11:52:17   |   13 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2078-V от 21.12.2007г.

№2078-V от 21.12.2007г.

Об утверждении Городской программы поддержки средств массовой информации и содействия развитию информационной сферы на 2008 год

Рішення
Одеської міської ради
№2078-V від 21.12.2007р. 
 
Про затвердження Міської програми
підтримки засобів масової інформації
та сприяння розвитку інформаційної сфери
на 2008 рік
 
Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підтримки місцевих засобів масової інформації, розвитку інформаційної сфери в м. Одесі, для формування та підтримки іміджу міста в Україні та за кордоном, враховуючи необхідність використання високих інформаційних технологій у процесі ефективного та прозорого управління містом, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Міську програму підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2008 рік (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з культури та духовності.
 
Міський голова                                                                          Е. Гурвіц
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№2078-V від 21.12.2007р.
 
Міська програма
підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку
інформаційної сфери на 2008 рік
 І. Загальні положення
З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає необхідність постійного інформаційного супроводу програм та заходів місцевих органів влади та отримання населенням об’єктивної інформації.
Міську програму підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2008 рік спрямовано, перш за все, на підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої влади.
Розвиток єдиного інформаційного простору міста і впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади мають пріоритетне значення.
Міську програму підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2008 рік розроблено відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про друковані засоби масової інформації в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”; Указів Президента України “Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади”, “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні”, „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”; постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний уряд”. Вона є логічним продовженням попередніх Міських програм підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2004 –  2006 роки та на 2007 рік.
 
ІІ. Головна мета та основні завдання Програми 
Головною метою міської програми підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2008 рік є оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗМІ міста, налагодження ефективної системи інформування населення про роботу міської влади, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.
Підтримка міських ЗМІ - це сукупність правових, економічних, організаційних, соціальних та інших заходів, за допомогою яких органи місцевого самоврядування сприяють розвитку інформаційної сфери та її інфраструктури в м. Одесі.
Принципи, на яких базується міська програма підтримки ЗМІ:
1. Підтримка свободи слова.
2. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації.
3. Забезпечення прозорості діяльності міської влади. 
4. Підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів, забезпечення плюралізму виступів, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп.
5. Захист громади від неякісної та шкідливої інформації.
   
Забезпечення належного рівня розвитку інформаційного простору м. Одеси містить організаційні та технічні заходи з підтримки офіційного порталу Одеської міської ради та сприяння розвитку інформаційної системи “Електронний уряд”, забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування.
III. Система заходів з реалізації Програми
Оптимальна діяльність міської влади з підтримки ЗМІ та розвитку інформаційної сфери передбачає систему правових, інформаційних, економічних та адміністративних заходів. 
з/п
Зміст заходу
Виконавці
Термін виконання
1
Проведення обговорень, “круглих столів”, інтернет-конференцій, консультацій з метою налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування, ЗМІ та громадою міста
 
 
- управління інформації
 
постійно
2
Проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів з наповнення офіційного порталу міської ради
- управління інформації;
- управління, департаменти, відділи міської ради
3-4 семінари
на рік
3
Проведення регіональних та
міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери
- управління інформації
2 конференції на рік
4
Проведення семінарів з метою
підвищення кваліфікації представників ЗМІ
- управління інформації
3-4 семінари
на рік
5
Видання інформаційного бюлетеню про поточну діяльність підрозділів міської ради, виконання рішень Одеської міської ради
- управління інформації
щотижнево
6
Залучення громадян до обговорення проектів регуляторних актів міської влади шляхом розміщення їх в мережі Інтернет
- управління інформації;
- юридичне управління
постійно
7
Реалізація проекту
«Школа прес-секретарів»
- управління інформації
3 випуски
на рік
8
Реалізація проекту
«Фахова майстерня журналістів»
- управління інформації
3-4 майстерні
на рік
9
Соціологічні дослідження та
опитування, консультації з соціально значущих проблем міста
- управління інформації
постійно
10
Видання щоденного дайджесту місцевих ЗМІ. Підготовка інформаційно-аналітичного огляду з актуальних питань
- КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» («МІАЦ»)
постійно
 
11
Проведення моніторингу та опрацювання звернень громадян, які надходять на офіційний портал міста й на телефон довіри міського голови з конвертацією до програми «Дело»
- управління інформації;
- КП «МІАЦ»;
- департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю
постійно
12
Інформаційне забезпечення депутатів матеріалами про суспільно-політичне та соціально-економічне життя регіону та країни у вигляді щоденного дайджесту та щотижневого огляду в електронному вигляді. Заведення та підтримка поштової скриньки для кожного з 120-ти депутатів
- КП «МІАЦ»
Постійно
13
 
Підтримка, модернізація, ребрендінг (оновлення бренду), хостінг (розміщення та техобслуговування) офіційного порталу міської ради
- управління інформації
 
постійно
14
Інформаційний супровід процесу продажу земельних ділянок та об’єктів комунальної власності на відкритих торгах (аукціонах)
- управління інформації;
- Одеське міське управління земельних ресурсів
постійно
15
Підтримка, модернізація та оновлення мапи Одеси на офіційному порталі міської ради, підключення нових видів карт і шарів (космознімок Одеси, мапи різноманітних об`єктів)
- управління інформації
 
постійно
16
Розробка та виготовлення соціальної реклами, довідкових, іміджевих матеріалів
- управління інформації
 
постійно
17
Розробка додаткових розділів (сторінок) офіційного порталу міста іміджевого характеру
- управління інформації;
- управління, департаменти, відділи міської ради
постійно
18
Підтримка, модернізація, хостінг (розміщення та техобслуговування) загального інформаційного порталу для ЗМІ м. Одеси
- управління інформації
 
постійно
19
Підтримка, модернізація, хостінг (розміщення та техобслуговування) сайту «Віртуальна Одеса» в структурі офіційного порталу Одеської міської ради, виготовлення віртуальних турів та віртуальних екскурсій Одесою
 - управління інформації
постійно
20
Виготовлення іміджевого компакт–диску «Віртуальна Одеса»
 - управління інформації
3 квартал 2008 р.
21
Організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування (в тому числі аварійні заходи) прямої Інтернет-трансляції на офіційному порталі Одеської міської ради з веб-камер і телевізійних камер, розташованих на центральних майданчиках міста та біля стадіонів у рамках підготовки до ЄВРО - 2012
- управління інформації;
- КП «МІАЦ»
постійно
22
Фінансування видання друкованого органу Одеської міської ради - «Одесский вестник»
 - управління фінансів;
- управління з питань культури та мистецтв
постійно
 
IV. Витрати на реалізацію Програми 
з/п
Зміст заходу
Витрати
(тис. грн)
1
Проведення обговорень, “круглих столів”, інтернет-конференцій з метою налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування, ЗМІ та громадою міста
18
2
Консультації з соціально значущих проблем міста
30
3
Проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів з наповнення офіційного порталу міської ради
10
 
4
Проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери
19, 6
 
5
Проведення семінарів з метою підвищення кваліфікації представників ЗМІ
18
 
6
Реалізація проекту «Школа прес-секретарів»
18, 9
7
Реалізація проекту «Фахова майстерня журналістів»
16
8
Соціологічні дослідження та опитування
120
9
Видання дайджесту місцевих ЗМІ
70
10
Опрацювання звернень громадян за телефоном довіри міського голови з конвертацією до програми "Дело"
42
11
Інформаційне забезпечення депутатів матеріалами про суспільно-політичне та соціально-економічне життя регіону та країни у вигляді щоденного дайджесту та щотижневого огляду в електронному вигляді. Заведення та підтримка поштової скриньки для кожного з 120-ти депутатів
55,7
12
Організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування (в тому числі аварійні заходи) прямої Інтернет-трансляції на офіційному порталі Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер
88,6
 
13
Підтримка, модернізація, хостінг (розміщення та техобслуговування) загального інформаційного порталу для ЗМІ м. Одеси
19,5
 
14
Підтримка, модернізація, хостінг (розміщення та техобслуговування) сайту «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного порталу Одеської міської ради
19,5
 
15
Виготовлення віртуальних турів (33 тис.грн) та віртуальних екскурсій Одесою (18 тис.грн), розміщення на сайті «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного порталу Одеської міської ради
51
 
16
Виготовлення іміджевого компакт–диску «Віртуальна Одеса» та тиражування (1000 штук)
15
17
Підтримка, хостінг (розміщення та техобслуговування), модернізація та ребрендінг (оновлення бренду) офіційного порталу міської ради
49,7
 
18
Підтримка, модернізація та оновлення мапи Одеси www.citymap.odessa.ua/website/odessa на офіційному порталі міської ради та новорозроблених шарів (театри, музеї, парки, пам’ятники, готелі)
37,8
 
19
Підключення, підтримка й оновлення нових видів карт і шарів (космознімок Одеси, мапи різноманітних об`єктів) у мапу Одеси в структурі офіційного порталу міської ради
113,4
 
20
Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів
59,7
 
21
Фінансування видання «Одеський вісник» - друкованого органу Одеської міської ради
2 500
 
 
Всього:
3 372,4
 
V. Очікувані результати реалізації Програми
У результаті впровадження Програми очікується:
·      підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни;
·      подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорість прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високий рівень контролю за їх виконанням;
·      забезпечення прозорості процесу продажу земельних ділянок на відкритих торгах (аукціонах), залучення до участі в цьому якомога більшого числа учасників;
·      забезпечення відкритості процесу проведення торгів державних закупівель;
·      поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, в тому числі шляхом формування й постійного поповнення загальної бази даних;
·      сприяння більш ефективній взаємодії депутатів міської ради з виборцями;
·      формування стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;
·      забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської влади;
·      забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
·      забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
·      спрощення адміністративних процедур для громадян;
·      підготовка фахівців із взаємодії зі ЗМІ;
·      поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.
 
VI. Джерела покриття витрат на реалізацію Програми 
Джерело
Сума, тис. грн
1
Бюджет міста Одеси на 2008 рік
3 372,4
 
ВСЬОГО:
3 372,4
 
VII. Прикінцеві положення
       До програми може бути внесено зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.
        Програма набуває чинності з 01 січня 2008 року.
 
 


Страница создана: 09.02.2008 14:18
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее