12:04:36   |   13 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3751-V від 25.12.2008р.

№3751-V від 25.12.2008р.

Про затвердження Міської програми сприяння розвитку інформаційної сфери Одеси на 2009 рік

Рішення
Одеської міської ради
№3751-V від 25.12.2008р.
 
Про затвердження Міської програми
сприяння розвитку інформаційної
сфери Одеси на 2009 рік
 
 
Відповідно до пункту 22 част. 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою розвитку інформаційної сфери в           м. Одесі, формування, підтримки іміджу міста в Україні та за кордоном, враховуючи необхідність використання високих інформаційних технологій у процесі ефективного та прозорого управління містом, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Міську програму сприяння розвитку інформаційної сфери Одеси на 2009 рік (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з культури та духовності.
 
Міський голова                                  Е. Гурвіц
 
  
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№3751-V від 25.12.2008р.
 Міська програма
сприяння розвитку інформаційної сфери Одеси на 2009 рік  
1. Проект ПАСПОРТУ бюджетної програми на 2009 рік 
1. 1.
120400 Управління інформації Одеської міської ради
120201 Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
 КФКВ                      найменування головного розпорядника
1. 2.
120400 Управління інформації Одеської міської ради
120201 Редакція газети "Одесский вестник"
 КФКВ               найменування відповідального виконавця
1. 3. 120400, 120201 “Про затвердження Міської програми сприяння розвитку інформаційної сфери Одеси на 2009 рік”
 КФКВ               найменування бюджетної програми
1. 4. Обсяг бюджетного призначення - 4911,6 тис. грн.,
у тому числі із загального фонду - 4911,6тис. грн.
1. 5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закони України:
“Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про друковані засоби масової інформації в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”,
“Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”;
Укази Президента України:
 “Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади”, “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні”, „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”;
Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний уряд”.
1. 6. Мета бюджетної програми:
Метою міської програми сприяння розвитку інформаційної сфери Одеси на 2009 рік є оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗМІ міста, налагодження ефективної системи інформування населення про роботу міської влади, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, розвиток інформаційної сфери Одеси з використанням високих інформаційних технологій. 
 
1. 7. Напрямки діяльності: 
№з/п
Напрямки діяльності
1.
Напрямки діяльності, що здійснюється у межах загального фонду бюджету
м. Одеси
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172
- Проведення обговорень з актуальних питань, круглих столів, Інтернет-конференцій з метою налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування, ЗМІ та громадою міста.
- Консультації з вченими та експертами з соціально значущих проблем міста.
- Проведення навчальних семінарів з тематики взаємодії виконавчих органів з метою наповнення офіційного порталу міської ради.
- Проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери.
- Проведення всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій стосовно соціального життя та політики.
- Проведення семінарів з метою підвищення кваліфікації представників ЗМІ.
- Реалізація проекту «Школа прес-секретарів».
- Реалізація проекту «Фахова майстерня журналістів».
- Соціологічні дослідження та опитування.
- Видання дайджесту місцевих ЗМІ.
- Опрацювання звернень громадян за телефоном довіри міського голови з конвертацією до програми "Дело".
- Інформаційне забезпечення депутатів міської ради матеріалами про суспільно-політичне, соціально-економічне життя регіону та країни у вигляді щоденного дайджесту та щотижневого огляду в електронному вигляді.
- Підтримка поштової скриньки для кожного із 120-ти депутатів.
- Організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування (в тому числі аварійні заходи) прямої Інтернет-трансляції на офіційному порталі Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер.
- Підтримка, модернізація, хостінг (розміщення та техобслуговування) загального інформаційного порталу для ЗМІ м. Одеси.
- Підтримка, модернізація, хостінг сайту «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного порталу Одеської міської ради. Розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам у структурі офіційного порталу Одеської міської ради. Розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам
- Виготовлення (200) віртуальних об’ємних панорам -360º (турів).
- Виготовлення тематичних «Віртуальних екскурсій Одесою» (запланованих для подальшого використання в якості основи аудіоекскурсій містом різними мовами).
- Підтримка, хостінг, модернізація офіційного порталу міської ради.
- Підтримка, модернізація (розробка пошукових та вимірювальних сервісів), оновлення мапи Одеси www.citymap.odessa.ua/website/odessa на офіційному порталі міської ради та її новорозроблених у 2007 та 2008 роках шарів і мап різноманітних об`єктів (театри, музеї, парки, пам’ятники, готелі), внесення змін та доповнень до топографічної основи мап. на офіційному порталі міської ради та її новорозроблених у 2007 та 2008 роках шарів і мап різноманітних об`єктів (театри, музеї, парки, пам’ятники, готелі), внесення змін та доповнень до топографічної основи мап.
- Пошуково-дослідницька робота, систематизація та розробка, підключення і підтримка нового розділу «Історична спадщина» мапи Одеси в структурі офіційного порталу міської ради (що включатиме архів мап 1835, 1875, 1891, 1894 та ін. років та інтерактивний альбом старовинних літографій).
- Придбання космознімку міста, обробка, дешифрація (нанесення інфраструктури міста на космознімок) до вулиць та будівель, підключення розробленої мапи «Космічний знімок Одеси - 2008» до мапи міста в структурі офіційного порталу міської ради. Підтримка й оновлення нового шару мапи.
- Розробка, підключення, підтримка й оновлення нових видів карт спеціального розділу «Одеса туристична» мапи міста в структурі офіційного порталу міської ради.
- Розробка, підключення, підтримка й оновлення карт для нового розділу «Громадські установи міста» мапи Одеси в структурі офіційного порталу міської ради (шари: органи влади, медичні, учбові заклади, храми Одеси).
- Фотозйомка, обробка, підключення, підтримка й оновлення нового соціального проекту мапи міста «Фотоальбом фасадів будинків» (підключення фото до об`єктів мапи) в структурі офіційного порталу міської ради.
- Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів.
- Фінансування видання «Одесский вестник» - друкованого органу Одеської міської ради.
2.
Напрямки діяльності, що здійснюється у межах спеціального фонду бюджету      м. Одеси
 
-
 
1. 8. Категорія економічної класифікації: 
КЕКВ
Найменування
1172
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1310
Субсидії та поточні трасферти підприємствам (установам, організаціям )
 
 
1. 9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: 
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрати
 
 
 
-
 
Обсяг видатків на виконання програми всього,
у тому числі:
- управління інформації ОМР,
- КП «Одесский вестник»
тис.грн.
прогнозні данні
4 911,6
 
 
 
1 211,6
 
 3 700,0
 
4 911,6
 
 
 
1 211,6
 
3 700,0
Кількість установ, всього
од.
фактичні дані
1
 
1
Кількість ставок, всього
од.
штатний розпис
63
 
63
Сайт omr.gov.ua
тис.грн.
прогнозні данні
49
 
49
продукт
 
 
 
-
 
Кількість реалізованих примірників газети «Одесский вестник»
тис. екз.
прогнозні данні
 
5 100, 0
 
5 100,0
глядачі, слухачі круглих столів, семінарів
осіб
прогнозні данні
250
 
 
250
 
дайджест
 
випуск
прогнозні данні
251
 
251
аналітичний огляд
випуск
прогнозні данні
51
 
51
телефон довіри міського голови
випуск
прогнозні данні
365
 
365
нові сторінки сайту omr.gov.ua
стор.
 
прогнозні данні
10 000
 
 
10 000
 
довідкові та іміджеві матеріали
шт.
прогнозні данні
10 000
 
10 000
ефективність
 
 
 
 
 
переглядів сторінок сайту
разів
прогнозні данні
10 500 000
 
10 500 000
середня вартість випуску одного примірника газети «Одесский вестник»
грн.
прогнозні данні
0,64
 
0,64
якість
 
 
 
-
 
кількість передплатників продукту (газета) щомісячно
од.
прогнозні данні
20 000
 
20 000
звернення громадян на сайт
кількість
 
прогнозні данні
1100
 
 
1100
 
Оновлення статичної інформації на сайті
стор.
 
