21:30:07   |   02 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / 032240/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

032240/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про міську тристоронню соціально-економічну раду

ПРОЕКТ

 

 

Про міську тристоронню соціально-економічну раду
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», Указу Президента України від 2 квітня 2011 року № 347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду», з метою ведення соціального діалогу в місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Створити при виконавчому комітеті Одеської міської ради міську тристоронню соціально-економічну раду та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про міську тристоронню соціально-економічну раду (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 17.03.2006 року № 277 «Про створення міської тристоронньої соціально-економічної ради» (зі змінами від 16.02.2011 року № 57).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.Міський голова                                         О. Костусєв
Керуюча справами                                  Т. Герасименко

 

 

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
СКЛАД
міської тристоронньої соціально-економічної ради

 
Ільченко
Микола Степанович - співголова ради, перший заступник міського голови;

Буратинський
В’ячеслав Васильович - співголова ради, голова Федерації профспілок Одеської області (за згодою);

Шендеровський
Юрій Юхимович - співголова ради, голова Одеської міської організації роботодавців, генеральний директор ПАТ «Завод Чорноморполіграфметал» (за згодою);

Шило
Ігор Вікторович - заступник співголови ради, директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

Падалка
Олег Владиславович - заступник співголови ради, заступник голови Федерації профспілок Одеської області (за згодою);

Дрозд
Євген Григорович - заступник співголови ради, генеральний директор виконавчої дирекції Одеської міської організації роботодавців (за згодою);

Горшколєпова
Раїса Олексіївна - секретар ради, заступник директора департаменту – начальник управління праці департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.Члени ради:від виконавчого комітету Одеської міської ради

Бедрега
Світлана Миколаївна - заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;

Орловський
Анатолій Йосипович - заступник міського голови – директор департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Китайська
Олена Петрівна - директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Шпак
Ігор Вікторович - начальник управління охорони здоров’я Одеської міської ради;

Цвірінько
Зінаїда Миколаївна - начальник управління освіти та науки Одеської міської ради;

Рогачко
Лілія Олександрівна - в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Омельчук
Євген Володимирович - голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Пастушок
Іван Михайлович - голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Александрочкін
Олександр Юрійович - в.о. голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.


Від Федерації профспілок Одеської області:

Гончаренко
Володимир Васильович
- голова Одеської обласної організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (за згодою);

Дубовик
Ніна Олександрівна - голова Одеської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою);

Дьяченко
Наталія Михайлівна - голова Одеської обласної організації всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг (за згодою);

Кокшарова
Галина Василівна - голова Одеської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України (за згодою);

Македонський
Іван Іванович - голова Одеської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу України (за згодою);

Накул
Поліна Григорівна - завідувачка відділу соціально-економічних питань та правового захисту Федерації профспілок Одеської області (за згодою);

Сафронов
Олександр Олексійович - голова Одеської обласної організації профспілки працівників державних установ України (за згодою);

Стоянова
Ольга Павлівна - голова Одеської обласної організації профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України (за згодою);

Сурілова
Лілія Іванівна - голова Одеської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення України (за згодою);

Чечоткін
Володимир Павлович - голова Одеської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства України (за згодою).

Від Одеської міської організації роботодавців:

Крючков
Леонід Якович
- директор ТОВ «Стікон » (за згодою);


Кучерявенко
Софія Іванівна - директор ТОВ фірма «КРОКУС» (за згодою);

Лазорик
Юрій Іванович - директор ТОВ “Експортно-імпортна компанія” (за згодою);

Маштакова
Алла Євгенівна - голова правління ЗАТ «Одесакондитер» (за згодою);


Москалець
Володимир Костянтинович - голова правління ПАТ «Одеський завод по випуску ковальсько-пресових автоматів» (за згодою);

Нікулін
Сергій Георгійович
- директор ДП «Державний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» (за згодою);

Пугачов
Микола Леонідович - генеральний директор ТОВ «Телекарт-Прилад» (за згодою);

Скоморохов
Сергій Миколайович
- президент ТОВ „Енергетична компанія „Трансенерго” (за згодою);


Трандасір
Тетяна Станіславівна - директор ТОВ «Інвест-Курорт-І» (за згодою);

Чахєєв
Валерій Петрович - генеральний директор ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (за згодою).

Керуюча справами                                          Т. Герасименко

 

 


Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
відПоложення
про міську тристоронню соціально-економічну раду

 


1. Одеська міська тристороння соціально-економічна рада (далі – Рада) є постійним діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом при виконавчому комітеті Одеської міської ради, який утворюється з представників виконавчого комітету Одеської міської ради, Федерації професійних спілок Одеської області, Одеської міської організації роботодавців для ведення соціального діалогу (далі – сторони соціального діалогу).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про соціальний діалог в Україні", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, а також цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями Ради є:
4.1. Вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу міста Одеси.
4.2. Підготовка та надання виконавчому комітету Одеської міської ради узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань формування та реалізації в місті державної економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
5.1. Вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку міста, виробляє та надає виконавчому комітету Одеської міської ради рекомендації щодо його оптимізації.

5.2. Інформує сторони соціального діалогу, Одеську обласну тристоронню соціально-економічну раду про стан своєї роботи.
5.3. Налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудових відносин в місті.
5.4. Надає пропозиції щодо фінансування міських цільових програм, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу.
5.5. Організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку міста.
5.6. Бере участь у розробленні міської програми економічного і соціального розвитку, інших цільових програм стосовно регулювання економічних і соціально-трудових відносин.
5.7. На основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації виконавчому комітету Одеської міської ради щодо: оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на території міста; створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють в місті, та з інших питань, що належать до компетенції Ради, які сторони вважають значущими.
5.8. Розробляє пропозиції щодо укладання та виконання територіальної угоди, сприяє укладанню колективних договорів.
5.9. Сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).
5.10. Організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу на місцевому рівні.
5.11. Затверджує плани роботи Ради.

6. Рада має право:
6.1. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єднань професійних спілок, об'єднань організацій роботодавців із пропозиціями, схваленими її рішенням.
6.2. Делегувати своїх представників для участі в обговоренні питань соціальної та економічної політики в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, організаціях професійних спілок та організаціях роботодавців.
6.3. Одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, передбачених цим Положенням.
6.4. Проводити консультації з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно питань, пов'язаних із розробленням та реалізацією програм соціально-економічного розвитку.
6.5. Звертатися до Одеської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з питань, що потребують врегулювання на регіональному рівні.
6.6. Утворювати експертні робочі комісії та групи для вироблення й узгодження відповідних рішень Ради, підготовки пропозицій та рекомендацій органам місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин, проводити консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

7. Рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу міського рівня і об'єднує 36 членів, які виконують свої обов'язки на громадських засадах:
- 12 членів профспілкової сторони – Федерації професійних спілок Одеської області, делегованих репрезентативними профспілками та їх об’єднаннями, які мають відповідний обласний статус;
- 12 членів сторони роботодавців – Одеської міської організації роботодавців, делегованих репрезентативними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, які мають відповідний міський статус;
- 12 членів сторони виконавчих органів Одеської міської ради, які призначаються виконавчим комітетом Одеської міської ради.
Строк повноважень членів Ради становить шість років.
Питання формування персонального складу Ради, ротації, позбавлення повноважень її членів у зв'язку з неналежним виконанням ними обов'язків або з інших причин вирішуються в порядку, встановленому кожною зі сторін Ради самостійно.
Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність Ради голова, який обирається почергово на першому засіданні із співголів сторін строком на один рік від представників кожної із сторін. Черговість головуючого співголови здійснюється в такому порядку:
1-й рік – співголова Ради від сторони виконавчого комітету Одеської міської ради;
2-й рік – співголова Ради від сторони роботодавців;
3-й рік – співголова Ради від сторони профспілок.

9. Співголови Ради:
9.1. Організовують та координують діяльність відповідної сторони.
9.2. Здійснюють представництво відповідної сторони у Раді.
9.3. Вносять за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Ради.
9.4. Формулюють та представляють за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень Радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями Ради.
9.5. Скликають засідання відповідної сторони Ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони.

9.6. Узгоджують та забезпечують проведення консультацій сторін Ради.
9.7. Забезпечують інформування членів Ради від відповідної сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях Ради та в період між ними.

10. Члени Ради:
10.1. Беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання Ради.
10.2. Вносять пропозиції щодо діяльності Ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції.
10.3. Представляють за дорученням співголови відповідну сторону при обговоренні в обласній державній адміністрації, виконавчому комітеті Одеської міської ради, об'єднаннях роботодавців та профспілок питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин.
10.4. Беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин та підготовки відповідних узгоджених рішень.
10.5. Інформують органи та організації, що їх делегували до складу Ради, про діяльність Ради, прийняті нею рішення та про свою роботу.

11. Організаційною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на три місяці згідно з планом роботи Ради на відповідний рік.
Позачергове засідання Ради скликається на вимогу співголови однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів.
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони.
Рішення Ради оформляються протоколом, що підписується головою Ради чи/або її співголовою, головуючим на засіданні та секретарем Ради.
Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням Ради, є обов'язковими для розгляду органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих членів міської ради.

12. Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз'ясненнями стосовно питань, які розглядаються Радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях Ради.

13. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві засоби масової інформації, офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.
Керуюча справами                                         Т. Герасименко

 

 

Вик. Китайська

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее