14:39:04   |   08 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Анонс / ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Про створення комунального підприємства «Агенція розвитку підприємництва» та затвердження його статуту

Розміщено 18.06.2012

ПРОЕКТПро створення
комунального підприємства
«Агенція розвитку підприємництва»
та затвердження його статуту


Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Створити комунальне підприємство «Агенція розвитку підприємництва».
2. Затвердити статут комунального підприємства «Агенція розвитку підприємництва» (додається).
3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію комунального підприємства «Агенція розвитку підприємництва» відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі.Міський голова О.КостусєвПроект рішення внесено постійною комісією Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівліДодаток
до рішення Одеської міської ради
від1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА (далі – Підприємство) є підприємством, заснованим на власності територіальної громади міста Одеси.
Засновником Підприємства є Одеська міська ради (далі – Засновник).
Підприємство підзвітне і підконтрольне Засновнику.
Координацію діяльності Підприємства здійснює уповноважений орган – Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (далі – уповноважений орган).
1.2. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА».
1.3. Скорочене найменування Підприємства – КП «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА».
1.4. Повне найменування Підприємства російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».
1.5. Скорочене найменування Підприємства російською мовою - КП «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».
1.6. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 65045, вулиця Преображенська, будинок 60.
1.7. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.
1.8. Підприємство є комерційним.
1.9. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в підприємствах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, інші відповідні реквізити.
1.10. Підприємство підлягає державній реєстрації відповідно законодавства України.
1.11. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними актами, а також правовими актами органів місцевого самоврядування міста Одеси та цим Статутом.
1.12. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.13. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України.
1.14. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ФУНКЦІЇ

