03:01:34   |   05 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / 030434/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

030434/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про встановлення для населення тарифів на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання, які надаються ТОВ “Управдом”

П Р О Е К Т

Про встановлення для населення тарифів
на теплову енергію та послуги опалення й
гарячого водопостачання, які надаються
ТОВ “Управдом”


Відповідно до пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.01.2004 року № 51 «Про затвердження «Порядку розрахунку тарифів на послуги теплопостачання, а також визначення та розподілу дотації на компенсацію різниці між необхідними та встановленими рівнями тарифів», у зв’язку із підвищенням ціни на природний газ для виробництва теплової енергії, підвищенням мінімальної заробітної плати, з метою встановлення рівня тарифу, що відповідає економічно-обґрунтованій вартості послуг теплопостачання, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити для населення тарифи на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання, що надаються ТОВ “Управдом”, та затвердити структуру витрат на теплову енергію (додатки 1, 2).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Управдом» довести це рішення у встановленому порядку до відома відповідних споживачів.

3. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова О. Костусєв

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від   №

 

Тарифи
на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання,
які надаються ТОВ “Управдом”
(дахова котельня по вул. Михайла Грушевського, 39/1, корп. 4)

 

 
 
з/п
 
 
Категорія споживачів
Тариф, грн (з ПДВ)
 
 
Теплова енергія за 1 Гкал
Опалення
за 1 м² опалюваної площі в місяць, в опалювальний період
Гаряче водопостачання* (підігрів води),
 за 1 м³
1
2
3
4
5
 
1.1.
 
Населення
 
 
342,02
 
6,50
 
18,37

 

*Примітка: У разі відсутності квартирних засобів обліку води плата за надані послуги гарячого водопостачання нараховується згідно зі встановленими нормативами (нормами) споживання відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.02.1992 року № 63 «Про впорядкування експлуатації та користування системами комунального водопроводу та каналізації м. Одеси» із змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.02.2010 року № 30.

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від    №

 

Структура витрат на теплову енергію,
яка виробляється ТОВ “Управдом”

 

з/п
Найменування
Одиниця виміру
Тариф на теплову енергію
Річні витрати
Витрати на 1 Гкал
всього
у т.ч. населення
всього
у т.ч. населення
1
2
3
4
5
6
7
Довідкова інформація:
 
 
 
 
 
I
Обсяг палива (природний газ)
тис.м3
502,828
502,828
-
-
II
Тариф на природний газ
грн за 
1000 м3
без ПДВ
-
1091,0
-
-
III
Обсяг електричної енергії
кВт/год.
122793,60
122793,60
-
-
IV
Тариф на електричну енергію
грн/кВт/год.
без ПДВ
-
0,8748
-
-
V
Обсяг води
м3
87,40
87,40
-
-
VI
Тариф на воду
грн/м3
 без ПДВ
-
3,433
-
-
VII
Рівень середньорічної мінімальної заробітної плати в місяць, яка враховувалася при розрахунку тарифу
грн на 1 особу
1098,08
-
-
-
1.
Обсяг корисного відпуску
Гкал
3532,41
3532,41
-
-
2.
Прямі матеріальні витрати
грн
656690,23
656690,23
185,90
185,90
2.1.
Паливо (природний газ),  у т.ч.:
грн
548585,35
548585,35
155,30
155,30
2.1.1.
відпуск теплової енергії
грн
548,585,35
548,585,35
155,30
155,30
2.1.2.
компенсація нормативних теплових втрат у теплових мережах
грн
-
-
-
-
2.2.
Електроенергія
грн
107419,84
107419,84
30,41
30,41
2.3.
Покупна теплова енергія
грн
-
-
-
-
2.4.
Вода
грн
300,04
300,04
0,08
0,08
2.5.
Матеріали
грн
385,00
385,00
0,11
0,11
3.
Прямі витрати на оплату праці всього,                  в т.ч.:
грн
86733,60
86733,60
24,55
24,55
3.1.
витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу
грн
86133,60
86133,60
24,55
24,5
3.2.
витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу
грн
-
-
-
-
4.
Інші прямі витрати:
грн
102833,78
102833,78
29,11
29,11
4.1.
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу
грн
31891,94
31891,94
9,03
9,03
4.2.
амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення
грн
70941,84
70941,84
20,08
20,08
4.3.
виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат
грн
-
-
-
-
5.
Загальновиробничі витрати, у т.ч.:
грн
72440,09
72440,09
20,51
20,51
5.1.
постійні розподілені загальновиробничі витрати
грн
72440,09
72440,09
20,51
20,51
5.2.
змінні загальновиробничі витрати
грн
-
-
 
 
6.
Адміністративні витрати:
 
 
грн
40166,33
40166,33
11,37
11,37
6.1.
витрати на утримання апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури
грн
33168,05
33168,05
9,39
9,39
6.2.
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, активів адміністративного призначення
грн
572,32
572,32
0,16
0,16
6.3.
утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення
грн
1457,75
1457,75
0,41
0,41
6.4.
оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів
грн
973,46
973,46
0,89
0,89
6.5.
оплата послуг зв'язку
грн
1940,55
1940,55
0,55
0,55
6.6.
оплата розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів
грн
1338,60
1338,60
0,38
0,38
6.7.
сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість теплової енергії
грн
-
-
-
-
6.8.
використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів
грн
715,60
715,60
0,20
0,20
6.9.
інші
грн
-
-
-
-
7.
Витрати на збут
грн
-
-
-
-
8.
Інші витрати з операційної діяльності
грн
-
-
-
-
9.
Фінансові витрати
грн
-
-
-
-
10.
Повна собівартість
грн
958864,03
958864,03
271,45
271,45
11.
Прибуток
грн
47943,20
47943,20
13,57
13,57
12.
Усього витрат
грн
1006807,23
1006807,23
285,02
285,02
13.
Тариф без ПДВ
грн
-
-
285,02
285,02
14.
Тариф з ПДВ
грн
-
-
342,02
342,02

 

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Вик. Синятинський

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее