22:41:34   |   03 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3807-V от 25.12.2008

№3807-V от 25.12.2008

Об утверждении устава КП «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» в новой редакции /утратило силу/

Втратило чинність рішенням Одеської міськради №2855-VI від 19.02.2013р.

Рішення

Одеської міської ради

№3807-V від 25.12.2008

Про затвердження статуту комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» у новій редакції


Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 11.10.2004 року № 3188-IV «Про затвердження типового статуту комунального підприємства у новій редакції», з метою приведення статуту комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» у відповідність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити статут комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» у новій редакції (додається).


2. Виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» у новій редакції.


3. Вважати пункт 2 рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 року № 1695-IV «Про зміну найменування Одеського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» таким, що втратив чинність.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з законності та правопорядку.

 

 


Міський голова                                                Е. Гурвіц

 

 

 

Додаток

до рішення
Одеської міської ради
№3807-V від 25.12.2008 


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ»


(нова редакція)


м. Одеса, 2008 р.


1. Загальні положення
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ» (надалі - «Підприємство»), створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ».
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: КП «ОМБТІ та РОН»
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОДЕССКОЕ ГОРОДСКОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ».
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою: КП «ОГБТИ и РОН».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Підприємство утворене та діє на основі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
1.5. Відповідно до способу утворення, Підприємство є унітарним.
1.6. Підприємство є комерційним.
1.7. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.8. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.9. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.10. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.11. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.12. Місцезнаходження Підприємства: 65011, Україна, м. Одеса, вул. Троїцька, 25.

2. Мета створення і предмет діяльності Підприємства
2.1. Метою створення Підприємства є здійснення господарської діяльності для задоволення потреб територіальної громади м. Одеси, потреб фізичних та юридичних осіб інших територіальних громад Одеської області, в послугах, пов'язаних із технічною інвентаризацією, паспортизацією та оцінкою об'єктів нерухомого майна, незалежно від форми власності, державною реєстрацією прав власності на об'єкти нерухомого майна, наданням витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно з метою отримання прибутку, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є виконання в установленому порядку робіт:
2.2.1. технічна інвентаризація, паспортизація і оцінка жилих будинків квартирного типу різної поверховості, будинків і споруд громадського та виробничого призначення, господарських будівель, господарських споруд, садових та дачних будинків, гаражів, незалежно від форми власності;
2.2.2. технічна інвентаризація і оцінка інженерних споруд, мереж водопроводу і каналізації, контактних мереж міського електротранспорту, споруд і мереж, електричних станцій і мереж;
2.2.3. технічна інвентаризація споруд зовнішнього благоустрою, доріг, тротуарів, мостів, трубопроводів, водопровідних і берегоукріплювальних споруд, набережних, а також зелених насаджень (скверів, садів, парків і та ін.);
2.2.4. землевпорядні та геодезичні роботи, в тому числі підготовка проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань; розробка технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю; складання схематичних планів земельних ділянок, інші види робіт із землевпорядкування;
2.2.5. виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна, що підлягають приватизації;
2.2.6. облік змін у складі, стані та вартості основних фондів (споруд, будівель та ін.);
2.2.7. виявлення самочинного будівництва та самовільного переобладнання об'єктів нерухомості при проведенні інвентаризаційних та обмірювальних робіт;
2.2.8. проведення технічних обстежень та видача висновків про виділ та поділ об'єктів нерухомого майна;
2.2.9. зберігання, оновлення та поповнення інвентаризаційно-реєстраційних справ постійного зберігання на об'єкти нерухомого майна;
2.2.10. статистичний облік даних інвентаризації об'єктів нерухомого майна;
2.2.11. виконання інших інвентаризаційних робіт у порядку, визначеному чинним законодавством;
2.2.12. державна реєстрація прав власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, у порядку, визначеному чинним законодавством;
2.2.13. ведення обліку об'єктів нерухомого майна у вигляді будівель та споруд згідно з чинним законодавством України;
2.2.14. зберігання, оновлення і поповнення документації, стосовно державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна;
2.2.15. надання інформації з Реєстру прав власності фізичних та юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України;
2.2.16. видача витягів з Реєстру прав власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб, у порядку встановленому чинним законодавством України;
2.2.17. оцінка об'єктів у матеріальній формі, в тому числі: оцінка нерухомого майна; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, часток в майні, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності; експертна грошова оцінка земельних ділянок;
2.2.18. складання проектно-кошторисної документації на ремонт, підготовка технічних висновків з перепланування та перебудови об'єктів нерухомого майна, для підготовки відповідних розпоряджень районними адміністраціями про дозвіл на виконання вищевказаних робіт;
2.2.19. підготовка та видача в установленому порядку довідок про загальну площу новозбудованих та реконструйованих будинків (будівель) для державних комісій з приймання об'єктів в експлуатацію;
2.2.20. виконання робіт (послуг), вироблення і реалізація товарів, продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, дозволені законодавством України, з метою отримання прибутку;
2.2.21. організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб Підприємства;
2.2.22. здійснення інших видів господарської діяльності.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