 
 
прогнозні данні
1 000
 
 
 
 
1000
  
2. Визначення проблеми,
обґрунтування шляхів і засобів її розв’язання  
З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні постійно  зростає необхідність отримання населенням об’єктивної інформації про програми та заходи місцевих органів влади.
    Забезпечення належного рівня розвитку інформаційного простору м. Одеси повинно носити системний характер і складатися з:
-       організаційної та технічної підтримки офіційного порталу Одеської міської ради;
-       здійснення заходів з відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
-       вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування;
-       проведення відкритих семінарів, обговорень, досліджень, консультацій з вченими та експертами, регіональних та міжнародних конференцій з актуальної тематики;
-       продовження створених в рамках попередніх Міських програм підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2004-2006, 2007, 2008 роки проектів, що викликали велику зацікавленість населення та продемонстрували неабиякий попит, підтверджений статистикою відвідувань.
 
Це, насамперед, стосується таких проектів як Карти Одеси та Віртуальна Одеса. На Офіційному сайті міста, крім іншого, створено картографічний розділ «Історична картографічна спадщина Одеси», в якому зібрано 27 старовинних архівних карт нашого міста з 1794 по 1917 роки, що відображають розвиток Одеси. Це архівні матеріали, відкритий доступ до яких можна отримати лише на omr.gov.ua.
У той же час, Одеса – перше місто в Україні та третє на території СНД після Санкт-Петербургу та Москви, представлене в найбільшому міжнародному проекті віртуальної панорамної фотографії 360Cities.net «Віртуальний світ» (www.360cities.net). До міжнародного проекту увійшли віртуальні панорами, створені в рамках ). До міжнародного проекту увійшли віртуальні панорами, створені в рамках Міської програми підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2008 рік і представлені в розділі «Віртуальна Одеса» Офіційного сайту. Ці панорами створені за допомогою новітніх світових технологій та кращого на теперішній час програмного забезпечення.
Міську програму сприяння розвитку інформаційної сфери Одеси на 2009 рік (далі - Програму) спрямовано на підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої влади. Вона є логічним продовженням попередніх Міських програм підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2004–2006 роки, на 2007, 2008 роки.
 
3. Мета і строки виконання Програми 
Головною метою Програми сприяння розвитку інформаційної сфери міста Одеси на 2009 рік є оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗМІ міста, налагодження ефективної системи інформування населення про роботу міської влади, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, розвиток інформаційної сфери Одеси з використанням високих інформаційних технологій.
           Строк виконання Програми - 2009 рік.
 
4. Завдання Програми 
Завданням Програми є розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади. Здійснення заходів Програми спрямовано на реалізацію конституційного права громадян на отримання інформації.
Виконання Програми спрямовано на забезпечення:
- прозорого управління містом,
- плюралізму виступів, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп,
- якості інформаційних матеріалів, сприяння підвищенню професійної майстерності журналістів,
- захисту громади від неякісної та шкідливої інформації,
- всебічного сприяння розвитку об`єктивної інформації про місто в мережі Інтернет,
- розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію.
  
5. Перелік заходів Програми
Оптимальна діяльність міської влади з підтримки ЗМІ та розвитку інформаційної сфери передбачає систему правових, інформаційних, економічних та адміністративних заходів. 
з/п
Зміст заходу
Виконавці
Термін виконання
1
Проведення обговорень з актуальних питань, круглих столів, Інтернет-конференцій, консультацій з вченими та експертами різних галузей з метою налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування, ЗМІ та громадою міста
 
- управління інформації
 
постійно
2
Проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів з наповнення офіційного порталу міської ради
- управління інформації;
- управління, департаменти, відділи міської ради
3-4 семінари
на рік
3
Проведення регіональних та
міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери і всеукраїнських наукових конференцій стосовно соціального життя та політики
- управління інформації
4 конференції на рік
4
Проведення семінарів з метою
підвищення кваліфікації представників ЗМІ
- управління інформації
3-4 семінари
на рік
5
Видання інформаційного бюлетеню про поточну діяльність підрозділів міської ради, виконання рішень Одеської міської ради
- управління інформації
щотижнево
6
Залучення громадян до обговорення проектів регуляторних актів міської влади шляхом розміщення їх в мережі Інтернет
- управління інформації;
- юридичний департамент
постійно
7
Реалізація проекту
«Школа прес-секретарів»
- управління інформації
3 випуски
на рік
8
Реалізація проекту
«Фахова майстерня журналістів»
- управління інформації
3-4 майстерні
на рік
9
Соціологічні дослідження та опитування, консультації з вченими та експертами з соціально значущих проблем міста
- управління інформації
постійно
10
Видання щоденного дайджесту місцевих ЗМІ. Підготовка інформаційно-аналітичного огляду з актуальних питань
- КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» («МІАЦ»)
постійно
 
