06:06:33   |   30 november 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 293 от 27.07.2006

№ 293 от 27.07.2006

О внесении изменений в План деятельности исполнительного комитета Одесского городского совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2006 год

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 293 від 27.07.2006

Про внесення змін до Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік


Відповідно до ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою планування діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Одеси, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Внести зміни до Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 08.12.2005 р. № 830, та доповнити його наступними пунктами:

п/п

Вид та назва

Цілі прийняття

регуляторних актів

Назва

відповідального

підрозділу

Строк

підготов

ки

12.

Рішення виконавчого

комітету Одеської

міської ради «Про

застосування

штрафних санкцій при

порушенні строку

завершення

будівництва

(реконструкції) об'єктів в м. Одесі»

Забезпечення

введення об'єктів

містобудування в

експлуатацію у

нормативний строк

Управління

капітального

будівництва

Одеської

міської ради

ІІІ-ій

квартал

2006

року

13.

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру»

Впровадження в дію положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» у частині надання суб'єктам господарювання інформації про дозвільні документи

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоеконо мічної діяльності Одеської міської ради

ІІІ-ій

квартал 2006 року

14.

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Положення про оцінювальну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі та регламент роботи оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначенням вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі»

Залучення інвестиції на будівництво жилих та нежилих приміщень при їх передачі виконавчому комітету за договорами, пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

ІІІ-ій

квартал 2006 року

15.

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про Правила приймання стічних вод підприємств, установ і організацій в систему каналізації м. Одеси»

Вдосконалення процедури прийому стічних вод відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»

Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу міської ради

ІІІ-ій

квартал 2006 року


2. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                       Е. Гурвіц

Керуюча справами                Т. ЄршоваPage is created: 09.08.2006 10:03
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More