00:02:25   |   31 july 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / № 185 від 09.06.2006

№ 185 від 09.06.2006

О внесении предложений относительно изменений и дополнений к решению Одесского городского совета от 09.012006 г. № 5252- ІV "О бюджете города Одессы на 2006 год"

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 185 від 09.06.2006

Про внесення пропозицій стосовно змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 09.012006 р. № 5252-ІV „Про бюджет міста Одеси на 2006 рік”

Відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Одеської обласної ради від 31.03.2006 року № 784-ІV „Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 27 січня 2006 року № 761-ІV „Про обласний бюджет Одеської області на 2006 рік”, розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 27.04.2006 року № 312/А-2006 „Про розподіл додаткових обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. щодо внесення змін до бюджету м. Одеси на 2006 рік прийняти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення “Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 09.01.2006 року № 5252-ІV „Про бюджет міста Одеси на 2006 рік” (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова Е. Гурвіц


Керуюча справами Т. Єршова


Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 09.06.2006 № 185

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 09.01.2006 року № 5252-ІV „Про бюджет міста Одеси на 2006 рік”

Відповідно до підпункту 23 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення Одеської обласної ради від 31.03.2006 року № 784-ІV „Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 27 січня 2006 року №761-ІV „Про обласний бюджет Одеської області на 2006 рік”, розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 27.04.2006 року №312/А-2006 „Про розподіл додаткових обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги”, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Одеської міської ради від 09.01.2006 року № 5252-ІV “Про бюджет міста Одеси на 2006 рік”:
1.1. Пункт 1,2 викласти в наступній редакції:
„1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2006 рік у сумі 1 271 154,9 тис. грн. (додатки 1-2), у тому числі:
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 892 877,3 тис. грн., у тому числі:
• Доходи, що враховуються при розрахунку трансфертів – 511 048,9 тис. грн.,
• Доходи, що не враховуються при розрахунку трансфертів – 204 167,8 тис. грн.,
• Міжбюджетні трансферти – 177 660,6 тис. грн.
Обсяг доходів спеціального фонду визначено у сумі 378 277,6 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 300 805,4 тис. грн.
Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2006 рік у сумі 1 235 206,7 тис. грн. (у тому числі загальний фонд – 892 518,9 тис. грн.; спеціальний фонд – 342 687,8 тис. грн. (додатки 3-5).
Вважати таким, що обсяг видатків, що враховуються при визначені обсягу трансфертів і спрямовуються на виконання делегованих державою повноважень, визначено у розмірі, що відповідає показнику, розрахованому Міністерством фінансів України.
2. Установити:
- профіцит спеціального фонду бюджету м. Одеси у сумі 35 589,8 тис. грн. з метою погашення основної суми боргу;
- дефіцит загального фонду бюджету м. Одеси у сумі 867,6 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, у тому числі: Малиновський район – 717,60 тис. грн., Приморський район – 150,0 тис. грн.”.

1.2. Пункт 7 викласти в такій редакції:
„Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси у 2006 році належать:
75,0 відсотків податку з доходів фізичних осіб;
75,0 відсотків фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності (без відрахувань 10 відсотків до Пенсійного фонду);
100,0 відсотків податку на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Одеська міська рада;
75,0 відсотків плати за землю;
Місцеві податки та збори, у тому числі:
• податок з реклами,
• комунальний податок,
• збір за припаркування автотранспорту,
• ринковий збір,
• збір за видачу ордера на квартиру,
• курортний збір,
• збір за виграш на бігах на іподромі,
• збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі,
• збір за право використання місцевої символіки,
• збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг,
• збір із власників собак,
• збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей,
Податок на промисел;
100,0 відсотків плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами));
43,0 відсотка єдиного податку з юридичних та фізичних осіб;
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету;
100,0 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів;
80,0 відсотків плати за оренду майна, приміщень площею 50 кв. м та понад 50 кв. м, що знаходяться в комунальній власності;
100,0 відсотків плати за оренду приміщень площею до 50 кв. м, що знаходяться в комунальній власності;
80,0 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі;
100,0 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового і службового транспорту;
100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
Державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до місцевого бюджету;
Адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами Одеської міської ради, або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;
Штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
85,0 відсотків коштів плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій, що перебувають у комунальній власності (без ПДВ);
Надходження від продажу нематеріальних активів;
Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету;
Додаткова дотація з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
Субвенція з державного бюджету на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів;
Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл;
Субвенція з державного бюджету на збереження історичної забудови міст, об’єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток;
Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;
Субвенція з державного бюджету на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;
Субвенція з державного бюджету на забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
Субвенція з державного бюджету на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року;
Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
Субвенція з державного бюджету на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії;
Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність;
Субвенція з державного бюджету на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);
Субвенція з обласного бюджету Одеської області на утримання притулків для неповнолітніх”.

1.3. У пункті 11 цифри „1500,0” змінити на цифри „855,0”.
1.4. У абзаці другому пункту 20 слова «для погашення зобов’язань з податку на додану вартість за операціями по безкоштовній передачі будівель у власність Одеської єпархії Української православної церкви» замінити.
1.5. У абзаці другому пункту 22 слова „але не більше 1 553,0 тис. грн.” виключити.
1.6. У абзаці першому пункту 41 цифри „164,0” змінити на цифри „530,5”.

2. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 до рішення Одеської міської ради від 09.01.2006 року № 5252-ІV “Про бюджет міста Одеси на 2006 рік” відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до цього рішення.

3. Додаток 11 до рішення Одеської міської ради від 09.01.2006 року № 5252-ІV “Про бюджет міста Одеси на 2006 рік” викласти у новій редакції, згідно з додатком 10 до цього рішення.

4. Додаток 10 до цього рішення набирає чинності з 01.06.2006 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова Е. Гурвіц

Керуюча справами Т. ЄршоваPage is created: 15.06.2006 09:57
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More