій.


На даному етапі розвитку зовнішньої реклами в м. Одесі, з огляду на кількісний ріст числа площ, дозріла необхідність у прийнятті системи планування майбутніх місць розміщення так само як і планування видів конструкцій, доцільних до розміщення на окремо розглянутій ділянці, території.


Необхідне прийняття на місцевому рівні рішень, які б з однієї сторони стимулювали розвиток сучасних конструкцій, а з іншої - посилювали контроль за використанням, змістом і установкою об'єктів зовнішньої реклами в місті, що й буде досягнуто з прийняттям даної концепції.


Центром міста для даної концепції прийняти територію, обмежену: Італійським бульваром, Французьким бульваром, вул. Бєлінського, вул. Успенською, вул. Маразліївською, пров. Нахімова, Карантинним спуском, вул. Приморською, Військовим спуском, вул. Горького, пров. Некрасова, вул. Преображенською, вул. Пантелеймонівською, Привокзальною площею.

З огляду на швидкий розвиток технологій, які застосовуються в зовнішній рекламі, розробку й впровадження нових принципів донесення реклами до споживача, створенням нових конструкцій, застосовуваних у зовнішній рекламі, дана концепція захоплює період часу з 2005 року по 2006 рік.
Надалі, з урахуванням змін, будуть внесені відповідні доповнення.

Принципи розвитку та вимоги до розташування зовнішньої реклами в місті Одесі

1. Розміщення нових конструкцій на містоутворюючих територіях (площі, магістралі у громадських і торгових центрах) міста здійснюється за проектами комплексного розміщення реклами. Видача дозволів на розміщення нових об'єктів відповідно до затверджених проектів створить плановість і системність у питанні розміщення конструкцій. Проекти розробляються за завданням Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами (далі – робочій орган) спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні ліцензії. Проекти проходять затвердження в управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради. Конструкції, що вже існують на ділянці (території), на якій затверджений проект, зберігаються, якщо це можливо, або власник їх переустановлює, видозмінює, як це передбачено проектом. Пріоритет у розміщенні конструкцій за результатами розробки проектів на містоутворюючих територіях надається компаніям, чиї конструкції уже встановлені на даній території. Дотримується відсоткова участь у проекті розміщення серед компаній, що працюють на даній території. При збільшенні кількості площин заявка на розміщення приймається від будь-якого заявника відповідно до затверджених правил. При зменшенні кількості конструкцій власникам надається інше місце. Конструкції, встановлені за межами містоутворюючих територій, розташовуються до закінчення терміну дії дозволів. Питання продовження терміну дії вирішується в кожному конкретному випадку з урахуванням вимог правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі. У разі потреби проведення робіт зі зміни конструкцій пріоритет надається компанії, що володіє конструкцією, яку планується замінити.


2. Встановлювана конструкція повинна забезпечувати безпеку громадян, які знаходяться в безпосередній близькості, і не бути загрозою заподіяння фінансового збитку третім особам. Кожна знову встановлювана конструкція забезпечується технічною документацією, що підтверджує її надійність. Розробку технічної документації здійснюють спеціалізовані підприємства, що мають відповідні ліцензії.


3. Кожна нова встановлена рекламна конструкція не повинна заважати сприйняттю вже існуючої конструкції. Видимість раніше встановлених конструкцій не повинна зменшуватися з видачею нових дозволів на розміщення. З метою недопущення перевантаженості окремих ділянок, територій рекламними конструкціями, при розгляді питання про видачу нових дозволів враховується розташування поблизу об'єкта, що розглядається, інших об'єктів зовнішньої реклами. Робочій орган проводить моніторинг розміщення вже встановлених конструкцій і приводить їхнє розміщення відповідно до даної вимоги.


4. Зовнішня реклама розміщується з урахуванням наявних у місті пам'яток архітектури та містобудування. Встановлювані конструкції повинні забезпечувати оглядовість пам'яток. Для центральної частини міста встановлюється особливий режим розміщення конструкцій через велику концентрацію пам'яток. Розміщення стаціонарних наземних конструкцій здійснюється винятково відповідно до планів комплексного розміщення, затверджених управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради. Розмір конструкцій, придатних до розміщення в центральній частині міста обмежується форматом «Сіті». Можливо обмежене застосування конструкцій типу «Пілон», “Пілар”, “Бек-лайт” у місцях, де поблизу місця установки немає пам'яток і є достатній огляд простору. Рекламу великого формату типа „брендмауер” розміщувати з обов’язковим ремонтом торців будівель. Встановлення нових конструкцій формату більшого, ніж зазначений до розміщення, заборонені. Місце розміщення конструкцій визначається таким чином, щоб не заважати вільному руху пішоходів.

5. Встановлювані конструкції повинні узгоджуватися між собою за місцем, висотою розміщення, формою й ін. для того, щоб створювати визначену однаковість. При видачі пріоритету на розміщення конструкції робочий орган видає технічне завдання для установки конструкцій відповідно до даної вимоги.

6. Фундаменти наземних стаціонарних конструкцій зобов'язані бути декоративно оформлені або встановлені нижче рівня поверхні. Робочий орган при встановленні пріоритету на розміщення видає відповідне технічне завдання.

7. Пріоритет в установці мають нові, сучасні конструкції за інших рівних умов. Модернізація конструкцій поліпшує міське середовище. Конструкції, що знаходяться в поганому технічному стані, що застаріли, підлягають заміні на нові, сучасні по закінченні строку дії дозволу.

8. Встановлювані конструкції не повинні заважати вільному пересуванню пішоходів. Установка конструкцій не тільки на пішохідних доріжках, але й на тротуарах обмежується. Достатньо для пересування пішоходів прийняти ширину тротуару не менш ¾ тротуару або 1,5 метра, що відповідає вимогам ДБН 360-92**. Раніше встановлені конструкції переносяться або демонтуються, якщо перенос неможливий.

9. Після видачі дозволу на розміщення між робочим органом і власником конструкції складається акт установки конструкції, що підтверджує установку саме в тому місці, на яке видавався дозвіл. Перевірка раніше виданих дозволів показала, що мають місце численні випадки установки конструкцій або не в тому місці на яке видавався дозвіл, або не тієї конструкції. Це стало можливим через те, що установка проводиться під час відсутності працівника робочого органа й не підтверджується ніяким документом.

10. Розташовані в місті конструкції забезпечуються зовнішнім або внутрішнім підсвічуванням. Забезпечення освітленості конструкцій створить краще сприйняття самих конструкцій, забезпечить додаткову освітленість території міста. Для досягнення цієї мети протягом року КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» забезпечує підключення до своїх ліній з установкою лічильників споживання електроенергії на кожну конструкцію або забезпечує необхідною технічною документацією, на підставі якої можна здійснити безоблікове споживання електроенергії. Неосвітленими можуть залишитися тільки конструкції де немає технічної можливості на підключення електроенергії.

11. З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету плати за тимчасове використання місця для розташування рекламних об’єктів, а також для створення умов підтримання спеціальних конструкцій у хорошому технічному та естетичному стані вводиться: підвищений коефіцієнт 1,5 (крім конструкцій формату “Сіті”) – для центральної частини міста та підвищений коефіцієнт 2,0 – для порожніх площин рекламних засобів.
Підвищений коефіцієнт сумується.
За розміщення сюжету соціальної реклами – платня складає 0 гривень.
Підвищенні коефіцієнти застосовуються з 01.01.06р.

12. Форма, вид і розмір конструкції, які застосовуються для розміщення в місті:


- „мимохід” – конструкція може використовуватися для розміщення в будь-якій частині міста. Розміщення передбачати вздовж фасаду будинків або в одну лінію з деревами для того, щоб забезпечити вільний рух пішоходів;


- „Сіті-лайт” (1,2м х1,8м) – конструкція використовується для установки в будь-якій частині міста.

Використання конструкції на тротуарах шириною менш 2.2м можливо тільки на опорі з розміщенням нижнього краю конструкції не менш 2м.

На одній вулиці (одній ділянці вулиці) можливе розміщення або стаціонарних наземних конструкцій, або конструкцій на опорах;


- „Тріедр” (тригранний сіті-лайт) - розміщення конструкцій даного типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкцій типу «Сіті-лайт»;

- «Пілон» - формату 1,5м х 3м або 1,7м х 3,5м може розміщуватися в центральній частині міста з обмеженнями. Розміщення в охоронних зонах пам'яток через велику висоту конструкції й досить велику площу - заборонити. Для руху пішоходів ширина тротуару після установки конструкції повинна бути не менш як 1,5м. Установку конструкцій можна робити на одній лінії з деревами. За межами центра міста конструкція розміщується на загальних умовах;

- „Пілар” (три-чотиригранний пілон) – розміщення конструкцій даного типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкцій типу «Пілон»;

- „Бек-лайт” 3мх4м; 3мх6м; «Щит 3м х 4м; 3м х 6м» та інші конструкції таких та більших розмірів - у центральній частині міста до розміщення обмежено (розміщення конструкцій „Бек-лайт” 3м х 4м здійснюється аналогічно до розміщення конструкцій типу «Пілон» та „Пілар”, конструкції більшого формату - заборонені). За межами центральної частини міста розміщення проводиться відповідно до затверджених правил розміщення й даної концепції. Розміщення даних конструкцій на площах можливо, тільки в тому випадку, якщо таке розміщення буде передбачатися проектом комплексного розміщення;

- „Трол” 4м х 0.8м та інші навесні конструкції – може розміщуватися на опорах контактних мереж і опор зовнішнього освітлення за межами центра міста;

- „Брандмауери” – можуть встановлюватися на глухих стінах будинків або на фасадах будинків, що проходять реконструкцію чи будуються, у будь-якій частині міста;

- „Дахова установка” – може розміщуватися в будь-якому районі міста;

- Зупиночний комплекс (елемент „вуличних меблів”) – може бути розташований у будь-якій частині міста на місцях розташування зупинок транспорту загального користування;

- розміщення нестандартних конструкцій, встановлених заявниками для власних потреб, визначається індивідуально в кожному конкретному випадку;

- вивіски та рекламні конструкції на фасадах будівель повинні розміщуватися з урахуванням архітектурних, історико-культурних факторів, типології елементів місцевого середовища.

Керуюча справами Т. Єршова
Page is created: 02.02.2006 12:41
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More