11
Проведення моніторингу та опрацювання звернень громадян, які надходять на офіційний портал міста й на телефон довіри міського голови з конвертацією до програми «Дело»
- управління інформації;
- КП «МІАЦ»;
- департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю
постійно
12
Інформаційне забезпечення депутатів матеріалами про суспільно-політичне та соціально-економічне життя регіону та країни у вигляді щоденного дайджесту та щотижневого огляду в електронному вигляді. Заведення та підтримка поштової скриньки для кожного з 120-ти депутатів
- КП «МІАЦ»
постійно
13
 
Підтримка, модернізація, ребрендінг (оновлення бренду), хостінг офіційного порталу міської ради
- управління інформації
 
постійно
14
Інформаційний супровід процесу продажу земельних ділянок та об’єктів комунальної власності на відкритих торгах (аукціонах)
- управління інформації;
- Одеське міське управління земельних ресурсів
постійно
15
Підтримка, модернізація та оновлення мапи Одеси на офіційному порталі міської ради, підключення нових видів карт і шарів (космознімок Одеси, мапи різноманітних об`єктів)
- управління інформації
 
постійно
16
Розробка та виготовлення соціальної реклами, довідкових, іміджевих матеріалів
- управління інформації
 
постійно
17
Розробка додаткових розділів (сторінок) офіційного порталу міста іміджевого характеру
- управління інформації;
- управління, департаменти, відділи міської ради
постійно
18
Підтримка, модернізація, хостінг загального інформаційного порталу для ЗМІ м. Одеси
- управління інформації
 
постійно
19
Підтримка, модернізація, хостінг сайту «Віртуальна Одеса» в структурі офіційного порталу Одеської міської ради, виготовлення віртуальних турів та віртуальних екскурсій Одесою
 - управління інформації
постійно
20
Організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування (в тому числі аварійні заходи) прямої Інтернет-трансляції на офіційному порталі Одеської міської ради з веб-камер і телевізійних камер, розташованих на центральних майданчиках міста та біля стадіонів у рамках підготовки до ЄВРО - 2012
- управління інформації;
- КП «МІАЦ»
постійно
21
Фінансування видання друкованого органу Одеської міської ради - «Одесский вестник»
 - управління з питань культури та мистецтв
постійно
 
6. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми
Виконання Програми забезпечується управлінням інформації Одеської міської ради (головний виконавець) спільно з КП «Міський інформаційно-аналітичний центр», КП «Одесский вестник» та підрядними організаціями, залученими на договірній основі.
Управління інформації Одеської міської ради звітує про хід виконання заходів Програми перед Одеською міською радою, управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради та оприлюднює звіти за 6, 9 та 12 місяців на Офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua. 
 
 
8. Очікувані результати реалізації Програми
В результаті впровадження Програми очікується:
- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни;
- подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорість прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високий рівень контролю за їх виконанням;
- забезпечення прозорості процесу продажу земельних ділянок на відкритих торгах (аукціонах), залучення до участі в них якомога більшої кількості учасників;
- забезпечення відкритості процесу проведення торгів державних закупівель;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, в тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- сприяння більш ефективній взаємодії депутатів міської ради з виборцями;
- формування стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;
- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської влади;
- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
- спрощення адміністративних процедур для громадян;
- підготовка фахівців із взаємодії зі ЗМІ;
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

9. Прикінцеві положення
До програми може бути внесено зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.
Програма набуває чинності з 01 січня 2009 року.


Секретар міської ради                                                               О.А. Прокопенко 
   
 


Страница создана: 06.01.2009 09:43
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее