21:40:43   |   07 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3755-V від 25.12.2008р.

№3755-V від 25.12.2008р.

Про затвердження міської Програми збереження історичної забудови міста Одеси на 2008 -2010 роки у новій редакції

Рішення
Одеської міської ради
№3755-V від 25.12.2008р.

Про затвердження міської Програми
збереження історичної забудови
міста Одеси на 2008 -2010 роки у новій редакції

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою приведення міської Програми збереження історичної забудови міста Одеси на 2008-2010 роки у відповідність з рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008р. 2888-V "Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 року № 2147-V "Про бюджет міста Одеси на 2008 рік", Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити міську Програму збереження історичної забудови міста Одеси на 2008 - 2010 роки в новій редакції (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 10.07.2008р. №2896-V "Про затвердження міської Програми збереження історичної забудови міста Одеси на 2008 - 2010 рік".
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони об'єктів культурної спадщини.

Міський голова                            Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 25.12.2008р. №3755-V

 

МІСЬКА ПРОГРАМА
збереження історичної забудови міста Одеси
на 2008 - 2010 роки
(нова редакція)

ПАСПОРТ
міської Програми збереження історичної
забудови міста Одеси на 2008 - 2010 роки

 

(КТКВ)  100203

               150101

               150201

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини

Управління капітального будівництва

(найменування головного розпорядника)

(КТКВ) 100203

              150101

              150201

 

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини

Управління капітального будівництва (найменування відповідального виконавця)

Найменування бюджетної програми

(КТКВ) 100203; 150101; 150201              

Програма збереження історичної забудови міста Одеси на 2008-2010 роки (далі - Програма)

 

Обсяг бюджетного 

призначення

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених бюджетом м. Одеси головному розпоряднику - управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини та управлінню капітального будівництва

Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми

Закони України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";

"Про державні цільові програми";

"Про охорону культурної спадщини" зі змінами;

Постанови Кабінету Міністрів України

від 09 вересня 2002р. №1330 "Про затвердження Комплексної Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки".;

від 30.11.2004р. №1604 "Про затвердження Програми комплексного соціальноекономічного розвитку м. Одеси

на 2005-2015 роки";

Рішення Одеської міської ради:

від 30.11.06р. №597-V «Про затвердження концепції збереження історичної забудови міста Одеси»;

від 15.06.2004р. №2634-ІV "Про паспорти бюджетних програм";

від 26.07.2002р. №200-ІV "Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси

до 2012 року";

від 15.10.2002р. №414-ІV "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси

до 2010 року";

від 11.10.2004р. №3156-ІV "Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки";

Розпорядження міського голови від 07.11.2008р. №1329-01р "Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси"

Мета бюджетної програми

Програма збереження історичної забудови міста Одеси спрямована на здійснення місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини.

Програма також спрямовується на забезпечення сприятливих умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини, з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.


 

Напрями діяльності

 п/п

Напрями діяльності

1.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси

1.1.

Удосконалення управління в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста.

1.2.

Створення сприятливого інформаційного поля для просування галузі охорони культурної спадщини, забезпечення туристичних потреб одеситів та гостей міста.

1.3.

Створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі охорони культурної спадщини, спрямованої на збереження історичної забудови міста Одеси.

1.4.

Формування привабливого образу Одеси, як унікального культурного та історичного центру України

1.5.

Реставрація та реабілітація пам’яток монументального мистецтва, охоронних дошок

   2.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

2.1.

Реставрація та реабілітація пам’яток архітектури та містобудування

 

Категорії економічної класифікації

КЕКВ

Найменування

1139

Оплата інших послуг та інші видатки

1171

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації регіональних програм

2144

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

 

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми

 

п/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1.

Витрат

Кількість об’єктів

монументального мистецтва

Дані Програми

-

22

22

Кількість об’єктів

пам’яток архітектури

Дані Програми

-

22

22

2.

Ефективності

Об’єктів монументального мистецтва,

приведено до об’єкту

(тис. грн.)

Дані Програми

-

-

136,36

Пам’яток архітектури, приведено до об’єкту

(тис. грн.)

Дані Програми

-

-

9714,31

 

Частина 1. Загальні положення. Склад проблеми.
 

1.1. Загальні положення

 
Розвиток розбудови системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови для збереження національної культурної спадщини.
Охорона об’єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Закон України "Про охорону культурної спадщини" визначає основні засади державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Зміни до нього вдосконалюють відносини у цій сфері.
Постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2002р. №1330 затверджена Комплексна Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки.
Рішенням Одеської обласної ради від 01 листопада 2003р. №248-ІV затверджена Регіональна програма розбудови сфери охорони культурної спадщини Одеської області на 2003-2010 роки.
Рішенням Одеської міської ради від 30.11.06р. №597-V затверджена «Концепція збереження історичної забудови міста Одеси».
В умовах сучасних ринкових взаємовідносин нерухомі пам'ятки слід розглядати як об'єкти, що мають велике соціально-культурне значення та об'єкти потенційного інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технологічних засад формування сфери охорони культурної спадщини.
Вирішення проблем розбудови сфери охорони культурної спадщини можливе за допомогою напрацювання та реалізації програм відповідно до законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.

 

1.2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

 

На території міста розташовано 38 пам’яток містобудування та архітектури та 4 пам’ятки історії національного значення і понад 1000 пам’яток місцевого значення.

 
Табл. 1 Відомості про чисельність об'єктів культурної спадщини в м. Одесі
 

Види об'єктів культурної

спадщини

(нерухомих  пам'яток)

Кількість

об’єктів

Примітки

1

Пам'ятки містобудування та

архітектури

1299

 

2

Пам'ятки історії

501

 

3

Пам'ятки монументального

мистецтва

71

 

4

Пам'ятки археології

13

 

 

ВСЬОГО:

1884

 

 

Зі всієї кількості будівель-пам’яток історичного центру більш ніж 70% - жилі будівлі. Понад 400 будівель-пам’яток знаходяться у незадовільному технічному (ветхому та аварійному) стані, поточний та капітальний ремонт яких, за мінімальними витратами, потребує приблизно 360 млн. грн.
Програма спрямована на забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
 

Частина 2. Мета, обґрунтування шляхів і засобів реалізації міської Програми збереження історичної забудови

міста Одеси на 2008 - 2010 роки
 

2.1. Мета, завдання, принципи та пріоритети Програми

 

Головною метою Програми є забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування; збільшення та ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного та духовного розвитку міста. Виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам'ятках архітектури та монументального мистецтва.
Для забезпечення поступової безумовної реалізації Програми визначаються такі головні завдання:
- практичне використання історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Одеси;
- створення потужної науково-технологічної та інформаційної місцевої бази з урахуванням сучасного світового технологічного рівня;
- забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1 - 2).

 

2.2. Науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення

 

Основними напрямками науково-дослідницької та інноваційної діяльності при реалізації Програми є:
- організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд, археологічних об'єктів, історико-бібліографічні та архівні вишукування на цих об'єктах;
- вирішення науково-технічних та технологічних завдань збереження, консервації і реставрації пам'яток, з їх археологічними залишками включно;
- пошук та розробка традиційних і нових реставраційних технологій, впровадження їх у реставраційну практику;
- наукове обґрунтування та розробка програм збереження культурної спадщини;
- розробка спеціальної містобудівної документації, яка забезпечуватиме збереження комплексів та ансамблів пам'яток;
- виконання комплексних проектних робіт з реабілітації, консервації та реставрації пам'яток;
- організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам'яток, ведення відповідних інформаційних баз даних технічного стану об'єктів;
- вивчення та узагальнення вітчизняного, міжнародного пам'яткоохоронного досвіду і можливостей його застосування у місті;
- розробка пропозицій і планів здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері досліджень, консервації і реставрації історико-культурної спадщини міста;
Головними пріоритетами міської Програми стосовно організації науково-дослідницької та проектної діяльності є:
- забезпечення першочергових досліджень з метою формування інформаційно-методичної бази охорони культурної спадщини у місті;
- забезпечення досліджень, розробка науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2).

 

Частина 3. Строки та етапи реалізації Програми

 

Реалізація міської програми охорони культурної спадщини передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань.
Програма розрахована на реалізацію протягом 2008 - 2010 років. Реалізацію Програми передбачено виконати у два етапи:
І - забезпечення розробки науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2);
ІІ - забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам'ятках, їх реставрація та реабілітація (додаток 1- 2).

 

Частина 4. Ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування заходів програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси на поточний рік.

 

 

 

Назва заходу

Вартість

по роках

(тис. грн.)

У тому числі за рахунок коштів

Рік

початку

та завершен

ня робіт

Додатки

2008р.

2009р.

2010р.

бюджетн.

(тис. грн.)

(у т.ч. запоз.)

залучених (тис. грн.)

1

Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках монументального мистецтва

1’000,0

1’000,0

1’000,0

3’000,0

-

2008-2010

№1

2

Поточний ремонт об’єктів монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дошок, що не є об’єктами культурної спадщини

600,0

800,0

900,0

2300,0

-

2008-2010

 

3

Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках архітектури та містобудування

40999,000

96186,000

 (корег. у пот. році)

76530,754

 (корег. у пот. році)

209166,754

 (корег. у пот. році)

4549.0

 

2008 - 2010

№2

 

Разом:

42599,000

97986,000

(корег.

у пот. році)

78430,754

(корег.

у пот. році)

214466.754

(корег.

у пот.

році)

4549.0 (вирішу

ється у поточно

му році)

 

 

 
Частина 5. Організація управління та контролю за виконанням Програми

 

Повноваження органу охорони культурної спадщини, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", передбачають прийняття ним відповідних адміністративних рішень, постійний контроль за станом пам'яток, належним проведенням реставраційних робіт; участь у процесах містобудівного регулювання розвитку міста, участь та контроль за процедурою приватизації пам'яток; організацію дослідження та узгодження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток, виготовлення облікової документації, забезпечення умов для збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективне залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
Усі зазначені напрямки, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", реалізуються за участю та під контролем органів охорони культурної спадщини.

 

Частина 6. Очікуванні кінцеві результати виконання програми

 

Програма спрямовується на забезпечення умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
Реалізація Програми дозволить вирішити такі завдання:
1. Забезпечення удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини у місті Одесі.
2. Забезпечення виконання заходів з першочергових протиаварійних робіт із збереження об'єктів культурної спадщини, критеріїв і механізмів забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохоронних заходів.
3. Продовження інвентаризацію об'єктів культурної спадщини міста Одеси.
4. Продовження роботи з реалізації комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини та ведення облікової документації пам’яток.
5. Всебічне сприяння розвитку міської науково-практичної бази формування стратегічних напрямків розвитку сфери охорони культурної спадщини, розробки та впровадження інноваційних науковоємних технологій реставрації об’єктів культурної спадщини.

Секретар ради                                                 О.А. Прокопенко

Додатки до Програми збереження історичної забудови м. Одеси на 2008 - 2010 р.р.Страница создана: 31.12.2008 11:48
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее