17:48:49   |   13 june 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №96 від 14.02.2008р.

№96 від 14.02.2008р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 "Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси"

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№96 від 14.02.2008р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 20.09.2007р. №1012 "Про заходи щодо впорядкування системи надання
послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси"

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст. 13, 20 Закону України "Про теплопостачання", "Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. №955, у зв’язку з підвищенням, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2007р. №1401 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", з 01.01.2008р. ціни на природний газ для виробництва теплової енергії на потреби централізованого опалення та гарячого водопостачання установ бюджетної сфери та інших організацій з 851,10 грн за 1 000 куб. м природного газу до 1 068,39 грн (з урахуванням тарифів на транспортування природного газу, цільової надбавки, без урахування податку на додану вартість), з метою приведення рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 "Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси" у відповідність до рішення Одеської міської ради від 05.04.2007р. №1173-V "Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у м. Одесі", виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити розрахунок коефіцієнтів коригування тарифів на теплову енергію для бюджетних організацій та інших споживачів, встановлених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 "Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси" (додаток 1).

2. Застосувати з 01.01.2008р. коефіцієнти коригування тарифів на теплову енергію, встановлені рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 "Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси":
– для бюджетних установ у розмірі – 1,09128;
– для інших організацій у розмірі – 1,07496.

3. Для урахування в складі тарифу інших чинників зростання витрат на виробництво, транспортування постачання теплової енергії (зростання цін на покупну теплову енергію, електричну енергію, зростання мінімальної заробітної плати) комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" (Анмегікян Н.Р.) у термін до 29.02.2008р. звернутися до Державної інспекції з контролю за цінами в Одеській області з поданням заяви щодо надання висновку стосовно розрахунків економічно-обґрунтованих планових витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, наданням послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води в порядку, передбаченому Наказом Міністерства економіки України від 07.03.2007 р. № 67.

4. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 "Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси" викласти в наступній редакції:
"1. Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" (Анмегікян Н.Р.) забезпечити укладання з населенням міста, яке мешкає у житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Одеси та обслуговується комунальним підприємством "Теплопостачання міста Одеси", договорів щодо надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання."

5. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2008р., п. 7, пп. 8.2 та абз. 2 п. 9 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 "Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси".

6. Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" та комунальним підприємствам, що здійснюють технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Одеси, укласти договори на забезпечення виконання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

7. У зв’язку із змінами, внесеними до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 "Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси", згідно з п.п. 6, 7, 8 цього рішення, комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" в термін до 29.02.2008р. передати, а комунальним підприємствам "Житлово-комунальний сервіс", що здійснюють технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Одеси, прийняти на баланс матеріали, необхідні для здійснення технічного обслуговування та поточного ремонту на загальну суму 604 014 (шістсот чотири тисячі чотирнадцять) грн 84 коп. (без урахування ПДВ) згідно з розподілом (додаток 2).

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тельвака М.М.

Міський голова                                     Е. Гурвіц

Керуюча справами                              Т. Єршова

Page is created: 19.02.2008 14:25
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More