/ Главная / Обсуждение проектов / 030440/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

030440/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про виконання Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5643-V (зі змінами від 31.01.2011 р. № 284-VI)»

П Р О Е К Т

 

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про виконання Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5643-V (зі змінами від 31.01.2011 р. № 284-VI)»Відповідно до ст.ст. 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення», з метою контролю за виконанням «Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5643-V (зі змінами від 31.01.2011 р. № 284-VI), виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про виконання Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5643-V (зі змінами від 31.01.2011 р. № 284-VI)» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.Міський голова О. Костусєв
Керуюча справами Т. Герасименко

 


Вик.: Китайська

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
 
Про виконання Програми зайнятості населення               м. Одеси на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5643-V (зі змінами від 31.01.2011 р. № 284-VI)
 
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України     «Про зайнятість населення», з метою контролю за виконанням «Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5643-V(зі змінами від 31.01.2011 р. № 284-VI), Одеська міська рада
 
В И Р І Ш ИЛА:
 
1. Інформацію про виконання Програми зайнятості населення    м. Одеси на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5643-V (зі змінами від 31.01.2011 р. № 284-VI) взяти до відома (додається).
 
2. Рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5643-V   (зі змінами від 31.01.2011 р. № 284-VI) «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки» зняти з контролю як таке, що виконано у повному обсязі.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.
 
        
Міський голова                                                                            О. Костусєв
 
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
 
Керуюча справами                                                                       Т. Герасименко
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
 
 
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми зайнятості населення м. Одеси
на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради
від 14.04.2010 р. № 5643-V (із змінами та доповненнями
 від 31.01.2011 р. № 284-VI)
 
Головною метою Програми зайнятості населення м. Одеси є забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення в частині підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо регулювання місцевого ринку праці.
Для досягнення визначеної мети були заплановані та реалізовані заходи за наступними напрямками: розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості громадян, у тому числі шляхом організації оплачуваних громадських робіт та підприємницької діяльності, профілактика безробіття, кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб місцевого ринку праці, сприяння зайнятості громадян, які потребують додаткових державних гарантій зайнятості і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, здійснення соціального захисту населення за державними стандартами у сфері соціально-трудових відносин тощо.
   Реалізація зазначених вище заходів Програми надала змогу утримувати місцевий ринок праці стабільним, створювати умови для його розвитку, зростання зайнятості, скорочення безробіття та забезпечення соціального захисту громадян, які втратили роботу.
 На зареєстрованому ринку праці міста ситуація мала тенденцію до поступової стабілізації. Протягом 2011 року чисельність незайнятих громадян, які користувалися послугами служби зайнятості, становила   10,3 тис. осіб (у 2010 р. – 9,6 тис. осіб), з яких статус безробітного мали 6,9 тис. осіб (у 2010 р. – 6,3 тис. осіб). На кінець 2011 року на обліку перебувало 2,1 тис. безробітних громадян або на 12,7 відсотків менше ніж на кінець 2010 року, що свідчить про поліпшення ситуації на місцевому ринку праці.
Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку в міському центрі зайнятості, на одне робоче місце протягом 2010-2011 рр. становило 1 особу.
        Рівень зайнятості населення у місті віком 15-70 років становив 58,2 %, працездатного віку – 65,3 %, що відповідає тенденціям, які відбуваються на загальнодержавному ринку праці.
         З метою реалізації заходів Програми зайнятості щодо соціальної захищеності різних груп незайнятого населення від безробіття, якнайшвидшого їх повернення до продуктивної праці, на ринку праці впроваджувались активні заходи сприяння зайнятості, а саме: працевлаштування, професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, залучення до оплачуваних громадських робіт, профінформаційні заходи. Рівень охоплення заходами активної політики зайнятості постійно зростає і у звітному періоді 2011 р. становив    48,3 відсотка.
         Розвиток економіки міста сприяв збільшенню попиту на робочу силу та кількості заявлених вакансій, що надало можливість збільшити обсяги працевлаштування незайнятих громадян до 3,4 тис. осіб або                             у 1,1 рази у порівнянні з 2010 роком. 
         В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набувало кадрове забезпечення галузей економіки. Відповідно до реальних потреб місцевого ринку праці протягом 2010-2011 років навчалось 1,6 тис. безробітних.
          Організація професійного навчання безробітних осіб була орієнтована, насамперед, на виконання замовлень роботодавців, під конкретне замовлення яких проходив навчання 371 безробітний, у тому числі 93,8% або 348 осіб підвищували кваліфікацію шляхом стажування та на курсах цільового призначення.
Адресна робота з роботодавцями надала можливість працевлаштувати на дотаційні робочі місця у 2011 р. – 115 безробітних проти 109 осіб у 2010 р.
Протягом 2011 року для шукачів роботи було проведено 145 ярмарків вакансій, що в 1,1 рази більше ніж у 2010 році, на яких було представлено понад 5,4 тис. вакансій.
З метою запобігання зростанню безробіття у молодіжному середовищі та зміцнення позиції молоді на ринку праці, за участю виконавчих органів Одеської міської ради та міського центру зайнятості стало традиційним проведення щорічних молодіжних ярмарків вакансій на Думській площі  «З ярмарку вакансій – на роботу», святкових ярмарків вакансій до Дня молоді, молодіжних ярмарків вакансій та днів кар’єри, за підсумками яких працевлаштувалося понад 4,0 тис. молодих шукачів роботи.
Пріоритетним напрямком залишається профорієнтаційна робота з різними верствами населення, яка упродовж звітного періоду мала адресний характер, зокрема з учнівською молоддю, з метою розширення її уявлення про професії, які мали попит на місцевому ринку праці.
Задля реалізації цього напрямку було проведено 77презентацій професій з використанням програмно-апаратних комплексів «Профорієнтаційний термінал» у 114 загальноосвітних школах міста, турніри знавців професій в межах тижнів профорієнтації для учнів,професіографічні екскурсії, акції «Випускник» тощо.
За рахунок коштів, передбачених Програмою, профорієнтаційну допомогу та підтримку у розбудові кар'єри одержали 570 випускників загальноосвітніх шкіл міста із числа вихованців багатодітних сімей.
Службою у справах дітей Одеської міської ради надані клопотання щодо застосування пільгового режиму прийому та навчання у вузах  46 випускникам загальноосвітніх шкіл міста з числа вихованців багатодітних сімей з п’ятьма та більше дітьми.
Профорієнтаційними послугами було охоплено всього 61,8 тис. осіб, в тому числі 22,5 тис.учнівської молоді та 17,2 тис. незайнятих громадян, які звернулись у пошуку роботи до служби зайнятості.
З метою підвищення конкурентоздатності шукачів роботи на місцевому ринку праці реалізовувались заходи, направлені на підтримку самостійної зайнятості, в тому числі на розвиток підприємницької ініціативи молоді, зокрема інформаційні семінари з орієнтації на самозайнятість, аукціони бізнес-планів. Так, в ході заключного міського етапу регіонального туру Всеукраїнського конкурсу «Бізнес-плани у сфері молодіжного підприємництва» взяли участь 130 молодих підприємців, зайнятих у різних сферах підприємницької діяльності, а шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності 196 безробітних відкрили свою власну справу.
З метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради у співпраці зі службою зайнятості, комунальними підприємствами та іншими суб’єктами господарювання були організовані оплачувані громадські роботи, що мають суспільно-корисну спрямованість.
       Загальна кількість безробітних громадян, які брали участь в оплачуваних громадських роботах, становила: у 2010 році 610 осіб (в тому числі 127 у сфері соціального захисту населення); у 2011 році 662 особи   (в тому числі 69 у сфері соціального захисту населення). Видатки з місцевого бюджету на виплату заробітної плати безробітним громадянам становили 126,6 тис.грн та 76,5 тис.грн відповідно.
У межах Програми реалізовувались заходи стосовно соціальної підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Протягом 2010-2011 років в пошуках роботи звернулося 649 осіб з обмеженою працездатністю, з яких 192 працевлаштовано, у т.ч.    31 – з наданням дотації роботодавцям; 63 особи проходили професійне навчання та 131  було тимчасово працевлаштовано на оплачувані громадські роботи. 
Крім того, відповідно до заходів Програми Одеським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій протягом звітного періоду створено 126 робочих місць для працевлаштування інвалідів.
 
 
 
Серед соціальних заходів захисту незайнятого населення від безробіття важливе місце посідає створення нових робочих місць. В рамках Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 за рахунок залучення інвестицій,
розширення сфери застосування праці в усіх сферах економічної діяльності створено 37,9 тис. нових робочих місць (в межах Програми планувалось  28,5 тис.) за різними видами економічної діяльності, у тому числі за рахунок структурної перебудови та інноваційного розвитку, малого підприємництва та самозайнятості, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Доля суб’єктів малого підприємництва у новостворених робочих місцях складає 76,3 %. Кількість суб’єктів господарювання всіх форм власності досягла 141 тис. (за Програмою –   135 тис.). Це підтверджує реалізацію виваженої соціальної політики міської влади та дієвість вжитих заходів, спрямованих на розширення сфери застосування праці.
Економічним підґрунтям зайнятості є стабільне підвищення доходів населення, основною складовою яких є заробітна плата. Саме її рівень є суттєвим показником продуктивної зайнятості населення.
Включення до Програми заходів з легалізації виплати заробітної плати та залучення до цього напрямку податківців, проведення організаційної роботи з суб’єктами господарювання стосовно підвищення ними рівня заробітної плати найманим працівникам сприяло її зростанню й продуктивності праці: на кінець 2011 року середня заробітна плата по    м. Одесі складала 3157 грн проти прогнозних 2038 грн.
Завдяки реалізації принципів соціального партнерства забезпечено виконання заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на  2010-2011 роки у повному обсязі та створено передумови для покращення ситуації на місцевому ринку праці (таблиця додається).
Рівень зареєстрованого безробіття в місті Одесі становив 0,3 % проти 0,4 % на кінець 2010 року.
 Фінансове забезпечення Програми здійснювалось в межах коштів, затверджених в бюджеті міста Одеси на відповідні роки, згідно з яким у 2010-2011 роках кошти були направлені на:
- отримання безробітними особами заробітку у зв’язку із залученням їх до участі в оплачуваних громадських роботах (головний розпорядник коштів департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- проведення заходів зі сприяння працевлаштуванню молоді (головний розпорядник коштів управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради).
   Загальний обсяг виконаних робіт і заходів становив 461,2 тис. грн   та був профінансований у повному обсязі за рахунок коштів бюджету        м. Одеси та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
З метою контролю за реалізацією заходів Програми на засіданнях постійної комісії Одеської міської ради із соціальної політики та праці 18.03.2011р.,12.10.2011р. та 24.01.2012р. були заслухані підсумки виконання заходів Програми за 2010 та 2011 роки.
 
 
 
   Секретар ради                                                                                О. Бриндак
Основні показники
Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки
 

 

 
Найменування показника
 
Одини-ця виміру
2010 рік
Відсо-
ток вико-
нання
2011 рік
Відсо-
ток
 вико-
нання
Фактичні дані
 
Фактичні дані
 
1. Інвестиції в основний капітал на одну особу
грн
5858,9
109,1
6088,6
100,9
2. Прямі іноземні інвестиції на одну особу
дол.
США
738,3
141,0
837,8
159,7
3. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць
од.
139,6
101,2
143
102,1
4. Чисельність наявного населення (у середньому за період)
тис. осіб
1008,5
99,9
1006,8
99,7
5. Середньорічна чисельність населення у віці 15-70 років
тис. осіб
882,9
99,3
773,4
86,9
6. Рівень зайнятості, у відсотках до населення: віком 15-70 років
%
58,2
-
58,2
-
7. Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець періоду), у відсотках до населення працездатного віку
%
0,4
-
0,3
-
8. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців)
осіб
294277
106,5
292900
106,5
9. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців)
грн
2142
108,0
3157
154,9
10. Кількість найманих працівників на малих підприємствах
осіб
77174
100,0
71904
93,1
11. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств
грн
957,6
100,3
1071,4
109,8
12. Створено нових робочих місць,
з них:
од.
15690
116,1
22194
147,9
- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання)
-//-
1615
201,9
7372
692,2
у відсотках до загальної кількості створених робочих місць
%
10,3
-
33,2
-
- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)
од.
14075
110,8
14822
106,3
у відсотках до загальної кількості створених робочих місць
%
89,7
-
66,8
-
13. Чисельність незайнятих громадян, які звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні
осіб
7121
84,8
7905
94,1
14. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості і мали статус безробітної особи протягом періоду
осіб
6267
83,6
6959
92,8
15. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприяння міського центру зайнятості всього, з них:
осіб
3265
100,5
3436
103,4
- шляхом надання дотацій роботодавцям
-//-
109
222,4
115
100,0
- шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності
-//-
85
100,0
111
123,3
16. Чисельність незайнятих громадян, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за сприяння міського центру зайнятості
осіб
766
100,1
892
116,6
17. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах міським центром зайнятості
осіб
610
110,9
662
110,3
18. Чисельність незайнятих громадян, яким надано профорієнтаційні послуги міським центром зайнятості
осіб
8489
89,9
8719
92,4
19. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості
осіб
79
239,3
113
342,4
20. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості:
осіб
25
125,0
38
190,0
    з них – за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
-//-
6
100,0
11
183,3

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
15.02.2012 16:54

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/projects/39357/