3. Органи управління
3.1. Відносини Підприємства з органами місцевого самоврядування будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності Підприємства органам місцевого самоврядування.
3.1.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до його Статуту на основі поєднання права власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. Засновник здійснює право власника з управління Підприємством від імені територіальної громади м. Одеси.
3.2. Органами управління Підприємством є:
3.2.1. Одеська міська рада - Засновник;
3.2.2. Виконавчий комітет Одеської міської ради - уповноважений орган з контролю за діяльністю Підприємства;
3.2.3. Директор Підприємства;
3.2.4. Ревізійна комісія Підприємства.
3.3. Засновник, є вищим органом управління Підприємством.
До виключної компетенції Засновника належить:
3.3.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.
3.3.2. Прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства шляхом його реорганізації або ліквідації.
3.3.3. Прийняття рішень про надання згоди на заснування Підприємством господарських товариств;
3.3.4. Прийняття рішень про надання згоди на вступ Підприємства до господарських товариств в якості учасника.
3.3.5. Прийняття рішень про зміну розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.
3.3.6. Прийняття рішень про надання попередньої згоди на відчуження майнових об'єктів Підприємства, що належать до основних фондів, на конкурентних засадах, якщо інше не встановлене законодавством.
3.3.7. Прийняття рішень про списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також про прискорену амортизацію основних фондів Підприємства.
3.3.8. Засновник не має права приймати рішення стосовно Підприємства, виконання яких може призвести до погіршення фінансово-економічного стану Підприємства, умов оплати праці працівників Підприємства, скорочення соціальних програм Підприємства.
3.4. Уповноваженим органом Засновника, що здійснює контроль за ефективною діяльністю Підприємства, є виконавчий комітет Одеської міської ради.
Виконавчий комітет Одеської міської ради в межах своєї компетенції:
3.4.1. Координує діяльність Підприємства.
3.4.2. Заслуховує звіти про роботу директора Підприємства.
3.4.3. Розглядає проект фінансового плану Підприємства на наступний фінансовий рік.
3.4.4. Розглядає висновки ревізійної комісії стосовно фінансово-господарської діяльності Підприємства, готує пропозиції за висновками та подає їх Засновнику.
3.4.5. Затверджує ціни та тарифи на послуги, що надаються, або роботи, що виконуються Підприємством, у випадках, встановлених чинним законодавством..
3.5. Директор Підприємства.
3.5.1. Директор Підприємства здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор Підприємства вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України та/або Статуту Підприємства віднесені до компетенції Засновника, виконавчого комітету або ревізійної комісії Підприємства.
3.5.2. Директор Підприємства є підзвітним Засновнику, виконавчому комітету, організовує виконання їх рішень, прийнятих в межах компетенції та відповідно до законодавства.
3.5.3. Директор без довіреності діє від імені Підприємства в межах, встановлених Статутом і законодавством, та представляє Підприємство у відносинах з громадянами, підприємствами, установами, організаціями органами державної влади і місцевого самоврядування.
3.5.4. Директор є одноособовим виконавчим органом, який призначається на посаду розпорядженням Одеського міського голови. Прийняття Директора на роботу оформлюється трудовим контрактом, який від імені власника Підприємства підписує Одеський міський голова.
3.5.6. Відповідно до компетенції, Директор:
3.5.6.1. Розробляє та подає на погодження виконавчому комітету Одеської міської ради проект фінансового плану на наступний рік.
3.5.6.2. Забезпечує належне виконання затвердженого фінансового плану, ініціює внесення змін до нього.
3.5.6.3 Звітує про роботу Підприємства в порядку та з періодичністю, визначеними виконавчим комітетом Одеської міської ради.
3.5.6.4. Забезпечує приймання та виконання доведеного до Підприємства в установленому порядку комунального замовлення, враховує його при формуванні виробничих програм, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку Підприємства, складенні та виконанні річного фінансового плану;
3.5.6.5. Укладає, змінює та розриває господарські контракти та договори;
3.5.6.6. Затверджує організаційну структуру Підприємства та штати працівників.
3.5.6.7. Самостійно формує адміністрацію Підприємства, в межах затвердженого штатного розкладу приймає та звільняє працівників, укладає трудові договори, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, встановлює систему оплати праці, посадові оклади та тарифні ставки оплати праці.
3.5.6.8. В межах наданої компетенції видає накази та розпорядження з питань будь-якої діяльності Підприємства, обов'язкові для всіх працівників Підприємства.
3.5.6.9. Укладає та змінює колективний договір з трудовим колективом Підприємства, забезпечує його виконання.
3.5.6.10. Відповідно до компетенції самостійно вчиняє будь-які інші дії в інтересах територіальної громади м. Одеси, Підприємства та трудового колективу, за винятком тих, що відповідно до законодавства або Статуту повинні бути попередньо узгоджені з виконавчим комітетом Одеської міської ради або попередньо потребують рішення Одеської міської ради.
3.5.6.11. На час відсутності Директора, його обов'язки виконує один із заступників на підставі наказу.
3.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія. Персональний склад Ревізійної комісії призначається розпорядженням Одеського міського голови.
Відповідно до компетенції, Ревізійна комісія:
3.6.1. за дорученням Засновника, здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства;
3.6.2. перевіряє та надає відповідний висновок стосовно достовірності звіту Директора Підприємства про результати фінансово-господарської діяльності Підприємства за попередній фінансовий рік;
3.6.3. має право залучати до перевірки будь-яких спеціалістів Підприємства, вимагати та отримувати будь-які документи з фінансово-господарської діяльності Підприємства, вимагати та отримувати усні та письмові пояснення працівників Підприємства; питань діяльності Підприємства, які потребують спеціальної підготовки, залучати до перевірок фахівців відповідного профілю на підставі господарських або цивільно-правових договорів за рахунок Підприємства;
3.6.4. надає висновки за результатами перевірок Засновнику та виконавчому комітету.

4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства
4.1. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства складає 925000 (дев'ятсот двадцять п'ять тисяч) гривень.
4.2. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства, сформований під час створення Підприємства, складався за рахунок майнового внеску Засновника у вигляді нерухомого майна; в подальшому статутний фонд Підприємства сформовано за рахунок формування активів Підприємства в результаті його господарської діяльності.
4.3. Розмір статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. У випадку прийняття рішення про збільшення статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства, його формування може відбуватися за рахунок внесеного Засновником майна, майнових прав та грошових коштів та інших джерел, передбачених законодавством України.


5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також грошові кошти та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно комунального Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і майнові внески Засновника.
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації робіт та послуг, інших видів господарської діяльності, а також від реалізації непотрібного або застарілого майна, з дозволу Засновника.
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.
5.3.4. Майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Благодійні внески, пожертви організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела формування майна, не заборонені чинним законодавством.
5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що закріплене за ним на праві господарського відання, здійснюється лише у випадках та в порядку, встановленому законодавством.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству на підставі рішень суду.
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
5.8. Підприємство утворює за рахунок прибутку спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:
5.8.1. амортизаційний фонд;
5.8.2. фонд розвитку виробництва
5.8.3. фонд споживання (оплати праці)
5.8.4. резервний фонд.
5.8.5. Порядок формування фондів та їх граничний розмір визначаються Положеннями про них, затвердженими Директором Підприємства. Порядок використання коштів фондів визначається відповідно до затвердженого Засновником річного фінансового плану.

6. Господарська діяльність і звітність Підприємства
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на роботи (послуги), які воно реалізує, витрати, необхідні для забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, надає їх на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу.
Основу планів складають договори, укладені із споживачами робіт та послуг і постачальниками матеріально- технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат по оплаті праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки прибутку (дивідендів), визначеної Засновником при затвердженні річного фінансового плану, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує роботи та послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними цінами або тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради.
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

7. Трудові відносини та трудовий колектив
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
7.3. Самоврядування трудового колективу здійснюється в порядку та межах, визначених колективним договором, укладеним директором Підприємства з трудовим колективом.

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства
8.1. Внесення змін до Статуту Підприємства є виключною компетенцією Засновника.
Трудовий колектив Підприємства, Уповноважений орган та Директор Підприємства мають право ініціювати внесення змін до Статуту Підприємства.
8.2. Зміни до Статуту вносяться рішеннями Засновника. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

9. Припинення діяльності Підприємства
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або судом. Ліквідацію Підприємства може бути також покладено на Директора Підприємства.
9.5. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
9.6. Ліквідаційна комісія, вміщує в друкованих органах повідомлення про ліквідацію Підприємства та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені цим Кодексом чи спеціальним законом строки.
9.7. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів для стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.
9.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або суду. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.
9.9. Претензії кредиторів до Підприємства у випадку ліквідації, задовольняються з майна Підприємства. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються законодавством.
9.10. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою Засновника.


Секретар ради                                                            О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 16.01.2009 12:44
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее