08:13:05   |   02 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3757-V від 25.12.2008р.

№3757-V від 25.12.2008р.

Про затвердження Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2009 році

Рішення
Одеської міської ради
№3757-V від 25.12.2008р.

Про затвердження Програми розв'язання

пріоритетних соціальних проблем міста Одеси

з використанням механізму соціального

замовлення у 2009 році

Керуючись пунктом 1 статті 18, підпунктом 22 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указом Президента України від 15.09.2005р. № 1276/2005 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, відповідно до „Положення про соціальне замовлення у місті Одесі”, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.08.2000р. №1440-ІІІ «О социальном заказе в городе Одессе», з метою залучення некомерційних організацій для розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Програму розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2009 році (додається).
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з соціальної політики та праці.
 

Міський голова                                    Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 25.12.2008р. №3757-V

 

П Р О Г Р А М А
РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
МІСТА ОДЕСИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У 2009 РОЦІ

 
Проект паспорту
бюджетної програми на 2009 рік

 

1. 090412 Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.

     (КТКВ)
091100 Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради.

(КТКВ)
090412 Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
(КТКВ)
090412 Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.

(КТКВ)
200700 Управління екологічної безпеки Одеської міської ради.
(КТКВ)
180410 Виконавчий комітет Одеської міської ради.
(КТКВ)
 
2. 090412, 091100, 200700, 180410 Некомерційні організації - неприбуткові  громадські та благодійні організації, органи самоорганізації населення,

              (КТКВ)утворені та зареєстровані на території міста Одеси. Некомерційні організації – переможці конкурсу претендентів, з якими укладено соціальний контракт на виконання соціального замовлення.
 
3. 090412, 091100 , 200700 ,180410 - Програма розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального  

             (КТКВ) замовлення у 2009 році.
 
4. Обсяг бюджетного призначення – 550 000,00 (п’ятсот п’ятдесят тисяч) гривень, у тому числі із загального фонду – 550 000,00 (п’ятсот п’ятдесят тисяч) гривень, та із спеціального фонду - 0 тис. грн.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетних програм:

ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указ Президента України від 15.09.2005р. №1276/2005 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, Закони України “Про засади соціальної, захищеності інвалідів”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.ст. 31-38 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”. Закони України «Про державні цільові програми», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики», Концепція державної сімейної політики.
6. Метою Програми є подальше підвищення адресності та ефективності розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективного використання бю¬джетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем, та активного залучення додаткових не бюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.

 
7. Напрями діяльності:

п/п
Напрями діяльності (номінації)
I
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1
Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація
2
Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю
3
Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі
4
Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку
5
Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах.
6
Профілактика негативних явищ серед молоді
7
Соціальна підтримка сім’ї, материнства та дитинства у м. Одесі
8
Вирішення соціально-побутових та культурних проблем громадян за місцем проживання
9
Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі
10
Захист та покращання стану навколишнього середовища
11
Розвиток туризму у м. Одесі
II
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

 
8. Категорії економічної класифікації: 

КЕКВ
Найменування
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

 

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми за номінаціями: 

п/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загаль

ний фонд,

тис. грн.

Спец.

фонд,

тис. грн.

Разом,

тис. грн.

1.

Затрат

 

 

 

 

 

 

Вартість соціального проекту

Тис. грн.

 

550,0

 

 

2.

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість номінацій

номінація

 

11

 

 

3.

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній обсяг витрат на одну номінацію

Тис.грн./

номінацію

 

50,0

 

 

 

Визначення проблем 
Програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення (далі – Програма) щорічно розробляється та затверджується Одеською міською радою відповідно до пункту 2.3.1 Положення про соціальне замовлення у місті Одесі, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.08.2000р. №1440-ІІІ «О социальном заказе в городе Одессе» (далі – Положення).
Пріоритетні соціальні проблеми, включені до цієї Програми у якості номінацій конкурсу (додається), були визначені шляхом спеціального дослідження, проведеного у м. Одесі міською конкурсною комісією з соціального замовлення разом із Одеським суспільним інститутом соціальних технологій. Згідно із вимогами Положення, ці пріоритетні соціальні проблеми знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування.
 
Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем  
Програма надасть можливість вирішити пріоритетні соціальні проблеми міста Одеси і дозволить некомерційним організаціям залучити з різних джерел додаткові ресурси.
Виконавцями програми є некомерційні організації, до яких згідно з пунктом 1.2 Положення належать неприбуткові громадські та благодійні організації, а також органи самоорганізації населення, утворені та зареєстровані на території міста Одеси. Склад виконавців визначається на конкурсній основі.
Замовниками соціального замовлення є управління та інші органи міської ради, у сфері відповідальності яких знаходяться пріоритетні соціальні проблеми, винесені для розв'язання, та які є розпорядниками бюджетних коштів.
Реалізація цієї програми здійснюється на основі комплексності підходів до розв'язання соціальних проблем, гласності та відкритості усіх процедур, широкої опори на громадські ресурси.
Пропозиції учасників конкурсу щодо шляхів, засобів та механізмів розв'язання пріоритетних соціальних проблем, що є номінаціями конкурсу, будуть оцінюватися конкурсною комісією за такими критеріями:
- відповідність проекту конкурсному завданню, яке міститься в оголошенні про конкурс, та вимогам соціальних проектів згідно із додатком № 5 до Положення;
- наявність у некомерційної організації позитивного досвіду розв'язання подібних соціальних проблем;
- оригінальність та новизна запропонованого рішення;
- економічна ефективність проекту;
- соціальна ефективність проекту.
Учасники конкурсу, визнані конкурсною комісією переможцями, отримують статус виконавців соціального замовлення та укладають із замовниками соціальні контракти, які містять взаємні зобов'язання сторін, терміни та зміст виконання запланованих заходів, обсяг ресурсів, які виконавець отримує з бюджету міста, а також ресурсів, які він зобов'язується залучити додатково.
Склад номінацій конкурсу із обсягом фінансування з бюджету міста, основні вимоги до соціальних проектів, які розроблятимуть учасники конкурсу у 2009 році, а також розпорядники бюджетних коштів (замовники соціальних замовлень) з кожної номінації наведені у таблиці (додається).
Мета Програми
Метою Програми є подальше підвищення адресності та ефективності розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем, та активного залучення додаткових не бюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.

  
Строки та етапи виконання програми 
Виконання Програми передбачено здійснити протягом 2009 року. Всі терміни і етапи виконання соціальних проектів передбачаються соціальними контрактами, укладеними між замовниками і виконавцями проекту.

 
Перелік заходів і завдань програми за кожною номінацією наведені у таблиці (додається). Заходи з реалізації Програми визначаються у соціальних контрактах.

 
Ресурсне забезпечення Програми  
Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік, а також за рахунок залучених коштів громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

Номінація
Головні розпорядники бюджетних коштів
Загальний обсяг фінансування, тис. грн.
Бюджет м. Одеси, тис. грн.
Інші джерела *
Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
50,0
 
Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
50,0
 
Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
50,0
 
Профілактика негативних явищ серед молоді
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради
50,0
 
Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
50,0
 
Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
50,0
 
Соціальна підтримка сім'ї, материнства та дитинства у м. Одесі
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради
50,0
 
Сприяння розвитку самоорганізації населення у  м. Одесі
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
50,0
 
Вирішення соціально-побутових та культурних проблем громадян за місцем проживання
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
50,0
 
Захист та покращання стану навколишнього середовища
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради
50,0
 
Розвиток туризму у  м. Одесі
Виконавчий комітет   Одеської міської ради
50,0
 
Разом
 
550,0
 

* - залучені кошти громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
 

Матеріально-технічне забезпечення Програми здійснюється за допомогою майна замовника, що перебуває на його балансі і передається виконавцю на період виконання соціального замовлення у користування на пільгових умовах (безоплатно), майна виконавця та майна спонсорів, яких виконавець залучає до виконання соціального замовлення.
 

Організація управління та контролю за виконанням програми  
Координацію виконання усіх соціальних проектів, що реалізуються переможцями конкурсу у межах Програми, яка є складовою частиною комплексної програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси, здійснює міська конкурсна комісія з соціального замовлення.
Контроль якості робіт і соціальних послуг, що надаються виконавцем в ході здійснення соціального замовлення, проводиться замовником в порядку і за показниками, обумовленими соціальним контрактом.
Терміни і форми поточної і підсумкової звітності про виконання робіт виконавцями з соціального замовлення обумовлюються соціальними контрактами.

Очікуванні кінцеві результати виконання програми  
Дана Програма дозволить частково вирішити пріоритетні соціальні проблеми міста по таких номінаціях конкурсу:

- соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація;
- боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю;
- профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі;
- профілактика негативних явищ серед молоді;
- сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;
- соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах;
- соціальна підтримка сім'ї, материнства та дитинства у м. Одесі;
- сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі;
- вирішення соціально-побутових та культурних проблем громадян за місцем проживання;
- захист та покращання стану навколишнього середовища;
- розвиток туризму у м. Одесі.

Секретар ради                                 О.А. Прокопенко

 

Додаток до Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2009 роціСтраница создана: 09.01.2009 13:15
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее