05:42:54   |   04 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Правовая консультация / Головне територіальне управління юстиції в Одеській області

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИДАЧІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СПРАВ НОТАРІУСА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ВИДАЧІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СПРАВ НОТАРІУСА

 
Актуальним питанням взаємовідносин між нотаріусом та фізичними і юридичними особами (далі – особи) є видача копій документів із будь-яких справ (нарядів), що знаходяться на зберіганні в архіві нотаріуса, який є власністю держави відповідно до ч.5 ст. 14 Закону України «Про нотаріат» від 02.07.1993 року (із змінами та доповненнями),(далі – Закон).
З цього приводу виникають питання правової можливості нотаріального засвідчення вірності копій документів, що не подаються особами, а перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв’язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності, в тому числі викладених без використання спеціальних бланків нотаріальних документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. У даній нормі вказаний лише суб’єктний склад та об’єкт таких правовідносин, а правова реалізація даних питань в аспекті правил ведення нотаріального діловодства не визначена. Законодавством не врегульований загальний порядок засвідчення копій з оригіналів документів, які не подаються особами для їх засвідчення, а зберігаються у справах нотаріуса.
«Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затверджений наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.02.2012р. за №282/20595 передбачає, що засвідчення вірності копій документів і витягів з них здійснюється нотаріусом за усним зверненням заінтересованої особи. Необхідно, щоб такий документ реально існував, відповідав вимогам закону, мав юридичне значення та засвідчення вірності копії документа не заборонено законом.
Нотаріус має право нотаріально засвідчити копію документа із своїх справ. Вимоги закону при цьому порушені не будуть. Однак, слід звернути увагу, що таку копію нотаріус може видати лише особі, яка вчинила цю нотаріальну дію або особі, щодо якої вчинялась нотаріальна дія, не допускаючи порушення дотримання нотаріальної таємниці.
Розглянемо питання можливості видачі копії документа із своїх справ, якщо примірник документа, що зберігається у справах нотаріуса (наприклад, примірник договору) викладений без використання спеціального бланку нотаріальних документів.
На практиці існують непоодинокі випадки, коли продавцю може знадобитися копія договору купівлі-продажу для підтвердження факту володіння в минулому певним нерухомим майном. Як правило, нотаріус складає договір у двох примірниках, один з яких, викладений на спеціальному бланку нотаріального документа, видається покупцеві, а другий - залишається у справах нотаріуса. Відмова нотаріуса з посиланням на те, що примірник, який зберігається у справах нотаріуса, викладений не на спеціальному бланку нотаріальних документів, не правомірна. У даному випадку немає жодних правових підстав для відмови у видачі копії з документа, що зберігається у справах нотаріуса.
Оскільки документ викладений не на спеціальному бланку нотаріальних документів, пропонується нотаріусу такий порядок дій:
по-перше, особі, яка звернулася до нотаріуса щодо видачі копії, яка не викладена на спеціальному бланку нотаріальних документів необхідно надати письмовий запит з проханням видати копію із справ нотаріуса;
по-друге, нотаріус повинен з’ясувати, чи має право особа отримати копію з архіву нотаріуса відповідно до переліку осіб, передбачених ч.5 ст.8 Закону України «Про нотаріат»;
по-третє, якщо мова йде про вчинення нотаріальної дії щодо засвідчення вірності копії з оригіналу документа, то нотаріусу необхідно встановити особу учасника, який звернувся за вчиненням нотаріальної дій. Якщо такий запит надісланий поштою або переданий іншою особою, копія не може бути засвідчена в нотаріальному порядку.
Таким чином, питання видачі копії документу зі справ нотаріуса може бути реалізоване у наступний спосіб: на письмовий запит особи нотаріус надає відповідь з посиланням на таку копію, як на додаток. Вказані документи мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою нотаріуса.
У такий спосіб можна видати і інші документи із справ нотаріуса, не обов’язково засвідчувати копії в нотаріальному порядку.
З огляду на викладене, видача копії документів зі справ нотаріуса можлива шляхом вчинення нотаріальної дії – засвідчення вірності копії з оригіналу документа або без вчинення нотаріальної дії у спосіб, вказаний вище. Це питання повинно вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо. Обидва випадки видачі копій документів зі справ нотаріуса є правомірними, при цьому необхідно дотримуватися загальних правил засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і витягів з них, установлених законодавством.
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее