03:32:52   |   05 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / 030029/ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

030029/ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про встановлення для населення тарифів на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання, які надаються ТОВ «ТЕПЛОСНАБ»

ПРОЕКТ
 
 
Про встановлення для населення тарифів на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання, які надаються ТОВ «ТЕПЛОСНАБ»
 
 
          Відповідно до пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.01.2004 року № 51 «Про затвердження «Порядку розрахунку тарифів на послуги теплопостачання, а також визначення та розподілу дотації на компенсацію різниці між необхідними та встановленими рівнями тарифів»,                  у зв’язку із підвищенням ціни на природний газ для виробництва теплової енергії, на куповану електричну енергію для виробництва теплової енергії, підвищенням мінімальної заробітної плати, з метою встановлення рівня тарифу, що відповідає економічно-обґрунтованій вартості послуг теплопостачання, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Встановити для населення тарифи на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання, які надаються ТОВ «ТЕПЛОСНАБ», та затвердити структуру витрат на теплову енергію згідно з додатками 1, 2.
 
          2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.02.2011 року № 81 «Про встановлення для населення тарифів на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання, які надаються ТОВ «ТЕПЛОСНАБ».
 
          3. Департаменту інформації  та зв'язків з громадськістю  Одеської міської ради (Ткач І.І.) оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Орловського А.Й.
 
 
Міський голова                                                                           О. Костусєв
Керуюча справами                                                                     Т. Герасименко                                                                            
 
 


 
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
 
 
 
Тарифи
на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання,
які надаються ТОВ «ТЕПЛОСНАБ»

 
 
з/п
 
 
Категорія споживачів
Тариф, грн (з ПДВ)
 
Теплова енергія за                   1 Гкал
Опалення
за 1 м² опалюваної площі на місяць в опалювальний період
Гаряче водопостачання* (підігрів води),
 за 1 м³
 
1
 
Населення
 
 
339,05
 
6,88
 
18,21

 *Примітка: У разі відсутності квартирних засобів обліку води плата за надані послуги гарячого водопостачання нараховується згідно із встановленими нормативами (нормами) споживання відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.02.1992 року № 63 «Про впорядкування експлуатації та користування системами комунального водопроводу та каналізації м. Одеси» зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.02.2010 року № 30.
 
 
Керуюча справами                                                                          Т. Герасименко        
  
 
 
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
 
 
 
Структура витрат на теплову енергію,
яка виробляється ТОВ «ТЕПЛОСНАБ» 

з/п
Найменування
Одиниця виміру
Тариф на теплову енергію
Річні витрати
Витрати на 1 Гкал
всього
у т.ч. населення
всього
у т.ч. насе-лення
Довідкова інформація:
 
 
 
 
 
I
Обсяг палива (природний газ)
тис.м3
1121,0
1121,0
-
-
II
Тариф на природний газ
грн                          за 1000 м3
без ПДВ
1091,0
1091,0
-
-
III
Обсяг електричної енергії
кВт.год.
271378
271378
-
-
IV
Тариф на електричну енергію
грн/кВт.год. без ПДВ
0,8748
0,8748
-
-
V
Обсяг води
м3
1473,47
1473,47
-
-
VI
Тариф на воду
грн/м3
без ПДВ
4,743
4,743
-
-
VII
Рівень середньорічної мінімальної заробітної плати на місяць, яка враховувалася при розрахунку тарифу
грн на                     1 особу
1004,0
1004,0
-
-
1.
Обсяг корисного відпуску
Гкал
9546
9546
-
-
2.
Прямі матеріальні витрати
грн
1478605
1478605
154,893
154,893
2.1.
Паливо (природний газ), у т.ч.
грн
1223011
1223011
128,118
128,118
2.1.1.
Відпуск теплової енергії
грн
1223011
1223011
128,118
128,118
2.1.2.
Компенсація нормативних теплових втрат у теплових мережах
грн
-
-
-
-
2.2.
Електроенергія
грн
237401
237401
24,869
24,869
2.3.
Покупна теплова енергія
грн
-
-
-
-
2.4.
Вода
грн
6989
6989
0,732
0,732
2.5.
Матеріали
грн
11204
11204
1,174
1,174
3.
Прямі витрати на оплату праці всього, в т.ч.
грн
295618
295618
30,968
30,968
3.1.
Витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу
грн
295618
295618
30,968
30,968
3.2.
Витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу
грн
-
-
-
-
4.
Інші прямі витрати
грн
109556
109556
11,477
11,477
 4.1.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу
грн
109556
109556
11,477
11,477
 4.2.
Амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення
грн
-
-
-
-
 4.3.
Виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат
грн
-
-
-
-
5.
Загальновиробничі витрати, у т.ч.
грн
308903
308903
32,359
32,359
5.1.
Постійні розподілені загальновиробничі витрати
грн
308903
308903
32,359
32,359
5.2.
Змінні загальновиробничі витрати
грн
-
-
-
-
6.
Адміністративні витрати
 
грн
156549
156549
16,399
16,399
6.1.
Витрати на утримання апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури
грн
102649
102649
10,753
10,753
6.2.
Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, активів адміністративного призначення
грн
-
-
-
-
 6.3.
Утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення
грн
-
-
-
-
 6.4.
Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів
грн
-
-
-
-
 6.5.
Оплата послуг зв'язку
грн
3000
3000
0,314
0,314
 6.6.
Оплата розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів
грн
2400
2400
0,251
0,251
 6.7.
Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість теплової енергії
грн
-
-
-
-
 6.8.
Використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів
грн
-
-
-
-
 6.9.
Інші витрати
грн
-
-
-
-
7.
Витрати на збут
грн
46567
46567
4,878
4,878
 7.1.
Оплата праці та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень персоналу збуту
грн
46567
46567
4,878
4,878
 7.2.
Оплата інформаційної діяльності
грн
-
-
-
-
 7.3.
Утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона)
грн
-
-
-
-
 7.4.
Відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов'язані зі справлянням платежів за теплову енергію
грн
-
-
-
-
7.5.
Виготовлення розрахункових документів
грн
-
-
-
-
7.6.
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) засобів вимірювання теплової енергії (за їх наявності), якщо зазначені засоби є власністю підприємства
грн
-
-
-
-
7.7.
Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
грн
-
-
-
-
8.
Інші витрати з операційної діяльності
грн
-
-
-
-
9.
Фінансові витрати
грн
-
-
-
-
10.
Повна собівартість
грн
2395798
2395798
250,974
250,974
11.
Прибуток
грн
301321
301321
31,565
31,565
12.
Усього витрат
грн
2697119
2697119
282,54
282,54
13.
Тариф без ПДВ
грн
 -
 -
282,54
282,54
14.
Тариф з ПДВ
грн
 -
 -
339,05
339,05

  
Керуюча справами                                                                       Т. Герасименко                
 
  
 
 
 
 
Вик.: Синятинський
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее