21:57:13   |   02 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Анонс / 032132/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

032132/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про внесення змін та доповнень до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»

ПРОЕКТ

Про внесення змін та доповнень до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження

Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»

Відповідно до п.п. 7, 13, п. «а» ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 16 Закону України «Про рекламу», ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, з метою удосконалення правового регулювання порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси, у тому числі приведення його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року № 495 та до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 року № 1631-VІ, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни та доповнення до додатків 1, 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції» згідно з додатками 1, 2.

2. Управлінню реклами Одеської міської ради вжити заходів з відстеження результативності цього рішення.

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити дане рішення у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

Міський голова О. Костусєв

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від №

 

Зміни до додатка 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення

зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»

1. 1.1. Доповнити підпункт 1.5 Правил абзацами наступного змісту:
«Демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою або зняття рекламного засобу з місця його розміщення, включаючи подальше транспортування на місце зберігання.
Особа – фізична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.
Рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження».
1.2. У підпункті 1.5 Правил викласти визначення у наступній редакції:
«Дозвільний центр – єдине приміщення (кімната, зала, фойє тощо), у якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор шляхом взаємодії з представниками місцевих дозвільних органів діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру у визначений та узгоджений між ними час;
Протиправно розміщений рекламний засіб – рекламний засіб, що характеризується хоча б однією з наступних ознак:
- розміщується без виданого у встановленому порядку дозволу;
- дозвіл визнано нечинним;
- продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні;
- розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом».

2. 2.1. Доповнити підпункт 2.2 Правил абзацом наступного змісту:
«Плівка на зовнішній поверхні вікон, вітрин, дверей, воріт, ролетів, фасаду – спосіб розміщення зовнішньої реклами шляхом виготовлення з тонкої матерії (плівки-арокал) носія рекламної інформації (напис, зображення), що наклеюється безпосередньо на зовнішню поверхню вікон, вітрин, дверей, воріт, ролетів, фасаду».2.2. В підпункті 2.2 виключити визначення «трол».
2.3. В підпункті 2.2 визначення «нестандартні рекламні засоби» після слова «стаціонарні» доповнити словами «або тимчасові».

3. Доповнити підпункт 3.1 Правил абзацами наступного змісту:
«- видає направлення на здійснення інвентаризації та/або огляду рекламних конструкцій з обов’язковою фіксацією фактів недодержання вимог цих Правил;
- доручає здійснити замовлення схем комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами у випадках та в порядку, визначеному цими Правилами, та подає вказані схеми на затвердження до виконавчого комітету Одеської міської ради;
- створює комісії з розгляду питань щодо реалізації компетенції робочого органу;
- у разі необхідності звертається до суду з вимогою демонтувати протиправно розміщений рекламний засіб».

4. 4.1. Доповнити підпункт 6.2 після слів «закінчення терміну його дії» словами «або визнання його нечинним».
4.2. Доповнити підпункт 6.13 Правил абзацом наступного змісту:
«Забороняється розміщення зовнішньої реклами в просторових межах міста у разі фактичного розташування опор чи кріплень рекламних конструкцій на території підприємств транспорту загального користування без відповідного дозволу на розміщення зовнішньої реклами, виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради».
4.3. Доповнити підпункт 6.17 Правил абзацом наступного змісту:
«Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена над пішохідною зоною, повинен розміщуватися на висоті не менше 3-х м від поверхні дорожнього покриття. Дана вимога не стосується рекламних засобів типу «сіті-лайт».
4.4. Доповнити підпункт 6.21 Правил абзацом наступного змісту:
«На території міста не допускається розміщення тимчасових виносних наземних рекламних засобів з форматом рекламної площини більш ніж 1,5 кв.м».

5. Викласти абзаци перший та другий підпункту 7.1 у наступній редакції:
«Для одержання дозволу юридична або фізична особа, у тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, надає до Дозвільного центру заяву за встановленою формою, до якої додаються наступні документи:
- витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

6. 6.1. Доповнити підпункт 11.2 Правил абзацом наступного змісту:
«Перелік підстав для продовження строку дії дозволу є вичерпним».
6.2. Доповнити підпункт 11.4 Правил абзацом наступного змісту:
«До заяви про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами додається перший примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами».

7. 7.1. В підпункті 13.8 слова «цими Правилами» замінити словами «чинним законодавством».
7.2. В абзаці другому підпункту 13.9 після слів «протягом семи» доповнити словом «робочих».
7.3. Викласти абзац третій підпункту 13.9 у наступній редакції:
«Видача рекламних засобів здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів, що підтверджують внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами плати в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу та зберігання рекламного засобу по фактичний день видачі».
7.4. В абзаці п’ятому підпункту 13.9 після слів «на проведення демонтажу» доповнити словами «та зберігання».
7.5. Викласти підпункт 13.10 у наступній редакції:
«13.10. Демонтовані тимчасові, а також стаціонарні рекламні засоби зберігаються комунальним підприємством протягом строку, встановленого законодавством України. Подальше розпорядження рекламними засобами, термін зберігання яких сплинув, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства».

8. Доповнити розділ 14 підпунктом 14.22 наступного змісту:
«14.22. Для рекламних засобів, визначених п.п. 9-12 додатка 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434, застосовується коригуючий коефіцієнт 3».

9. Викласти підпункт 15.3 у наступній редакції:
«15.3. За результатами проведеної на підставі направлення робочого органу фіксації фактів недодержання фізичними та юридичними особами вимог цих Правил складається акт, в якому фіксуються виявлені порушення. Акти фіксації та додані до них матеріали передаються робочому органу, який за наслідками розгляду вказаних матеріалів, у разі встановлення порушення вимог цих Правил, вправі здійснити наступні дії:
- звернутися до особи, якою допущено порушення встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами, з приписом про усунення порушень у визначений робочим органом термін;
- звернутися до особи, що протиправно розміщує рекламний засіб, з приписом про здійснення демонтажу протиправно розміщеного рекламного засобу (рекламних засобів);
- звернутися до уповноважених територіальних органів виконавчої влади у справах захисту прав споживачів щодо фактів виявлених порушень;
- у разі необхідності звернутися до суду з позовом про здійснення демонтажу протиправно розміщених конструкцій».

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від №

 

Зміни до додатка 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

від 22.04.2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення

зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції»

 

1. Виключити пункти 9-16.
2. Вважати пункти 17-43 пунктами 9-35 відповідно.
3. В пункті 23 замінити слова та символи «до 2 кв.м» на «до 1,5 кв.м».

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Вик. Телегіна

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее