20:55:13   |   22 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the Executive Committee / №1003 от 20.09.2007г.

№1003 от 20.09.2007г.

О рассмотрении протеста прокурора г. Одессы на решение исполкома Одесского горсовета от 26.05.2005г. №224 "О предоставлении разрешения МЧП "Торговый комплекс "Світанок" на комплексное благоустройство ул. Ген. Бочарова и строительство объектов торговли и обслуживания" 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1003 від 20.09.2007р.

Про розгляд протесту прокурора м. Одеси на рішення

виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2005р. за №224

«Про надання дозволу малому приватному підприємству

«Торговельний комплекс «Світанок» на комплексний благоустрій

вул. Ген. Бочарова та будівництво об’єктів торгівлі та обслуговування»

Прокурором м. Одеси внесено протест на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2005р. за№224 «Про надання дозволу малому приватному підприємству «Торговельний комплекс «Світанок» на комплексний благоустрій вул. Ген. Бочарова та будівництво об’єктів торгівлі та обслуговування».
Прокурор вважає, що зазначене рішення виконавчого комітету Одеської міської ради є незаконним і підлягає скасуванню за таких підстав.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2005р. за №224 наданий дозвіл малому приватному підприємству «Торговельний комплекс «Світанок» на комплексний благоустрій вул. Ген. Бочарова та будівництво об’єктів торгівлі та обслуговування. Проектом забудови території передбачено, зокрема, будівництво продовольчого магазину та будинку кафе, які відповідно до своїх властивостей є нерухомим майном.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про планування та забудову територій» юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об'єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов'язані отримати від виконавчих органів відповідних рад дозвіл на будівництво об'єкта містобудування (далі - дозвіл на будівництво).
Дозвіл на будівництво надається на підставі комплексного висновку щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови (далі - комплексний висновок).
Відповідно до Правил забудови м. Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003р. за №1716-IV, діючих на час прийняття рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради, при наданні земельних ділянок під будівництво об’єктів із забудовника стягується плата за право забудови відповідно до договору на право забудови, який укладається між замовником та виконавчим комітетом Одеської міської ради, в особі заступника міського голови. Договір затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради (п. 6.2.1. Правил забудови м. Одеси). Розмір плати за право забудови затверджується комісією на підставі розрахунків, експертних висновків та інших наданих УКБ матеріалах.
Однак, в порушення зазначених Правил забудови м. Одеси, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради договір на право забудови не затверджувався, та відповідно розмір плати за право забудови комісією не визначався.
Проведеною перевіркою встановлено, що, дійсно під час прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради рішення від 26.05.2005р. за №224 всупереч діючим Правилам забудови м. Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003р. за №1716-IV, не було затверджено та відповідно укладено договору на право забудови, відповідно до якого стягується плата за право забудови, що розраховувалась відповідно до Методики розрахунку плати за право забудови, затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.08.2002р. за №238.

Крім того, прокурор вважає, що прийнятим виконавчим комітетом Одеської міської ради порушено вимоги Закону України «Про планування та забудову територій».
Зазначеним законом визначено, що містобудівна документація - це затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про планування та забудову територій» планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до їх повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.
Містобудівна документація затверджується відповідною місцевою радою з визначенням строку її дії та переліку раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, а також тих рішень, до яких необхідно внести відповідні зміни.
Однак, в порушення зазначених вимог законодавства, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2005р. за №224 прийнято поза розробленої та затвердженої у встановленому законом порядку містобудівної документації, яка б визначала можливість розташування комплексу споруд, що пропонується збудувати.
Здійснивши перевірку матеріалів, на підставі яких було прийнято рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2005р. за №224, встановлено, що, дійсно вказане рішення приймалося поза розробленою та затвердженою у встановленому законом порядку містобудівною документацією, яка б визначала можливість використання території способом, визначеним рішенням виконавчого комітету.
Крім того, внаслідок прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2005р. за №224 поза розробленої та затвердженої у встановленому законом порядку містобудівної документації, стало неможливим врахувати громадські та приватні інтереси, що є необхідним відповідно до ст. 18 Закону України «Про планування та забудову територій». Врахування приватних інтересів полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захисту майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.
Також, цією статтею Закону визначено, що для врахування громадських і приватних інтересів виконавчі органи міських рад в межах повноважень, визначених законом:
- протягом двох тижнів після прийняття рішення про розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомляють через засоби масової інформації про початок їх розроблення, а також про форми, місце і строк подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації;
- протягом місяця після завершення розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомляють через засоби масової інформації про місце їх розгляду, форми, місце і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення;
- оприлюднюють через засоби масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них, а також дають роз'яснення про їх зміст.
Проте, як зазначає прокурор м. Одеси, до проекту взагалі не додані матеріали щодо рішення про розроблення містобудівної документації та повідомлення про початок її розроблення, а також про форми, місце і строк подання пропозицій, що також підтверджується зазначеним вище встановленим фактом не розроблення та затвердження у встановленому законом порядку містобудівної документації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протест прокурора м. Одеси на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2005р. за №224 «Про надання дозволу малому приватному підприємству «Торговельний комплекс «Світанок» на комплексний благоустрій вул. Ген. Бочарова та будівництво об’єктів торгівлі та обслуговування» - задовольнити.

2. Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2005р. за №224 «Про надання дозволу малому приватному підприємству «Торговельний комплекс «Світанок» на комплексний благоустрій вул. Ген. Бочарова та будівництво об’єктів торгівлі та обслуговування» - скасувати.

3. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

Міський голова              Е. Гурвіц

Керуюча справами       Т. ЄршоваPage is created: 27.09.2007 13:37
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More