2.1. Мета створення Підприємства:
2.1.1. Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі розширення та вдосконалення мережі об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, забезпечення сучасного міського архітектурного дизайну при встановленні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
2.1.2. Основною метою створення Підприємства є діяльність в сфері торгівлі, ресторанного господарства, надання послуг.
2.2. Предмет діяльності Підприємства.
2.2.1. Забезпечення економічно ефективного використання об’єктів благоустрою на яких розташовані тимчасові споруди та засоби пересувної торговельної мережі.
2.2.2. Надання платних послуг суб’єктам господарювання у сфері розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної торговельної мережі.
2.2.3. Здійснення за дорученням управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради демонтажу тимчасових споруд та засобів пересувної торговельної мережі, встановлених з порушенням чинного законодавства.
2.2.4. Виготовлення тимчасових споруд за замовленням суб’єктів господарювання.
2.2.5. Розвиток та вдосконалення торговельної мережі, створення муніципальної мережі з торгівлі, ресторанного господарства з метою задоволення потреб громадян, у тому числі соціально незахищених верств населення.
2.2.6. Виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування міста Одеси щодо поліпшення зовнішнього вигляду міста під час розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної торговельної мережі для здійснення підприємницької діяльності.
2.2.7. Розроблення проектів зовнішнього благоустрою міста Одеси, в тому числі комплексних схем розташування тимчасових споруд, інших елементів міського дизайну соціально-побутового та комерційного призначення.
2.2.8. Діяльність з проектування тимчасових споруд.
2.2.9. Оціночна діяльність.
2.2.10. Здійснення обстеження та обліку тимчасових споруд та засобів пересувної торговельної мережі та надання відповідної інформації органам місцевого самоврядування.
2.2.11. Здійснення іншої діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.
2.2.12. Організація ярмарок, ярмарок-виставок, торговельних рядів;
2.2.13. Усі види торговельної діяльності.
2.2.14. Надання послуг.
2.2.15. Надання в оренду (суборенду) майна Підприємства.
2.3. Функції Підприємства.
2.3.1. Готує пропозиції про вдосконалення правового регулювання встановлення тимчасових споруд та засобів пересувної торговельної мережі на території міста Одеси.
2.3.2. Розробляє пропозиції щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної торговельної мережі на території міста Одеси.
2.3.3. На договірних засадах з фізичними та юридичними особами усіх форм власності та організаційно-правових форм здійснює розробку, впровадження та розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної для соціально незахищених верств населення.
2.3.4. Надає методичну, консультативну і організаційну допомогу відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам різних форм власності, суб’єктам господарювання з питань застосування норм і правил розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної торговельної мережі та інших питань.
2.3.5. Організує і приймає участь у проведені семінарів, ярмарок, конференцій у галузі торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, з питань роботи суб’єктів господарювання та координації взаємовідносин між ними та органами влади.
2.3.6. Розглядає звернення і пропозиції органів державної влади, місцевого самоврядування, господарських суб’єктів, громадських організацій, засобів масової інформації а громадян з питань, що належать до компетенції Підприємства.
2.3.7. Аналізує діяльність суб’єктів господарювання в сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг і готує пропозиції відповідним органам з питань створення сприятливих умов конкуренції, та дотримання, підприємствами, організаціями усіх форм власності вимог чинного законодавства України, що регламентують господарську діяльність.
2.3.8. Ведення електронних баз даних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.4. Підприємство має право:
2.4.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до прогнозів та пріоритетів кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг, та економічної ситуації з урахуванням завдань визначених Одеською міською радою та управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
2.4.2. Відкривати рахунки в підприємствах банків.
2.4.3. Брати участь у галузевих та міських професійних спілках, укладати колективні договори між адміністрацією та трудовим колективом Підприємства розробляти і затверджувати за участю трудового колективу положення про преміювання та порядок застосування доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства.
2.4.4. Вирішувати соціально-побутові потреби працівників Підприємства.
2.4.5. Залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів, експертів, консультантів.
2.4.6. Брати участь у здійсненні спільних інвестиційних проектів, іншої спільної діяльності з фізичними та юридичними особами усіх форм власності та організаційно правових форм.
2.4.7. Брати участь у торгах (тендерах) та аукціонах.
2.4.8. Самостійно розпоряджатись коштами, одержаними в результаті господарської діяльності в порядку визначеному цим Статутом та положеннями чинного законодавства.
2.4.9. Отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб.
2.4.10. Використовувати та розпоряджатися за згодою власника або уповноваженого ним органу закріпленим за ним майном, здійснюючи щодо нього будь які дії, що не суперечать законодавству, в порядку, встановленому власником або уповноваженим ним органом та цим Статутом.
2.4.11. Отримувати та користуватися банківськими кредитами, за умови отримання дозволу Засновника.
2.4.12. Виступати учасником цивільно-правових, господарсько-правових та інших відносин, нести зобов'язання, набувати і реалізовувати майнові та немайнові права, від свого імені укладати договори та інші угоди згідно з чинним законодавством.
2.4.13. Звертатися до органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, за захистом своїх прав та законних інтересів, а також отримувати безкоштовно від органів державної влади і управління, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та пояснення необхідні для виконання своїх завдань та функцій.
2.4.14. Бути позивачем, відповідачем, третьої особою у третейських судах, судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах у тому числі звертатися до судових органів з позовними заявами про стягнення дебіторської заборгованості з суб’єктів господарювання, а також стягнення реальних збитків та збитків у вигляді упущеної вигоди завданих Підприємству.
2.4.15. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, управлінь, підприємств та організацій різних форм власності до розгляду питань, що віднесені до компетенції Підприємства.
2.4.16. Визначати і встановлювати форми і системи оплати праці та матеріальне стимулювання працівників Підприємства в межах затвердженого кошторису.
2.4.17. Приймати участь у роботі комісій, органів влади тощо, які здійснюють перевірку діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та надають послуги в об’єктах всіх форм власності, брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у виконавчих органах Одеської міської ради з питань торгівлі та надання послуг, організовувати наради з питань, що належать до компетенції Підприємства.
2.4.17. Виконувати роботи, надавати платні послуги за цінами та тарифами, що встановлено у відповідності до вимог чинного законодавства.
2.4.18. Здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.
2.5. На Підприємство покладаються наступні обов’язки:
2.5.1. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного і місцевого бюджетів згідно з законодавством України.
2.5.2. Здійснення бухгалтерського податкового оперативного обліку та ведення статистичної звітності згідно з законодавством України.
2.5.3. Здійснення розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного введення в дію придбаного обладнання, оперативного матеріально-технічного постачання засобів виробництва.
2.5.4. Створення належних умов для високопродуктивної і безпечної роботи працівників Підприємства, додержання законодавства України про працю та соціальне страхування.
2.5.5. Належним чином виконувати умови колективного договору укладеного між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом.
2.5.6. Вжиття необхідних заходів для збереження комерційної таємниці Підприємства.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства , як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.4. Прийняття рішення про зміну розміру статутного фонду Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.3. Управління Установою здійснюється директором.
3.4. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Одеським міським головою за поданням начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
3.5. Директор Підприємства:
3.5.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом.
3.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань, визначених цим Статутом, дотримання державної, фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону майна закріпленого за Установою, дотримання законодавства України.
3.5.3. Визначає ступінь відповідальності заступника директора Підприємства, керівників структурних підрозділів Підприємства за керівництво окремими ланками Підприємства, а також за роботу підприємств і організацій, що перебувають у віданні Підприємства.
3.5.4. Вносить на затвердження у встановленому порядку структуру і штатний розклад Підприємства, самостійно затверджує положення про підрозділи Підприємства і функціональні обов’язки працівників Підприємства.
3.5.5. Оперативно керує роботою Підприємства на основі єдиноначальності відповідно до цього Статуту.
3.5.6. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє Підприємство в усіх підприємствах, підприємствах та організаціях, третейських судах, судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах як на території України, так і за її межами.
3.5.7. Вступає в договірні відносини з фізичними та юридичними особами усіх форм власності та організаційно правових форм відповідно до чинного законодавства.
3.5.8. Є розпорядником коштів щодо затвердженого кошторису, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.
3.5.9. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
3.5.10. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, організує та контролює їх виконання, відкриває та закриває банківські рахунки.
3.5.11. Визначає і встановлює форму і систему оплати праці, здійснює матеріальне заохочення працівників Підприємства в межах затвердженого кошторису. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам Підприємства згідно з законодавством України.
3.5.12.Видає від імені Підприємства довіреності.
3.5.13. Створює в Підприємству умови праці відповідно до вимог нормативних актів, передбачених законодавством про охорону праці, забезпечує функціонування системи охорони праці в Підприємству, розробляє комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та виробничої санітарії.
3.5.14. Несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.
3.5.15. Забезпечує виконання поточних і перспективних програм діяльності Підприємства.
3.5.16.Веде особистий прийом громадян.
3.5.17. Вживає всіх необхідних заходів для виконання основних завдань, що покладені на Підприємство згідно цього Статуту.
3.5.18. Приймає участь у роботі комісій, органів влади тощо, які здійснюють перевірку діяльності суб'єктів господарювання в сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
3.5.19. Бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у виконавчих органах Одеської міської ради з питань реклами, організовує наради з питань, що належать до компетенції Підприємства.
3.5.20. Укладає колективні договори від імені адміністрації Підприємства.
3.5.21. Здійснює інші дії, які не суперечать законодавству України та відповідають вимогам цього Статуту.
3.6. За погодженням з управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради призначає на посаду та звільняє з посади заступника директора Підприємства.
3.7. Інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади одноособово директором Підприємства.
3.8. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавству, розглядаються директором Підприємства та реалізуються ним у вигляді наказів.
3.9. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
3.10. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з власником Підприємства, питання охорони праці, соціального та економічного розвитку регулюються колективним договором та чинним законодавством.
3.11. Колективний договір укладається відповідно до законодавства України.
3.12. Разом з директором Підприємства до структури керівництва входять заступники директора Підприємства, начальники структурних підрозділів Підприємства.
3.13. Розподіл функціональних обов’язків структурних підрозділів та працівників Підприємства визначається згідно з положеннями та посадовими інструкціями.
3.14. Підпорядкованість структурних підрозділів, відділів та служб Підприємства, а також заступників директора встановлюється керівником Підприємства.
3.15. Функції структурних підрозділів, відділів та служб, їх взаємодія між собою та повноваження їх начальників, встановлюються виходячи із завдань Підприємства.


4. СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА.

4.1. Статутний фонд Підприємства складає 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 коп.
4.2. В Підприємстві за рахунок чистого прибутку утворюються спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю, а саме:
4.2.1. Фонд розвитку виробництва, що формується від щомісячних відрахувань за рахунок чистого прибутку та витрачається на задоволення потреб, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва, технічним переоснащенням, удосконаленням технології виробництва, та інших потреб, що забезпечують зростання та вдосконалення матеріально-технічної бази Підприємства, проведення науково-дослідних і експериментально-конструкторських робіт тощо.
4.3. Резервний фонд, що формується від щомісячних відрахувань за рахунок чистого прибутку та призначається на оперативне покриття непередбачених витрат та нанесених Підприємству збитків, а також для використання на випадок різкого погіршення фінансового становища в результаті тимчасової зміни ринкової кон'юнктури, стихійного лиха тощо.
4.4. Витрата спеціальних (цільових) фондів здійснюється за розпорядженням директора Підприємства за погодженням з Управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.


5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА.

5.1. Майно Підприємства становлять основні та спеціалізовані фонди, оборотні кошти, одержані прибутки, а також інші матеріальні активи, вартість яких відображається в його самостійному балансі.
5.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси і закріплено за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Прибуток від господарської діяльності.
5.3.2. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.
5.3.3. Майно передане Засновником.
5.3.4. Кредити банків, фінансових установ та інших кредиторів.
5.3.5.Інвестиції, благодійні внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб.
5.3.8. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Підприємство має право за згодою Засновника (уповноваженого ним органу) на комерційних засадах або без таких здавати в оренду/найм, надавати іншим фізичним та юридичним особам у тимчасове або постійне користування або в позику належні йому будинки, споруди устаткування, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, які знаходяться на праві господарського відання і на балансі Підприємства, а також відчужувати та списувати їх з балансу в установленому законом порядку.
5.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється згідно з законодавством України.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської діяльності Підприємство є прибуток.
6.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємства шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за формою, що визначаються органами місцевого самоврядування територіальної громади міста Одеси.
6.3. В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до міського бюджету.
6.4. Валютна виручка одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, використовується для власних потреб Підприємства після сплати податків та обов’язкових платежів.
6.5. Підприємство та його підрозділи утримуються за рахунок коштів, одержаних від його господарської діяльності та інших надходжень.
6.6. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
6.7. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.


7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Установою.
7.2. Керівники, спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади директором Підприємства.
7.3. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавству, розглядаються директором Підприємства та реалізуються ним у вигляді наказів.
7.4. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з власником Підприємства, питання охорони праці, соціального та економічного розвитку регулюються колективним договором та чинним законодавством.
7.5. Колективний договір укладається відповідно до законодавства України.
7.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.7. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду в випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом і кредиторами, оплати праці працівників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємства припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.
Секретар ради О.Б.Бриндак


АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее