19:01:42   |   23 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main

Порядок обеспечения средствами реабилитации инвалидов и других категорий населения

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів» змінено механізм забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації.

 
Новий порядок передбачає індивідуальний підхід до кожного інваліда.
З метою більш якісного забезпечення інвалідів необхідними засобами реабілітації введено анкетування, що дозволяє детально вивчити потреби та побажання інваліда, врахувати їх при забезпеченні засобами реабілітації.
Якщо раніше інваліди забезпечувалися технічними та іншими засобами реабілітації, які надходили до управлінь праці та соціального захисту населення, то даною постановою інвалідам надано право вибирати модель виробу та підприємство-виробника із переліку підприємств, наданих Міністерством соціальної політики України.
Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення належать:
- протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
- засоби для пересування;
- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
- меблі та оснащення;
- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

 
Для отримання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалід, як і раніше, має звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання з медичними показаннями на забезпечення такими засобами.
Медичні показання для інвалідів визначаються медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації інвалідів, де має бути зазначено, що особа потребує забезпечення кріслом колісним або іншим засобом реабілітації.
Для дітей-інвалідів та інших осіб медичні показання встановлюються лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) або Клінікою Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку.
Для інвалідів та дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку, медичні показання для забезпечення кріслом колісним з електричним приводом встановлюються обласною медико-соціальною експертною комісією (обл. МСЕК) з оформленням відповідного висновку.

 

 
Після отримання направлення на забезпечення серійним засобом реабілітації інвалід має право замовити його виготовлення:
- через управління праці та соціального захисту населення;
- безпосередньо через підприємства, що виготовляють зазначені вироби;
- через сервісні центри з обслуговування окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації та їх технічного обслуговування.
Також змінено функціональне призначення крісел колісних та надано інвалідам право вибирати кількість крісел колісних та терміни, на які вони будуть видаватися. Отже, крісла колісні поділяються на:
- універсальні – призначені для пересування у приміщенні та поза приміщенням;
- дорожні – призначені для пересування по дорогах з твердим покриттям;
- універсальні (крім спортивних) для осіб, які здатні до самообслуговування, потребують мінімального стороннього догляду, самостійно пересуваються на кріслі колісному значну частину часу та ведуть активний спосіб життя (навчаються, працюють, займаються спортом, залучені до громадської діяльності, активної реабілітації тощо) (далі - активні інваліди та діти-інваліди) - призначені для пересування в приміщенні та поза приміщенням, високоманеврені, із задніми привідними колесами та можливістю регулювання положення центру маси.

 

 
Інвалід, дитина-інвалід можуть бути забезпечені за вибором:
- одним кріслом колісним з ручним приводом (дорожнім чи універсальним) строком на два роки;
- одним кріслом колісним з електричним приводом (дорожнім чи універсальним) на строк, передбачений постановою;
- двома кріслами колісними - дорожнім і універсальним (одне з яких з електричним приводом) на строк, передбачений
постановою.

 

 
Активний інвалід чи дитина-інвалід може бути забезпечений за вибором:
- одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів та дітей-інвалідів базовим строком на два роки;
- одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів та дітей-інвалідів підвищеної функціональності та надійності строком на чотири роки;
- двома кріслами колісними, одне з яких універсальне для активних інвалідів та дітей-інвалідів базове, друге - універсальне або дорожнє, строком на чотири роки кожне;
- двома кріслами колісними універсальними для активних інвалідів та дітей-інвалідів базовими строком на чотири роки кожне.

 

 
Також внесені деякі зміни і у забезпечення протезно-ортопедичними виробами, відповідно до яких інваліди забезпечуються:
- двома парами ортопедичного взуття на два роки;
- за наявності довідки з місця роботи - двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.
Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік.
Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов'язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

 
Забороняється видавати інвалідам та дітям до 18 років дві пари зимового ортопедичного взуття.
У разі забезпечення інвалідів ортопедичним взуттям додаткові протези на стопу безоплатно не видаються.

Діти-інваліди та діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття).
Діти-інваліди, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір - зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти-інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік.


З питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації необхідно звертатися до відділів у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управлінь соціального захисту населення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
- вул. Ак. Філатова, 2а – Київський район, конт. тел. 32-97-86;
- вул. Космонавтів, 27/1 – Малиновський район, конт. тел. 766-12-03;
- вул. Маршала Говорова, 7 – Приморський район, конт. тел. 784-32-09, 32-35-62;
- пр-т Добровольского, 120,а – Суворовський район, конт. тел. 54-44-79, 758-57-48.


Прийом громадян проводиться щоденно в робочі дні з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00

 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Помощь на приобретение слухового аппарата
Рассмотрение вопроса оказания материальной помощи

 

Для оказания материальной помощи на приобретение слухового аппарата:
заявителю необходимо подать в Управление социальной защиты населения и труда по адресу: ул. Л. Толстого, 7:
- заявление;
- справку от сурдолога;
- счет на слуховой аппарат;
- копию паспорта и идентификационного кода.

 

Для рассмотрения вопроса оказания материальной помощи, необходимо:

составить акт обследования социальных и материально-бытовых условий проживания гражданина, 

предоставить в управление социальной защиты населения и труда по адресу: ул. Л. Толстого, 7, следующие документы:
- справку с места жительства о составе семьи (по форме №1);
- справки о доходах всех членов семьи, прописанных по данному адресу (размеры пенсий, пособий, зарплаты, справки с места учебы или центра занятости);
- копии паспорта, идентификационного кода, удостоверений.
После предоставления необходимого пакета документов, рассматривается вопрос оказания материальной помощи.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

 

Помощь в воспитании детей-инвалидов ІІ-го профиля

 

Служба по делам детей Одесского городского совета (т. 724-10-54)
обращается к тем, у кого возникли трудности в воспитании ребенка-инвалида, ребенка-сироты с умственными и физическими недостатками:

У вас есть возможность получить помощь единого в Украине Снятинского детского дома-интерната для детей-инвалидов и сирот (ІІ-го профиля).

Директор - Шимчук Леонид Онуфриевич
(т. 2-28-81, 2-13-68, 8-050-172-9484).

В школе дома-интерната детей научат говорить, читать и писать, приобрести простую производственную специальность с учетом физических недостатков ребенка.

Детский дом-интернат предоставит ребенку полное государственное обеспечение, обучение и лечение.

Снятинский детский дом-интернат принимает мальчиков в возрасте от 3 до 28 лет.

Детский дом находится в городе Снятино Снятинского района Ивано-Франковской области, ул. Коснятина, 102.

Только сообща мы сможем помочь нашим детям.


 

 

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More