09:56:19   |   02 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее



/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3760-V від 25.12.2008р.

№3760-V від 25.12.2008р.

Про затвердження Програми «Екологічно чистий транспорт одеситам»

Рішення
Одеської міської ради
№3760-V від 25.12.2008р.

Про затвердження Програми
«Екологічно чистий транспорт одеситам»


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою зменшення обсягів забруднення й поліпшення стану повітряного басейну міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Екологічно чистий транспорт одеситам» (додається).

2. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій; з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку і морегосподарського комплексу.

Міський голова                    Е. Гурвіц


Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 25.12.2008р. №3760-V
 
Програма
„Екологічно чистий транспорт одеситам”
 Зміст
 
I.     Загальні положення.
II.     Проект паспорта Програми.
III.     Визначення проблем.
IV.     Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та необхідність їх розв’язання програмним методом.
V.     Визначення мети Програми.
VI.     Строки та етапи виконання Програми.
VII.     Перелік завдань Програми.
VIII.     Перелік заходів Програми. Ресурсне забезпечення Програми.
IX.     Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми.
X.     Очікувані результати виконання Програми.
 
                                                            I.     Загальні положення 
Необхідність розроблення Програми «Екологічно чистий транспорт одеситам» (далі – Програма) викликана високим рівнем забруднення атмосферного повітря в м. Одесі через значне збільшення автомобільного парку, його старіння, збільшення інтенсивності потоку на дорогах. За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, викиди від всіх видів транспорту в місті Одесі в 3,7 разів більше, ніж від промислових підприємств і становлять приблизно 80% від сумарного обсягу викидів. Інтенсивність забруднення атмосфери автомобільним транспортом беззупинно зростає через збільшення його кількості.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 „Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” у більшості регіонів забруднення атмосферного повітря спричинялося переважно викидами шкідливих речовин від транспортних засобів (у 2005 році – 2,2 млн. тонн). Так, у 19 регіонах такі викиди перевищили обсяг шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення (підприємств), зокрема більш як у 5 разів у Чернівецькій області, містах Києві та Севастополі.
 У результаті викидів автотранспортними засобами забруднюючих речовин у навколишнє середовище, збільшується індекс забруднення, за показниками якого місто Одеса посідає третє місце серед найбільш забруднених.
Програма визначає одне з основних напрямків розвитку і вдосконалення охорони атмосферного повітря в місті Одесі, а саме – збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище.
Програма спрямована на проведення комплексу екологічних, економічних заходів, направлених на покращення екологічного стану атмосферного повітря в м. Одесі за рахунок зниження інтенсивності викидів забруднюючих речовин автотранспортом, а саме:
- заміна громадського автотранспорту м. Одеси на екологічні види транспорту – тролейбуси;
- розміщення інформації щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тролейбусах.
Розроблена Програма передбачає реалізацію комплексу заходів щодо зменшення викидів автотранспортними засобами забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище за рахунок реалізації екологічних та технічних заходів.
 
2.    Проект паспорта Програми 

 
    1.    
Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів)
    2. 
            
Комунальне підприємство „Одесміськелектротранс”                
(найменування відповідального виконавця)
    3. 
            
Програма „ Екологічно чистий транспорт одеситам ” на 2008-2013 роки
(найменування бюджетної програми)
Обсяг бюджетного призначення та інші джерела: 145 000,0 тис. грн. у тому числі:

 
     - на 2008 рік – 20 000,0 тис. грн., у тому числі інші джерела – 20 000 тис. грн.;
     - на 2009 рік обсяг бюджетного призначення – 25 000,0 тис. грн.;
     - на 2010 рік обсяг бюджетного призначення – 25 000,0 тис. грн.;
     - на 2011 рік обсяг бюджетного призначення – 25 000,0 тис. грн.;
     - на 2012 рік обсяг бюджетного призначення – 25 000,0 тис. грн.;
     - на 2013 рік обсяг бюджетного призначення – 25 000,0 тис. грн.
 
Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: 

 
Назва нормативного акта
Розділ, стаття
 
У частині
1.
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”
ст. 26 Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
 
ст. 30 Повноваження в галузі житлово-комунального          господарства, побутового, торговельногоо бслуговування, громадського      харчування, транспорту і зв'язку
 
ст. 33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
 
Пункт 22 частини 1
 
 
 
2.
Закон України „Про охорону атмосферного повітря”
 
Повністю
 
-
3.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”
 
Повністю
 
-
4.
Закон України „Про автомобільний транспорт”
 
ст. 5 Завдання та функції державного регулювання та             контролю діяльності автомобільного транспорту
 
Пункт 11 частини 2
5
Закон України„Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
ст. 19 Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях
 
-
6.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1147  «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
п. 18Охорона атмосферного повітря
п. 80 Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо.
 
 
 
 
 
-
7
Постанова Кабінету Міністрів України від
21 липня 2006 р. N 1001 „Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”
Повністю
 
 
 
-
8
Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998р. №188/98-ВР „Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”
Повністю
 
 
 
 
 
-
9
Рішення колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 29.06.2006 N 130 «Про стан реалізації положень Закону України “Про міський електричний транспорт"
Повністю
 
 
 
 
 
-

Метою Програми є зменшення обсягів забруднення й поліпшення стану повітряного басейну міста за рахунок заміни громадського автотранспорту на тролейбуси.
 
Категорія економічної класифікації:

КЕКВ
Найменування
1310
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2410
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Бюджет
Інші джерела
Всього
1
Затрат
 
 
 
 
 
 
Кількість витрачених коштів
тис. грн
звіт
125 000,0
20 000,0
145 000,0
2
Продукту
 
 
 
 
 
 
Кількість придбаних тролейбусів
шт
звіт
39
6
45
3
Ефективності
 
 
 
 
 
 
Заміна автобусів на тролейбуси, як найбільш екологічно чистий транспорт
%
Статистичні дані
20
4
Якості
 
 
 
 
Зменшення рівня забруднення атмосферного повітря
%
аналітичні дані за результатами моніторингу
 
22


3.    Визначення проблем.
Проблема забруднення повітряного басейну міста відноситься до числа соціально значущих, оскільки повітря безпосередньо впливає на стан здоров’я населення та гостей міста Одеси. Для м. Одеси екологічні проблеми, пов'язані зі  збільшенням кількості автотранспорту, є надзвичайно гострими. У першу чергу вони стосуються центральної частини міста, історична забудова якої не була розрахована на інтенсивний дорожній рух.
За статистичними даними більше 80% всіх забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу на території міста, припадає на автотранспорт. Одним із основних чинників, який впливає на рівень забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами, є паливо та його якість.
У результаті викидів автотранспортними засобами забруднюючих речовин в навколишньому середовищі утворюються фармальдегиди (канцерогенна речовина), що є причиною збільшення індексу забруднення, за показниками якого місто займає третє місце серед найбільш забруднених.
            Газ вважається найкращим з екологічної точки зору видом палива. При зіставному КПД бензину і газу, об'єм викидів токсичних речовин при згоранні бензину у декілька разів більший, ніж при згоранні газу. Проте газ використовують лише 3% транспортних засобів.
Через велику насиченість автотранспорту знижується швидкість руху, що призводить до збільшення кількості забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу. При швидкості руху автомобіля 60 км/годину утворюється 27 г/км, а при 40 км/годину – 75 г/км окислу вуглецю.
          Викиди від пасажирських автобусів зросли порівняно з 2001 роком майже вдвічі.
За наслідками встановлено, що на 1000 перевірених маршрутних таксі та автобусів з перевищенням припустимих норм викидів забруднюючих речовин в атмосферу експлуатуються 20-25 % маршрутних таксі та автобусів.
Тому у даний час актуальність і доцільність вирішення проблеми за рахунок заміни громадського автотранспорту на екологічно чистий вид транспорту – тролейбуси є загальновизнаною та вкрай необхідною.
Забруднення атмосферного повітря згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря» – це змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища. Статтею 17 вищевказаного Закону передбачені заходи щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх фізичних факторів, зокрема розроблення та виконання комплексу заходів щодо зниження викидів, знешкодження шкідливих речовин і зменшення фізичного впливу під час експлуатації та ремонту транспортних засобів; удосконалення технологій транспортування.
Згідно зі ст. 19Закону України„Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” атмосферне повітря в населених пунктах, повинно відповідати санітарним нормам. Фізичні та юридичні особи при здійсненні своєї діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах.
Постановою Верховної Ради України від 05.03.1998р. №188/98-ВР визначені основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Відповідно до п.п. 5, 29 вищезазначеної постанови автомобільний транспорт є одним з основних джерел забруднення атмосферного повітря в Україні, у зв’язку з чим постановою передбачено розробку цільових програм щодо поступового зниження рівня забруднення повітря на короткотермінову, середньотермінову та довготермінову перспективу для міст з підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря.
Одночасно, рішенням колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 29.06.2006 N 130 «Про стан реалізації положень Закону України “Про міський електричний транспорт" рекомендовано органам місцевого самоврядування міст, де функціонує міський електротранспорт сприяти пріоритетному розвиткові міського електротранспорту на напрямках з великими пасажиропотоками, у зонах відпочинку, щільної житлової забудови та підвищеного забруднення атмосферного повітря.
 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та
необхідність їх розв’язання програмним методом. 
Відповідно до Концепції охорони атмосферного повітря в місті Одесі на період до 2010 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради зі змінами від 10.07.2008р. № 2904-V, передбачені заходи щодо поліпшення екологічного стану повітряного басейну м. Одеси, у т.ч. удосконалення й розширення мережі трамвайних і тролейбусних маршрутів.
          Одним із ефективних заходів, спрямованих на зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, є послідовне зменшення обслуговування міста автобусами, технічний стан яких не відповідає нормативним вимогам «Євро-2» та «Євро-3».
          У країнах західної Європи з 1993 року заборонено виробництво автомобілів, які не відповідають стандарту «Євро-1», а з 2000 року по теперішній час там діють норми «Євро-3» та йде постійний пошук можливостей впровадження новітніх екологічних та енергозберігаючих технологій.
          Таким чином введення в експлуатацію електротранспорту дозволить зняти з маршрутів міста автобуси малої місткості, які застарілі та не відповідають екологічнім вимогам стандартів «Євро-1», «Євро-2» та «Євро-3». Це значно зменшить відсоток викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Проте, відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» експлуатація транспортних засобів, вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах яких перевищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів, забороняються.
Місткість тролейбуса 100 осіб прирівнюється до п’яти маршрутних таксі малої місткості, таких як «Мерседес» та «Богдан».
Отже введення в експлуатацію 45 одиниць тролейбусів замінить 225 одиниць маршрутних таксі, таких як «Мерседес» та «Богдан», що дозволить збільшити швидкість пересування та пропускну здатність вулиць, тим самим знижуючи завантаження вулиць міста автотранспортом.
Відтак зазначені заходи призведуть до зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 40 % від загальної кількості викидів, які утворюються як результат експлуатації маршрутних таксі та автобусів.
Зазначені заходи призведуть до зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу, які утворюються під час експлуатації маршрутних таксі та автобусів.
Реалізація запропонованих заходів дозволить зменшити (в середньому) об'єм викидів забруднюючих речовин з наступних компонентів:
- двоокиси азоту, сажі, сірчистого ангідриду – в 3 рази;
- окисли вуглецю – в 5 разів;
- граничних вуглеводнів – в 2 рази.
       Відповідно до п. 4 Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 29.09.2003р. № 4399-І, кошти Фонду можуть направлятися на фінансування природоохоронних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1996р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
На підставі п. 18 Переліку видів діяльності, до природоохоронних заходів відноситься застосування матеріалів, впровадження технологій, які забезпечують запобігання виникнення, зменшення рівня впливу на атмосферне повітря або усунення факторів забруднення атмосферного повітря.
Тролейбуси відносяться до екологічних видів транспорту. Заміна громадського автотранспорту тролейбусами дозволить зменшити кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Окрім того, з метою реалізації п. 80 Переліку видів діяльності, що відносяться до природоохоронних заходів, можливе розміщення інформації щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тролейбусах.
 
5. Визначення мети Програми.
Метою Програми є поліпшення соціально-екологічної ситуації в м. Одесі, зменшення обсягів забруднення повітряного басейну, поліпшення стану повітряного басейну та зменшення індексу забруднення в м. Одесі.
 
6. Строки та етапи виконання Програми.
Строки виконання Програми – 2008-2013 роки, у тому числі за етапами:
2008р. – придбання тролейбусів;
2009р. – придбання тролейбусів;
2010р. – придбання тролейбусів;
2011р. – придбання тролейбусів;
2012р. – придбання тролейбусів;
2013р. – придбання тролейбусів;
 
7. Перелік завдань Програми.
-       Придбання екологічно чистого виду транспорту – 45 тролейбусів.
-       Заміна громадського автотранспорту тролейбусами (45 одиниць).
-       Розміщення інформації щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тролейбусах.
  
8. Перелік заходів та ресурсне забезпечення Програми. 

 
 
 
Обсяг фінансування (тис. грн), джерело фінансування
Завдання та найменування заходу
Відповідальний виконавець
Термін виконання
Джерело фінансування
Усього
У тому числі по роках
 
 
 
 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Придбання тролейбусів
Комунальне
підприємство «Одесміськ-електротранс»
2008-2013 роки
Міський бюджет
125 000,0
-
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
Інші джерела
20 000,0
20 000,0
-
-
-
-
-
Разом
145 000,0
20 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік, та інших джерел.
 
9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми.
Поточне управління та контроль за виконанням Програми здійснює головний виконавець – управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради. 
 
10. Очікувані результати виконання Програми.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- реалізацію державної політики у сфері охорони атмосферного повітря;
- зменшити обсяги забруднення й поліпшення стану повітряного басейну міста;
- поліпшення екологічної ситуації міста Одеси.
   
Секретар ради                                                      О.А. Прокопенко
 


Страница создана: 31.12.2008 10:07
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее